Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Elsősorban a Főépítész munkájának a támogatása településrendezési feladatok készítésében részvétel, koncepciókban való közreműködés és kapcsolódó ügyintézés, útlejegyzés stb, Ezen felül az önkormányzat Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsága által meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

Másodsorban magasépítési és mélyépítési műszaki szakterületen az önkormányzat fejlesztési, fenntartási és – az utak és közterületek fenntartásának kivételével – üzemeltetési feladatainak tervezésében, a megvalósítás előkészítésében, és a megvalósításban való közreműködés. Az önkormányzat energia-gazdálkodási feladataiban való részvétel. A hazai és uniós pályázatok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel. Közbeszerzési, beszerzési szakmai feladatok ellátásban való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatra vonatkozóan, magasépítési- és mélyépítési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú műszaki szakképzettség,
 • hasonló területen vagy munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Egyetem műszaki vagy építész végzettség,
 • azonos munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012 (III.20) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzett igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horti István nyújt, a 06/26-336-028-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (Pilisborosjenő, Fő út 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/5-62/2022, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton Meződi Adrienn részére a mezodi.adrienn@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján a polgármester jóváhagyásával a jegyző dönt az álláshely betöltéséről. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázó fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • pilisborosjeno.hu – 2022. július 19.