Tisztelt Falubeliek!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának képviselő testülete számára az, hogy a behajtási díjra kötelezés lehetősége, mint az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak karbantartására, állagmegóvására, felújítására szolgáló bevétel lehetősége az önkormányzatok számára elvész csak úgy fogadható el, ha azt a Kormány valamilyen más formában kompenzálja. Ha és amennyiben az önkormányzati utak állagmegóvása megmarad önkormányzati feladat és kötelezettség a jövőben is. Ez a kompenzáció elképzelhető akár normatívaként, vagy akár úgy, hogy a behajtási díj kivetésének lehetőségét jogszabály-módosítással megteremtik az önkormányzatok számára. Úgy érezzük ugyanis, hogy e forrásmegvonásnak ellent kell mondanunk, mert nem tűnik jó iránynak az, hogy az önkormányzati utak állagmegóvásáért az önkormányzatok felelnek, de az erre felhasználható források folyamatosan csökkennek és a központi költségvetés elnyeli a gépjármű-adó, a súlyadó után immár a behajtási díjakat is. Kezdeményezésünkre dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő Kormányülésen felveti a témát.

Mikor e sorokat fogalmazom (2023.02.16.), akkor az önkormányzatnak nincs tehát jogi lehetősége a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező nehéz-tehergépjárművek behajtásáért pénzt kérni, melyből az utak állapota javítható lenne.

Rövid időbeli áttekintés arról, hogy miként jutottunk el ide

A Pest Megyei Kormányhivatal 2021. 09. 21-én felszólította önkormányzatunkat, hogy szüntessük meg a behajtásról szóló rendeletünk azon részét, amely behajtási díj megfizetésére kötelezi a személygépkocsinál nagyobb méretű, tömegű gépjárműveket. Arra alapozva, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közutak esetében több tulajdonost is megenged, de a több lehetséges tulajdonos közül csak az állam szedhet behajtási díjat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kötelezi az önkormányzatot a vagyon, az utak védelmére.

Ezért 2022. május 18-án új rendeletet alkottunk, melyet a képviselő testület „a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásról szóló 5/2022. (V.18) önkormányzati rendelete” néven fogadott el. Emellett a következő Képviselő testületi ülésen, 2022. június 15-én újraalkottuk a behajtás korlátozásáról szóló rendeletünket – a Pest Megyei Kormányhivatal kérésének megfelelően kivettük bele a fizetési kötelezettségről szóló részt.

A helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásról szóló 5/2022. (V.18) rendeletünkre reagálva a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00009-1/2022. számú törvényességi felhívást fogalmazott meg, mellyel a Képviselő Testület 2022. szeptember 21-ei ülésén nem értett egyet.

Ezek után a Pest Megyei Kormányhivatal rendeletünk kapcsán a Kúriához fordult. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.019/2022/6. számú határozatában fogalmazza meg döntését, mely szerint rendeletünk más jogszabályba ütközik, ezért a rendeletet megsemmisíti, a döntés nyilvánosságra hozatalára, közzétételére kötelez, illetve jelzi, hogy jogorvoslati lehetőségünk e döntés ellen nincs.

Csatoljuk a döntést, melynek nyilvánosságra hozatalára kötelez a Kúria Önkormányzati Tanácsa – annak ellenére, hogy nem értünk vele egyet.

Következő lépések

Miután
– az önkormányzati utak állapotának védelme maradt önkormányzati feladat,
– az annak állagmegóvására, karbantartására, felújítására költött behajtási díj kivetési lehetősége az önkormányzatok számára megszűnik,
– ezen, utak karbantartására költött kieső önkormányzati bevételnek más módon történő pótlására nincs egyértelmű kormányzati szándék
a következőkben:
– benyújtjuk kérésünket és törvénymódosítási javaslatunkat dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselőnknek, dr. Tarnai Richárd Pest vármegyei főispánnak és Lázár János építési és közlekedési miniszternek, illetve rajtuk keresztül a Kormány részére, melynek elutasítása esetén
– új rendeletet alkotunk az önkormányzati utak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétel miatt.

dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő asszonnyal esedékes februári egyeztetésen megosztottam aggályaimat az üggyel kapcsolatban. Arról tájékoztatott, hogy a következő Kormányülésen felveti a témát, mert miket és rajtunk kívül még több települést is érint a választókerületben és az országban.

Tisztelt Falubeliek!
Ígérem: a fejleményekről be fogok számolni Önöknek. Különösen, mert minden találkozásunkkor tapasztalom, hogy sokaknak nem közömbös a helyi utak állapota és tudniuk kell, hogy az állagmegóvásra, útjavításra, karbantartásra fordított forrásaink tovább csökken(het)nek.

Tömöri Balázs
polgármester

2023 Kúriai határozat kártalanítási rendelet megsemmisítése