Dokumentumtár

Településkép

Településkép

Településképi rendelet és Arculati kézikönyv

Településképi rendelet és Arculati kézikönyv

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) rövid áttekintést ad a település történetéről, a hozzá kapcsolódó kulturális és helyi épített örökség értékeiről. Az érintett szakemberek által összeállított kötet bemutatja a településen kialakult különböző karakterű területeket is, elősegítve ezzel az új épületet építeni, vagy meglévőt felújítani szándékozó lakosok tájékozódását és a megvalósítani kívánt fejlesztésnek a környezetbe illesztéssel kapcsolatos követelményeinek betartását.

A helyi építési hagyományok tudatosításával, követendő példák bemutatásával útmutatást adnak az építtetőknek, az érdeklődőknek és a szakembereknek egyaránt. Az jó példák bemutatása kiterjed a közterületek megjelenésére, a hirdetési felületek, javasolt növénytelepítések, építészeti részletek megoldásaira. A TAK önkormányzati elfogadása után – erre alapozva a kívánalmakat jogszabályi keretbe foglalva születik meg a helyi önkormányzat településképi rendelete (TKR) . Ez alapján úgy az engedélyhez kötött, mint az egyszerű bejelentéses eljárás alapján készülő épületek, egyéb környezeti elemek településképi szempontból kontrollálhatók.

Településképi Arculati Kézikönyv

Dokumentumtár

Településvédelmi Rendelet

Dokumentumtár

Helyi Építési Szabályzat

Dokumentumtár