M E G H Í V Ó

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

október 15-én tartandó ülésére

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2021. október 15. 08.00 óra

 

 

NAPIRENDI PONTOK

 

 • Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosítására, rendelet szintű átvezetésére.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a közművelődéséről szóló 8/2004 (III. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Döntés a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének további bérléséről.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kilépés támogatására és a Társulási Megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat 2021. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat 2021. évi közbeszerzési terv módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Zárt Ülés

 

 • Javaslat egyességi ajánlat tárgyalására, a lazarethi 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat bérlakás pályázat elbírálására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

 • Javaslat Vadmarcipán Bölcsőde Nonprofit Kft kérelmének megvitatására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2021. október 13.

 

Bubik Szabolcs s.k.
elnök