Igazgatási ügyek

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Igazgatási ügyek

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Tartalom

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről

Last Updated: 2023. 11. 08.Daily Views: 4

Ügyleírás

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes Jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásnak rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.R.) hatálya alá nem tartozik az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet jogcímén.

Szálláshely típusok:

 • Szálloda
 • Panzió
 • Kemping
 • Üdülőház
 • Közösségi szálláshely
 • Egyéb szálláshely
 • Magán szálláshely
 • Falusi szálláshely

Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete tartalmazza.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a Kereskedelmi Hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi.

Nyilvántartásba vétel

NTAK-regisztráció

A Kr. 5. § (3) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel – ennek érdekében a szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton regisztrálnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a szálláshely-szolgáltató köteles az NTAK által üzemeltetett elektronikus felületen (https://info.ntak.hu) adatokat szolgáltatni.

További információ: https://info.ntak.hu/regisztracio

Az Magyar Turisztikai Ügynökség a maximum 8 szobával és pótágyakkal együtt maximum 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást, amelyen keresztül a napi adatszolgáltatás könnyen és gyorsan teljesíthető. A szoftver az adott szálláshely NTAK-regisztrációja során ingyenesen igényelhető az NTAK felületén.

További információ: https://info.vendegem.hu/

A regisztráció során ki kell pipálni, hogy (még) nem rendelkezik önkormányzati nyilvántartási számmal!

Szálláshely-minősítés

A Kr. 4. § (1) bek., ill. 5. § (3) bekezdése értelmében – 2022. január 1. napjától – szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely érvényes szálláshely-minősítéssel rendelkezik, továbbá amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

Ennek lépései:

 • regisztráció szálláshely-minősítésre (https://www.szallashelyminosites.hu/)
 • önellenőrzés elvégzése a weboldalon található kritériumrendszer alapján
 • kérelem beküldése (fotók csatolásával) a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. -hez (röviden:MTMT)
 • az MTMT rövid időn belül (max. 15 nap) helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel (az NTAK regisztrációs számot kérik a helyszíni ellenőrzés során!)
 • az MTMT az üzemeltetőnek küldi a határozatot a minősítésről

Bejelentés a jegyzőnek

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, stb.) a bejelentést, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) Ügyfélkapus belépéssel:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata / Ügyindítás / Ipar-Kereskedelem ágazat / Szálláshely ügytípus / Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Ügyintézés módjai

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, stb.) a bejelentést, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be:

Az adószámmal rendelkező magánszemélyek bejelentésüket a fentieken túl az alábbi módon is teljesíthetik:

 • postai úton: Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, 2097 Pilisborosjenő Fő út 16.
 • személyesen: Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata ügyfélfogadási időben:
  • Hétfőn: 13.00 – 18.00 óráig
  • Szerdán: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.30 óráig

Szükséges okiratok, dokumentumok

 • szálláshelykezelő szoftver (NTAK regisztráció) meglétét igazoló dokumentum (Kr. 6.§. (2) bek. d))
 • a szálláshely-minősítéséről szóló határozat (Kr. 6.§. (2) bek. e))
 • helyszínrajz (Kr. 6.§. (1) bek. d))
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata nem tiltja, továbbá a társasház nem hozott olyan döntést, amely tiltaná a társasházban található ingatlanok szálláshelyként történő hasznosítását

Illetékességi terület

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet

Egyéb információ

Az államigazgatási eljárás illetéke: 3 000 Ft, az adatmódosítás és megszüntetés illetékmentes.

Az adatváltozást, ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

 • fogadott vendégek száma,
 • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

A két pont szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. A fenti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat!

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Ügykör

Dokumentum

 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység, adatváltozás, törlés bejelentése
 • Vendégforgalmi jelentés
Oszd meg a bejegyzést!