A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizottságot választhat.

A Képviselő-testület állandó bizottságai és azok létszáma (a bizottságok elnökével együtt):

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

Bubik Szabolcs (elnök)

Dömötörfy Zsolt (elnök-helyettes)

Zádor István – külső tag

 

Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság (3 képviselő 1 külső tag = 4 fő)

Dömötörfy Zsolt (elnök)

Bubik Szabolcs (elnök-helyettes)

Antonovits Bence

Vass László – külső tag

                     Mihálffy Attila – külső tag

 

Humán Bizottság (2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)

Bozsódi Borbála (elnök)

Buzás István (elnök-helyettes)

Nevelős-Forgács Ildikó – külső tag

 

Külső-településrészek Bizottsága (3 képviselő + 2 külső tag = 5 fő)

Antonovits Bence (elnök)

Dömötörfy Zsolt

Keresztes Gábor – külső tag

 

A vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartja nyilván, kezeli és ellenőrzi.