24.2021. 06.

Képviselői testületi ülés – 2021. június 23.

2021. 06. 24.| Képviselői testületi ülés – 2021. június 23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tavaly november elején kihirdetett kormányrendelet alapján, a veszélyhelyzet idején változás történt az önkormányzatok működésében. A képviselő testületek és a bizottságok attól kezdve nem ülésezhettek, a települések irányítása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala a polgármesterek feladata Tovább»

24.2021. 03.

Veszélyhelyzet miatt a 2021. március 29-i közmeghallgatás elmarad

2021. 03. 24.| Veszélyhelyzet miatt a 2021. március 29-i közmeghallgatás elmarad bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb szigorításról döntött, amit legutóbbi döntésével március 28-ig meghosszabbított, abban a reményben, hogy húsvét környékén újra tudják indítani az Tovább»

20.2020. 10.

Közmeghallgatás – 2020.10.19. (videó)

2020. 10. 20.| Közmeghallgatás – 2020.10.19. (videó) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pilisborosjenő Község Önkormányzata lakossági fórumot tartott 2020 október 2, péntek 17:00-i kezdettel az ipartelepi bekötőút témájában a Német Nemzetiségi Tájházban. A fórumról készült videó itt tekinthető meg.

14.2020. 03.

Képviselőtestületi ülés – 2020.03.13.

2020. 03. 14.| Képviselőtestületi ülés – 2020.03.13. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés polgármesteri tájékoztatás./Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása./Javaslat régi iskola hasznosítására./Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására./Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződés hosszabb távú megkötésére./Javaslat a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására./Javaslat a helyi településkép védelmi tervtanács felállításáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról./Beszámoló önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának áttekintéséről/Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására./Javaslat civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadására./Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata./Javaslat Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása. /Javaslat bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatalára

3.2020. 03.

Képviselőtestületi ülés – 2020.03.02.

2020. 03. 03.| Képviselőtestületi ülés – 2020.03.02. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: 2020. évi költségvetés/NNÖ közigazgatási szerződés megkötése/Budai Tégla Zrt. megállapodás (kötelezően zárt ülés, videófelvétel nem készült)

23.2020. 01.

Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottsági ülés – 2020.01.22.

2020. 01. 23.| Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottsági ülés – 2020.01.22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Javaslat Pilisborosjenő Község településkép védelméről szóló, Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31.) számú rendelete áttekintésére/Külső-Településrészek Bizottsága javaslata a külső településrészek problématérképének közzétételére./Ipartelepi átkötő úttal kapcsolatos lakossági felmérés előkészítése a Külső-Településrészek Bizottsága javaslata alapján.

23.2020. 01.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés – 2020.01.22.

2020. 01. 23.| Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés – 2020.01.22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: A köztisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása/Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérvénye/Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület kérvénye

12.2019. 12.

Képviselőtestületi ülés 2019.12.11

2019. 12. 12.| Képviselőtestületi ülés 2019.12.11 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Beszámoló 2019. november 20. napjáig született Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról/Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelésére/Javaslat a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására/4) Javaslat hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra irányuló szerződés megkötésére (az előterjesztés mellékletét képező szerződés később kerül kiküldésre)/Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására/Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi (2020. január-június) munkatervének elfogadására./Javaslat a régi iskolaépület egyes helyiségeinek hasznosításra/Javaslat az Önkormányzat jogi képviseletének ellátására/Sürgősségi indítvány: iskola előtti zebrához szükséges közvilágítás

21.2019. 11.

Képviselőtestületi ülés 2019.11.20.

2019. 11. 21.| Képviselőtestületi ülés 2019.11.20. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Téli síkosságmentesítés szolgáltatás/Műfüves sportpálya pályázat/Lazaret TRSZ és moratórium