Project Description

Jámbor László

főépítész
  • foepitesz@pilisborosjeno.hu
  • +36 26 336028 / 118 mellék
Munkakörök Alkalmazott helyi rendeletek Alkalmazott nyomtatványok
Telek beépítéséről tájékoztatás 3/2018. (II. 16.) HÉSZ és melléklete. TK Konzultáció kérelem
Főépítészi konzultáció 17/2018. (VIII. 31.) TKR és TAK TK Bejelentés kérelem
Települéképi bejelentési eljárás TK Vélemény kérelem
Településképi véleményezési eljárás
Települési értékvédelem
Telekalakítási szakhatósági állásfoglalások
Településrendezési igények nyilvántartása