30.2021. 09.

Közmeghallgatás 2021. november 15-én 17 órakor

2021. 09. 30.| Közmeghallgatás 2021. november 15-én 17 órakor bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2021. november 15-én 17 órakor a Budai Tégla régi téglagyári épületében kerül sor a második közmeghallgatásra, melynek lebonyolítására a tavalyi gyakorlat szerint kerül sor. A termet az éppen aktuális COVID előírásoknak megfelelően fogjuk berendezni. Helyfoglalás Tovább»

16.2021. 09.

Képviselő testületi ülés – 2021. szeptember 15.

2021. 09. 16.| Képviselő testületi ülés – 2021. szeptember 15. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A képviselők napirend előtt a nyertes bölcsőde pályázat kapcsán jövőben lefolytatandó beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési szabályossági alternatívákkal ismerkedtek meg, majd a tornaterem névadása volt a téma, a képviselők jóváhagyták az iskola által benyújtott javaslatot, hogy Janza Tovább»

25.2021. 08.

Képviselőtestületi ülés – 2021. júlis 30.

2021. 08. 25.| Képviselőtestületi ülés – 2021. júlis 30. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

1) Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására 2) Javaslat Pilisborosjenő, Tücsök utca területének útlejegyzéssel történő Önkormányzati tulajdonba vételére 3) Javaslat Pilisborosjenő Tücsök utca Önkormányzat tulajdonában lévő "zsákutca" egy részének, (024/26 hrsz. Tovább»

23.2021. 08.

Közmeghallgatás 2021. szeptember 20-án 17 órakor

2021. 08. 23.| Közmeghallgatás 2021. szeptember 20-án 17 órakor bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2021. szeptember 20-án 17 órakor a Reichel József Művelődési Házban kerül sor a második közmeghallgatásra, melynek lebonyolítására a tavalyi gyakorlat szerint kerül sor. A termet az éppen aktuális COVID előírásoknak megfelelően fogjuk berendezni. Helyfoglalás érkezési Tovább»

24.2021. 06.

Képviselői testületi ülés – 2021. június 23.

2021. 06. 24.| Képviselői testületi ülés – 2021. június 23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tavaly november elején kihirdetett kormányrendelet alapján, a veszélyhelyzet idején változás történt az önkormányzatok működésében. A képviselő testületek és a bizottságok attól kezdve nem ülésezhettek, a települések irányítása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala a polgármesterek feladata Tovább»

24.2021. 03.

Veszélyhelyzet miatt a 2021. március 29-i közmeghallgatás elmarad

2021. 03. 24.| Veszélyhelyzet miatt a 2021. március 29-i közmeghallgatás elmarad bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány a március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb szigorításról döntött, amit legutóbbi döntésével március 28-ig meghosszabbított, abban a reményben, hogy húsvét környékén újra tudják indítani az Tovább»

20.2020. 10.

Közmeghallgatás – 2020.10.19. (videó)

2020. 10. 20.| Közmeghallgatás – 2020.10.19. (videó) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pilisborosjenő Község Önkormányzata lakossági fórumot tartott 2020 október 2, péntek 17:00-i kezdettel az ipartelepi bekötőút témájában a Német Nemzetiségi Tájházban. A fórumról készült videó itt tekinthető meg.

14.2020. 03.

Képviselőtestületi ülés – 2020.03.13.

2020. 03. 14.| Képviselőtestületi ülés – 2020.03.13. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés polgármesteri tájékoztatás./Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása./Javaslat régi iskola hasznosítására./Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására./Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződés hosszabb távú megkötésére./Javaslat a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására./Javaslat a helyi településkép védelmi tervtanács felállításáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról./Beszámoló önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának áttekintéséről/Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására./Javaslat civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadására./Idősek nappali ellátásáról szóló éves szerződés felülvizsgálata./Javaslat Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása. /Javaslat bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatalára

3.2020. 03.

Képviselőtestületi ülés – 2020.03.02.

2020. 03. 03.| Képviselőtestületi ülés – 2020.03.02. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: 2020. évi költségvetés/NNÖ közigazgatási szerződés megkötése/Budai Tégla Zrt. megállapodás (kötelezően zárt ülés, videófelvétel nem készült)

23.2020. 01.

Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottsági ülés – 2020.01.22.

2020. 01. 23.| Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottsági ülés – 2020.01.22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Javaslat Pilisborosjenő Község településkép védelméről szóló, Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31.) számú rendelete áttekintésére/Külső-Településrészek Bizottsága javaslata a külső településrészek problématérképének közzétételére./Ipartelepi átkötő úttal kapcsolatos lakossági felmérés előkészítése a Külső-Településrészek Bizottsága javaslata alapján.

23.2020. 01.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés – 2020.01.22.

2020. 01. 23.| Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés – 2020.01.22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: A köztisztviselők 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása/Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérvénye/Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület kérvénye

12.2019. 12.

Képviselőtestületi ülés 2019.12.11

2019. 12. 12.| Képviselőtestületi ülés 2019.12.11 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Beszámoló 2019. november 20. napjáig született Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról/Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelésére/Javaslat a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotására/4) Javaslat hulladékgazdálkodási feladatok ellátásra irányuló szerződés megkötésére (az előterjesztés mellékletét képező szerződés később kerül kiküldésre)/Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására/Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi (2020. január-június) munkatervének elfogadására./Javaslat a régi iskolaépület egyes helyiségeinek hasznosításra/Javaslat az Önkormányzat jogi képviseletének ellátására/Sürgősségi indítvány: iskola előtti zebrához szükséges közvilágítás

21.2019. 11.

Képviselőtestületi ülés 2019.11.20.

2019. 11. 21.| Képviselőtestületi ülés 2019.11.20. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Napirend: Téli síkosságmentesítés szolgáltatás/Műfüves sportpálya pályázat/Lazaret TRSZ és moratórium