Hivatal

Közzétételi lista

Tartalom

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Pilisborosjenő Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos elérhetőségei

Hivatalos név:
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Székhely:
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Postacím:
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16

Telefon- és faxszám:
Tel.: +36-26/336-028
Fax: +36-26/336-313

Központi elektronikus levélcím:
hivatal@pilisborosjeno.hu

A honlap elérhetősége (URL):
https://pilisborosjeno.hu/

Ügyintézők elérhetősége:

Titkárság –  ugyfelszolgalat@pilisborosjeno.hu
Műszak – muszak@pilisborosjeno.hu
Gyermekjóléti szolgálatcsaladsegito@pilisborosjeno.hu
Igazgatásigazgatas@pilisborosjeno.hu
Szociális ügyek, hagyatékanyakonyv@pilisborosjeno.hu
Pénzügy, anyakönyvpenzugy@pilisborosjeno.hu
Adóado@pilisborosjeno.hu

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfőn: 13.00-18.00 óráig
Szerdán: 08.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig

https://pilisborosjeno.hu/polgarmesteri-hivatal/hivatali-ugyfelfogadas/

Pilisborosjenő Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítését és a szervezeti egységek feladatainak leírása:

Szervezeti struktúra

A Jegyző feladatai:

A) A testületi működéssel kapcsolatban:

 1. vezeti a Polgármesteri Hivatalt,
 2. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,
 3. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és
  munkavállalói tekintetében,
 4. gondoskodik a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések
  előkészítéséről,
 5. biztosítja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével
  kapcsolatos feladatok ellátását,
 6. az önkormányzat, ezen belül a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét,
  tevékenységét érintő jogszabályokról a Képviselő-testületet és a polgármestert
  rendszeresen tájékoztatja,
 7. tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület
  bizottságainak ülésén,
 8. jelzi a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha
  működésük jogszabálysértő,
 9. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
 10. dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át,
 11. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 12. a Hivatal működéséről, valamint ennek keretében az átruházott hatáskör
  gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületek, ….

Önkormányzat és hivatal

Polgármester:
Tömöri Balázs

Telefon: +36 (26) 336-028/22
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu

Alpolgármester:
Komlós Tibor
Telefon: +36 (26) 336-028/122
E-mail: alpolgarmester@pilisborosjeno.hu

Jegyző:
dr. Horti István
Telefon: +36 (26) 336-028 /122
E-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu

Irodák

Adócsoport vezetője: Lapusnyik Judit
Telefon: +36 (26) 336-028/122
E-mail:

Gazdasági vezető:
Porosné Pataki Anikó
Telefon: +36 (26) 336-028/128
E-mail:

Jogi és Hatósági Iroda vezetője:
Telefon:
E-mail:

Főépítész: Schönstein Vanda
Telefon:
E-mail: foepitesz@pilisborosjeno.hu

Informatikai vezető:
Telefon:
E-mail:

Kommunikációs vezető: Frivaldszky Bernadett
Telefon:
E-mail: kommunikacio@pilisborosojeno.hu

Közterület-felügyelet vezetője:
Telefon:
E-mail:

Képviselő testület tagjai

Antonovits Bence Dániel
Kék- és zöldügyi tanácsnok
Telefon:
E-mail:

Bozsódi Borbála
Telefon:
E-mail:

Bubik Szabolcs
Telefon:
E-mail:

Buzás István:
Telefon:
E-mail:

Dömötörfy Zsolt
Telefon:
E-mail:

Bizottságok tagjai

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
(2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)
Bubik Szabolcs (elnök)
Dömötörfy Zsolt (elnök-helyettes)
Zádor István – külső tag

Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság
(3 képviselő 1 külső tag = 4 fő)
Dömötörfy Zsolt (elnök)
Bubik Szabolcs (elnök-helyettes)
Antonovits Bence
Vass László – külső tag
Mihálffy Attila – külső tag

Humán Bizottság
(2 képviselő + 1 külső tag = 3 fő)
Bozsódi Borbála (elnök)
Buzás István (elnök-helyettes)
Nevelős-Forgács Ildikó – külső tag

Külső-településrészek Bizottsága
(3 képviselő + 2 külső tag = 5 fő)
Antonovits Bence (elnök)
Dömötörfy Zsolt
Keresztes Gábor – külső tag

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: Pilisborosjenő, Fő utca 16.
Postacím: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
Telefonszám: +36 (30) 493-4836
E-mail: csaladsegito@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://pilisborosjeno.hu/jenoi-elet/szocialis-ugyek/csalad-es-gyermekjoleti-szolgalat/

Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8.00-14.00
Kedd: 12.00-18.00
Szerda: 8.00-14.00
Csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00

Közterület-felügyelet

Név
Székhelye: Pilisborosjenő, Fő utca 16.
Postacím: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
Telefonszám: +36 (30) 605-2577
E-mail: kozterulet@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://pilisborosjeno.hu/
Ügyfélszolgálat:

Falugondnokság

Székhelye:
Postacím:
Telefonszám:
E-mail
Honlap:
Ügyfélszolgálat:

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde
Székhely: 2097 Pilisborosjenő Fő út 41.
Intézményvezető: Metzlerné Kutvölgyi Eszter
Intézményvezető helyettes: Mészáros Ildikó
Telefon: +36 (30) 598-1091, +36 (26) 336-013
E-mail:  ovoda@pilisborosjeno.hu, ovodavezeto@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://www.mesevolgyovi.hu/

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde
Telephely: 2097 Pilisborosjenő Mindszenty J. u. 1-3
Intézményvezető: Metzlerné Kutvölgyi Eszter
Intézményvezető helyettes: Farkas Gabriella
Telefon: +36 (30) 950-7778, +36 (26) 336-013
E-mail:  ovoda@pilisborosjeno.hu, ovodavezeto@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://www.mesevolgyovi.hu/

Alapító okirata: http://mesevolgyovi.oldalunk.hu/

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető: Jávor Csaba
Székhelye: Pilisborosjenő, Fő út 30.
Postacím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.

Művelődési Ház

Telefonszám: +36 (30) 596-7573
E-mail: pbjmuvhaz@gmail.com; muvhaz@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://muvhaz.pilisborosjeno.hu/

Nyitvatartás:

Hétfő: 13.00-20.00 (ügyelet)
Kedd: 08.00-20.00
Szerda: 08.00-20.00
Csütörtök: 13.00-20.00
Péntek: 08.00-20.00
Szombat: 09.00-12.00

Könyvtár

Könyvtáros: Darabos Eszter
Telefonszám:
+36 (30) 760-3865
E-mail konyvtar@pilisborosjeno.hu
Honlap: https://muvhaz.pilisborosjeno.hu/konyvtar/

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00, 15.00-18.00
Csütörtök: 13.00-18.00
Péntek: 08.00-13.00
Szombat (páros heteken): 09.00-12.00

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának nincs gazdasági társasága

1.4. Közalapítványok

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának nincs alapítványa

1.5. Lapok

Önkormányzat által alapított Pilisborosjenői Hírmondó

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának hivatalos, időszakos kiadványa.
A lap címe: Pilisborosjenői Hírmondó
Tárgyköre: közélet, közszolgálat
Alapító neve: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Frivaldszky Bernadett
Tördelő: Kádár Viktor
Telefonszám:
Szerkesztőség (levelezési) címe: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

A kiadó neve: Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Telefonszám:
Kiadó címe: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

Honlap: https://pilisborosjeno.hu/onkormanyzat/kommunikacio/pilisborosjenoi-hirmondo/

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a megyei kormányhivatal látja el.

Hivatalos név: Pest Vármegyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postai cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36 (1) 328-5812, +36 (1) 485-6957, +36 (1) 485-6937
E-mail: hivatal@pest.gov.hu
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

… feltöltés alatt …

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása.

 1. A község adventi időszakban történő  díszkivilágítása
 2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
 3. Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez
 4. Fogyatékkal élő gyermekét nevelő szülő támogatása
 5. Bölcsődéztetési támogatás
 6. Vis Maior támogatás
 7. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás.
 8. Rendkívüli beiskolázási támogatás
 9. Szociális tűzifa-támogatás
 10. Szépkorúak karácsonyi támogatása
 11. Lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
 12. Egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatása
 13. Önkormányzati kitüntetések adományozása
 14. Önkormányzati jelképek használata
 15. Önkormányzati lapkiadás
 16. Vállalkozások támogatása
 17. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.

Polgármesteri Hivatal – Pilisborosjenő Önkormányzat és Hivatal (pilisborosjeno.hu)

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, díjának és az abból adott kedvezmények mértéke, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás.

Közszolgáltatás megnevezése:

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

A közszolgáltatás tartalma:
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében, megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzata számára a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen ….

A közszolgáltatás igénybevételének rendje
https://muvhaz.pilisborosjeno.hu/konyvtar/

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke
Ingyenes

A közszolgáltatásért fizetendő díjból adott kedvezmények

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke.

 1. Üzletek működési engedélyéről vezetett nyilvántartás (működő, megszűnt) 210/2009. Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján,
 2. Ipari tevékenység gyakorlására szolgáló telepekről vezetett nyilvántartás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése,
 3. Magánszálláshelyek nyilvántartása a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése
 4. Vásárokról és piacokról nyilvántartás a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4§. (5) bekezdése alapján
 5. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása a Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján
 6. Méhészkedés nyilvántartása a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. ( VI.27.) FVM rendelet 2. §-a alapján.
 7. Állattartási tevékenység nyilvántartása az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1997. (V.28.) FM rendelet 34. §. (1) bekezdése alapján
 8. Ingatlanközvetítők nyilvántartása a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. ( VI.28.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
 9. A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján
 10. A település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgárok nyilvántartása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye. Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

Pilisborosjenői Hírmondó

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának hivatalos, időszakos kiadványa.

Témája:
közélet, közszolgálat

Nyilvános kiadványhoz való hozzáférés módja:
Nyomtatott formában
Pilisborosjenő Község honlapján

Felelős szerkesztő: Frivaldszky Bernadett
Szerkesztőség (levelezési) címe: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
A kiadó neve: Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

A kiadvány ingyenes

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím), a szerv döntéshozatalának eljárási szabályai.

A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje döntéseinek felsorolása, ülésenkénti bontásban, a döntések elérhetőségének biztosításával.

… feltöltés alatt …

A testületi szerv döntéseinek felsorolása döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Döntésenkénti bontásban és a döntések elérhetőségének biztosításával

Rendeletek, normatív határozatok

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

Koncepciók, stratégiák

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

Tervezetek véleményezése

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján

Előterjesztések

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk, A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Pályázatok

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, a hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

Hivatalos hirdetmények

… feltöltés alatt …

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,az illetékes szervezeti egység neve,  szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Közérdekű adatok igénylése

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

Közzétételi lista

… feltöltés alatt …

III. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

… feltöltés alatt …

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Hivatkozás az ÁSZ honlapján található jelentésre

… feltöltés alatt …

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, időrendben.

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

… feltöltés alatt …

3.2 Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

… feltöltés alatt …

3.3. Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, kedvezményezettjeinek neve, a támogatási program megvalósítási helye, támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

… feltöltés alatt …

2015. június 1. napját követően kötött szerződések esetében az Infotv. 1. melléklet III. 4. pontja szerinti adatok (ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések adatai) az EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA Szerződések adatai és oldalhű másolatai menüpontban kerülnek az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott adatokkal egységes szerkezetben megjelenítésre.

Nr.Cég megnevezéseSzerződés kelteNettó összegBruttó összegSzerződés tárgya
1Csonka János2019.05.2022 800 000 Ft28 956 000 FtTelekeladás 709/28 hrsz
2Leno Tech Kft, Modern Dorf2021.04.1265 000 000 Ft65 000 000 FtMűködési hozzájárulás befizetésének ütemezése , településrendezési szerződés végrehajtása
3Szalai Péter2021.03.1120 000 000 Ft25 400 000 FtPeren kívüli egyezséggel vegyes adásvételi szerződés
4Zeke és Fia Bt2020.06.0525 000 000 Ft31 750 000 FtGépi földmunka,útépítés, terület tisztítás, kaszálás keretszerződés
5Bola 95 Építőipari és Szolg. kft2021.02.019 566 737 Ft12 149 750 FtBuszőböl áthelyezés,zebra kialakítás szerződés módosítás
6Bola 95 Építőipari és Szolgáltató Kft2020.04.234 381 500 Ft5 564 505 FtBuszöböl áthelyezés
7VIProdukció Fesztiváliroda KFT2021.03.186 000 000 Ft6 741 960 FtSzelavi!" Fesztivál 2021.
8WG-Immo Kft2021.03.0429 487 934 Ft37 449 676 FtLazareth közvilágítás kiépítése
9Tápiómenti Kft2021.03.2416 447 753 Ft20 888 647 FtBor utca és Temető utca helyreállítása
10Marina Lux Kft2020.12.29388 803 031 Ft493 779 849Bölcsőde épületének kivitelezése
11Kalmár Csaba Bence2020.07.225 500 000 Ft5 500 000 FtTervezési építészeti dokumentáció
12UV Építész Stúdió Kft2020.06.016 200 788 Ft7 875 001 FtÓvoda bővítési terv
13Tápiómenti kft2021.05.2011 848 272 Ft15 047 305 FtKossuth tér áteresz építése
14Tápiómenti Kft2021.06.017 216 676 Ft9 165 179 FtErdő utca-Budai út kereszteződés helyreállítása
15Tápiómenti Kft2021.06.014 796 837 Ft6 091 983 FtHunyadi utca Gárdonyi utca sarok helyreállítása
16Tápiómenti Kft2021.03.224 806 198 Ft6 103 871 FtTemető utca vízelvezetés megoldása
17Tápiómenti Kft2021.08.0610 963 396 Ft13 923 513 FtKert köz burkolatcsere
18Tápiómenti Kft2021.06.1818 075 000 Ft22 955 250 FtKátyúzás
19Transinvest-Budapest Kft.2021.08.0211 550 000 Ft14 668 500 FtVEKOP pályázathoz tartozó tervezés
20Era-Joci Kft2021.07.304 110 525 Ft5 220 367 FtMFP-KTF/2020 pályázat, Régi Iskola épületében könyvtár kialakítása
21Happy-Dent Trade Kft.2021.09.1311 973 338 Ft15 206 139 FtFogászati rendelő gépek és berendezések
22Era-Joci Kft2021.09.2511 659 940 Ft14 808 124 FtMFP-KTF/2020 pályázat, Régi Iskola épületében közösségi tér ki/átalakítása
23Computerv GM Kft2022.03.3111 700 000 Ft14 859 000 FtLazareth útépítési terveinek elkészítése
24KM Építő Kft2022.03.1613 422 970 Ft17 047 172 FtTücsök utca vízvezetékcső beépítése
25KM Építő Kft2022.03.1133 422 338 Ft42 446 369 FtTücsök utca helyreállítása
26HC Építő KFT2021.06.2610 906 524 Ft13 851 285 FtIskola szennyvíz vezetékének felújítása
27Max-ER Building2022.05.0410 310 475 Ft13 094 303 FtBölcsődei vízbekötés
28Trenecon Kft2022.09.265 000 000 Ft6 350 000 FtITVT elkészítése
29TP-Terv Mérnőki Iroda Kft2022.09.309 700 000 Ft12 319 000 FtSzent Donát utca tervezése
30Tápiómenti Kft2022.10.0633 966 848 Ft43 137 897 FtSteinheim utca felújítása
31HE-DO Kft2023.08.098 606 673 Ft10 930 475 FtVincellér u. útburkolat kiépítése
32Biró Gyula2022.06.2844 311 024 Ft56 275 000 FtBeépítetlen terület értékesítése Pilisborosjenő 548 hrsz 931m2
33Szalzinger-Trunk Mercédesz2022.10.1441 732 283 Ft53 000 000 FtBeépítetlen terület értékesítése Pilisborosjenő 574 hrsz 800m2
34Szász József Árpád2023.06.216 157 100 Ft6 157 100 Ftközművesítési kötelezettség átvállalás
35Sükösd István2023.08.045 000 000 Ft5 000 000 FtIngatlan rész vásárlás Pbj. Iskola u. 7. 403 Hrsz 388 m2
36Albert Ferenc, Albert Ferencné2023.12.0642 775 590 Ft54 325 000 FtIngatlan értékesítés 580 hrsz. 817 m2
37Fair Play Trade kft2022.05.2617 885 417 Ft22 714 479 FtBölcsődei eszközök beszerzése
38KM Építő Kft2023.02.07144 074 154 Ft182 974 175 FtKülső településrész közlekedésbiztonsági fejlesztés
39KM Építő Kft2023.02.0775 934 485 Ft96 436 795 FtBelső településrész közlekedésbiztonsági fejlesztés
40Épkar Zrt2023.07.3139 472 936 Ft50 130 628 FtMesevölgy Óvoda Konyhafelújítás
41Épkar Zrt2023.07.31338 994 674 Ft430 523 235 FtMesevölgy Óvoda bővítés

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

… feltöltés alatt …

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

… feltöltés alatt …

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések, a dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

… feltöltés alatt …

2015. június 1. napját követően indult közbeszerzési eljárások esetében az Infotv. 1. melléklet III. 8. pontja szerinti adatok (közbeszerzési információk) az EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA Közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok menüpontban kerülnek az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott adatokkal egységes szerkezetben megjelenítésre.

 

Bölcsőde kivitelezése Pilisborosjenőn

( Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás – EKR001203042020 )

 

Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések

(Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló- EKR001894482022)

 

 

 

By Last Updated: 2024. 04. 11.Daily Views: 2