Hatályos rendeletek egységes szerkezetben tárgy szerint

Rendelet száma Tárgy
9/2013. (IV.29.) SZMSZ
5/2018 (III.19.) 2018. évi költségvetés
-mellékletek: 1. – 26. sz mellékletek
13/2018.(V.31.) 2017. évi zárszámadás
22/2017 (XI.17.) Adórendelet
-melléklet: Jövedelemnyilatkozat
21/2005. (IX. 22.) Talajterhelési díj rendelet
-melléklet: Bevallás
6/2013. (II. 26.) Vagyonrendelet
3/2018 (II.16.) HÉSZ
-melléklet: Térkép
2/2018 (II.16.) Partnerségi egyeztetés szabályai
17/2018 (VIII.31.) Településképi rendelet
15/2012. (V.9.) Lakás és helyiség rendelet
8/2008.(VII.18.) Közterület használati rendelet
9/2017.(III.31.) Közösségi együttélés szabályai
13/2017. (IV.28.) Behajtási rendelet
-melléklet 1:   3,5t – 7,5t össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtási kérelme
-melléklet 2:  díjtételek
-melléklet 3:  3,5t – 7,5t össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtási engedélye
-melléklet 4:  3,5 t – 7,5t össztömegtől kizárólag engedéllyel igénybe vehető közutak
2/2017. (II.16.) Hulladékgazdálkodási rendelet
6/2017. (III.3.) Alkoholfogyasztás tilalma
3/2015. (II.26.) Szociális rendelet
9/2015. (V.28.) A gyermekvédelmi ellátásokról
44/2004.(XII.15.) Közterület-felügyelet
17/2017. (VI.30.) Anyakönyvi rendelet
19/2017 (IX.15.) Népszavazásról szóló rendelet
5/2017. (III.3.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól
24/2017 (XI.17.) Igazgatási szünet 2018.
12/2017. (IV.28.) Államháztartáson kívüli forrás átadása-átvétele
11/2017. (IV.28.) Készpénz kímélő fizetési módok alkalmazása
8/2004.(III.15.) Közművelődési rendelet
3/1994.(III.1.) Díjak és elismerő címek
1/1994.(I.25.) Címer, zászló és pecsét használata
12/2000. (XI. 24.) A „Pilisborosjenő” név felvételéről és használatáról
10/2002 (X. 05.) A háziorvosi körzetekről
27/2004. (V.15.) Az állatok tartásáról
37/2004. (VIII.20.) A környezet védelemről
3/2005.(II.28.) Az élelmezési normákról és térítési díjakról
29/2005.(XII.15.) Utcanév és házszám táblákról rendelet
20/2014. (IX.30.) A település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról
21/2014. (XII.18.) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
13/2012. (05. 09.) A zaj- és rezgésvédelemről
18/2015. (XII.23.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
2/2016. (I.28.) Az adatvédelemről és a hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról
11/2000. (XI. 24.) Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
8/1998. (VI. 11.) sz. rendelet A forgalmat akadályozó járművek elszállításáról