Önkormányzat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Elérhetőség

Ügyfélfogadási idő

Hétfő:              8.00 – 12.00
Kedd:             14.00 – 18.00
Szerda:            8.00 – 12.00
Csütörtök:     14.00 – 18.00
Péntek:            8.00 – 12.00

FIGYELEM!
Az ügyfélfogadási idő változott!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt:

 • Gyermekek veszélyeztetettségével, bántalmazásával, elhanyagolásával kapcsolatban
 • A családban előforduló problémák, konfliktusok megoldásában, a család egységének helyreállítása érdekében
 • Válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás nehézségeinek feloldásában
 • Nehéz anyagi helyzetben lévő családok pénzbeli és természetbeni támogatásában, hivatalos ügyeinek intézésében
 • Életvezetési nehézségek esetén tanácsadásban, illetve megfelelő szakember keresésében
 • Anyagi, családi nehézségekkel küzdő kismamáknak életkörülményeik rendezésében
 • A gyermek bármely életkorában felmerülő gyermeknevelési, pszichopedagógiai kérdésekben
 • Iskolaérettséggel, iskoláztatással kapcsolatos gondok esetén
 • Óvodában, iskolában felmerülő beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok megoldásában
 • Gyermekek és tizenévesek családi és iskolai nehézségei esetén
 • Alkohollal és droggal kapcsolatos, egyéb függőséggel összefüggő problémák megoldásában
 • Időseknek, kisnyugdíjasoknak segítségnyújtás

 

Tájékoztató a pilisvörösvári Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család – és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásairól

Tájékoztató a pilisvörösvári Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család – és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásairól

Illetékességi terület

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely

 • 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.

 • 06 (26) 334-140

 • 06 (30) 228-0249

Nyitvatartás

Hétfő:           8.00 – 17.00
Kedd:            8.00 – 16.00
Szerda:         8.00 – 16.00
Csütörtök:   8.00 – 16.00
Péntek:         8.00 – 15.00

Készenléti szolgálat

(A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartáson túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot működtet)

Ügyeleti idő:

Hétfőtől – Péntekig: délután 16.00-tól reggel 8.00-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óra

Telefonszám: 06-30/997-3605

A Központ szolgáltatásainak tartalma

 • javaslatot tesz a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására
 • a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
 • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére
 • óvodai és iskolai szociális segítő munka
 • felkérésre szociális diagnózis készítése
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel
 • utógondozást végez, szociális segítőmunkát koordinál a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez
 • koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, járásban működő szolgálatok számára szakmai támogatást nyújt, önálló és egyéni speciális szolgáltatásokat nyújt
 • pszichológiai tanácsadás: pszichés problémák, életvezetési- és gyermeknevelési probléma esetén több alkalmas tanácsadáson vehet részt, mely segíthet továbblépni egy nehéz élethelyzetből, elfogadni a külső körülményeket, feldolgozni a lelki terhet
 • családterápia, családkonzultáció: működési egyensúlyát vesztett családok, párok kaphatnak segítséget konfliktusaik rendezéséhez.
 • jogi tanácsadás: szociális, gyermekvédelmi – és családjogi ügyek, (pl.: bontóperek, gyermektartás, gyermekelhelyezés, házassági – és vagyonjogi ügyek), személyiségi jogokkal kapcsolatos ügyek, munkaügy, polgárjogi ügyek (pl.: öröklés, ingatlanjog, végrehajtási ügyek)
 • mediáció: közvetítési folyamat vitás felek között, mindkét fél szempontjait figyelembe vevő, a megegyezésre törekvő, célorientált módszer

Szolgáltatás igénybevétele:

Önkéntesen vagy gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a gyámhivatal, illetve a bíróság határozata alapján kell biztosítani. Ellátás igénybevételéről a fenti elérhetőségeken érdeklődhet.

További fontos elérhetőségek:

Ellátottjogi képviselő:

Hétfő:              8.00 – 17.00
Kedd:               8.00 – 17.00
Szerda:            8.00 – 17.00
Csütörtök:      8.00 – 17.00
Péntek:           8.00 – 14.00

Gyermekjogi képviselő:

Hétfő:              8.00 – 17.00
Kedd:               8.00 – 17.00
Szerda:            8.00 – 17.00
Csütörtök:      8.00 – 17.00
Péntek:           8.00 – 14.00

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható:

 • +36 (80) 620-055

Oszd meg a bejegyzést!