Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőségek:

Cím: 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 2.

+36 26 336 094

E-mail cím:

 • csaladsegito@pilisborosjeno.hu

Ügyfélfogadási idő (amikor az irodában vagyunk):

 • Hétfő: 08.00 – 17.00
 • Szerda: 08.00-16.00
 • Péntek: 13.00 – 16.00

A családlátogatások telefonos-, vagy személyes előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időben történnek.
Munkatársak:

Klinger Magdolna szolgálatvezető  +36  30 493 4836,

Rafai Józsené családsegítő  +36 30 493 4884,

 

 • A Család és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt:
 •  A családban előforduló problémák, konfliktusok megoldásában, a család egységének helyreállítása érdekében
 •  Válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás nehézségeinek feloldásában
 • Nehéz anyagi helyzetben lévő családok hivatalos ügyeinek intézésében
 • Életvezetési nehézségek esetén tanácsadásban illetve megfelelő szakember keresésében
 • Anyagi, családi nehézségekkel küzdő kismamáknak életkörülményeik rendezésében
 • A gyermek bármely életkorában felmerülő gyermeknevelési, pszichopedagógiai kérdésekben
 • Iskolaérettséggel, iskoláztatással kapcsolatos gondok esetén
 • Óvodában, iskolában felmerülő beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok megoldásában
 • Gyermekek és tizenévesek családi és iskolai nehézségei estén
 • Alkohollal és droggal kapcsolatos problémák megoldásában
 • Gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén.
 • 2004. őszétől működik a Baba-mama klub, mely nagyon közkedvelt a kismamák körében.
 • Szívesen vállaljuk használt ruhák felvételét és átadását. A gyakorlat alapján inkább jó állapotban lévő gyermekruhákra van szükség.
 • Szolgálatunk az elmúlt évben a Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesülettel együtt családi napközi ellátás biztosítását szervezte, melynek eredményeként 5 gyermek napközbeni elhelyezése vált lehetségessé az első megnyílt családi napköziben. A szociálisan rászoruló gyermekeket az Önkormányzat támogatja. Elsősorban olyan 0-3 éves korú gyermekek elhelyezését biztosítják, akiknek szülei dolgozni kényszerülnek a család nehéz helyzete miatt.

 A Család és Gyermekjóléti Szolgálat támogatását családok és egyének is igénybe vehetik:

 • Kérhetik segítségünket anyagi, foglalkoztatási, életviteli gondok esetén. Gyermekek nyári kedvezményes nyaraltatását szervezzük.
 • Hivatalos ügyek intézésében, szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, segélykérelmek beadásában közreműködünk.
 • Családon belüli erőszak, /fizikai vagy lelki bántalmazás / esetén lehet hozzánk fordulni segítségért, felnőttek esetében is.
 • Szeretettel várjuk azokat is, akik csak beszélni szeretnének életük nehéz szakaszáról, életvezetési, gyermeknevelési tanácsokat kérnek, kisgyermekük napközbeni ellátásában, családi napközi ellátás igénylésében kérnek segítséget.
 • Az álláskeresőket ellátjuk, rendszeres kapcsolattartással, tanácsadással támogatjuk a munkakeresésben.
 • Szociális információs szolgáltatást nyújtunk. Tájékoztatást adunk helyi és területileg illetékes intézmények elérhetőségéről, szociális ügyek intézésének módjáról, szükség esetén gyakorlati segítséget nyújtunk.
 • Tanulásban akadályozott, vagy speciális nevelési igényű gyermekek szüleit a szakszerű ellátáshoz jutásban támogatjuk.
 • Részt veszünk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, a családból kikerült gyermek visszakerülését támogatjuk.
 • Segítjük a gyermek családját élethelyzetének rendezésében.
 • Válás előtt vagy után kapcsolattartási nehézségek esetén közvetítünk, tanácsot adunk.

 

A Család és Gyermekjóléti Központ elérhetősége, nyitvatartása és szolgáltatásaik:

Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család – és Gyermekjóléti Központ

Illetékességi terület: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.
Tel.: 06-26/334-140 Mobil: 06-30/228-0249

Nyitva tartás:

Hétfő 8.00-17.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-15.00

 

Készenléti szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül hívható: 06-20/276-0065