Rendelet száma Tárgy
13/2019. (XI.13.) SZMSZ
5/2018 (III.19.) a 2018. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
-mellékletek: 1. – 26. sz mellékletek
13/2018.(V.31.) a 2017.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
22/2017 (XI.17.) a helyi adókról
-melléklet: Jövedelemnyilatkozat
21/2005. (IX. 22.) a talajterhelési díjról
-melléklet: Bevallás
6/2013. (II. 26.) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
3/2018 (II.16.) Pilisborosjenő község helyi építési szabályzatról (HÉSZ)
-melléklet: Térkép
2/2018 (II.16.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
17/2018 (VIII.31.) Pilisborosjenő Község településkép védelméről
-melléklet: Településképi Arculati Kézikönyv
15/2012. (V.9.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
6/2018. (III.19.) a közterület használat szabályairól
9/2017.(III.31.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről
13/2017. (IV.28.) a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról
-melléklet 1:   3,5t – 7,5t össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtási kérelme
-melléklet 2:  díjtételek
-melléklet 3:  3,5t – 7,5t össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtási engedélye
-melléklet 4:  3,5 t – 7,5t össztömegtől kizárólag engedéllyel igénybe vehető közutak
2/2017. (II.16.) a Pilisborosjenő Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról
6/2017. (III.3.) a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
3/2015. (II.26.) a szociális ellátásokról
9/2015. (V.28.) a gyermekvédelmi ellátásokról
44/2004.(XII.15.) a közterület-felügyelő tevékenységéről
17/2017. (VI.30.) a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól
19/2017 (IX.15.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
5/2017. (III.3.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
24/2017 (XI.17.) a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalában a 2018. évi igazgatási szünet és a szokásostól eltérő munkarend elrendeléséről
12/2017. (IV.28.) az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételről
11/2017. (IV.28.) a készpénz kímélő fizetési módok alkalmazásáról
8/2004.(III.15.) Közművelődési rendelet
5/2019.(IV.5.) a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről.
1/1994.(I.25.) Pilisborosjenő címeréről és a címerrel ellátott zászlajáról, pecsétjéről és ezek használatáról
12/2000. (XI. 24.) A „Pilisborosjenő” név felvételéről és használatáról
10/2002 (X. 05.) A háziorvosi körzetekről
18.2020. (X. 14.) Háziorvosi körzetek kialakítása
27/2004. (V.15.) Az állatok tartásáról
37/2004. (VIII.20.) A környezetvédelemről
3/2005.(II.28.) Az élelmezési normákról és térítési díjakról
29/2005.(XII.15.) az utcanév és házszám táblákról
20/2014. (IX.30.) a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról
21/2014. (XII.18.) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
13/2012. (05. 09.) A zajrendelet és rezgésvédelemről
18/2015. (XII.23.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
2/2016. (I.28.) Az adatvédelemről és a hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról
11/2000. (XI. 24.) Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
8/1998. (VI. 11.) sz. rendelet A forgalmat akadályozó járművek elszállításáról
15/2019. (XII. 12.) sz. rendelet A lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról egységes szerkezetben