Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2022. január 26. 15.00 óra

 

 

NAPIRENDI PONTOK

  • Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  • Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  • Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  • Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem vagyonkezelői kérelemének elbírálására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

  • Javaslat az 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében hozott határozat felülvizsgálati kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  •  Javaslat önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló 51/2021. (VI.23.) KT határozat módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2022. január 19.

Dömötörfy Zsolt s.k.
elnök