–> Javaslat 027/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására

A testület a hatályos – a 2019. elötti – 027 TRSZ IV. 3. pontjában vállalt kötelezettségének eleget téve felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 027/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, a belterületbe vonási eljárást kezdeményezze a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 1. Osztályánál (1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.).

–> Javaslat civil szervezetek 2023. évi beszámolójának elfogadásra

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséből több civilszervezetet is támogatott. A támogatási szerződésnek megfelelően el kell számolniuk a támogatási összegekkel.  Ebben az évben az összes támogatott szervezet hiánytalanul elszámolt.

Az alábbi táblázat a civil szervezetek részére nyújtott támogatások összegét, valamint az elszámolt összeget mutatja.

Támogatott szervezet Előző évi áthozatal (Ft) 2023. évi megítélt támogatási összeg (Ft) Elszámolt támogatás összege (Ft) El nem számolt támogatás összege (Ft) Szöveges beszámoló (van/nincs) Elszámolás megfelelősége
Pbj. Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 500 000 2 500 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt
Óvoda alapítvány 473 110 473 110 0 Van A támogatási összeggel elszámolt.
Deuschklub Pbj.-Weindorf Egyesület 380 000 380 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt.
2097 csoport Egyesület 0 300 000 300 000 0 van A támogatási összeggel elszámolt. 
Kevély DSE 0 380 000 380 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt.
Pilisborosjenő Utánpótlás Sport Club. 0 100 000 100 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt.
Pbj. Polgárőr Egyesület 0 2 500 000 2 500 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt. 
Nebuló Alapítvány 0 1 226 890 1 226 890 0 van A támogatási összeggel elszámolt
Fesztivár 0 200 000 200 000 0 van A támogatási összeggel elszámolt
Nyugdíjas klub 0 380 000 380 000 0 van A támogatási összeggel elszámolt.
Református egyház 0 780 000 780 000 0 van A támogatási összeggel elszámolt.
Szélrózsa táncegyüttes 50 000 50 000 0 van A támogatási összeggel elszámolt.
Peltzer Ferenc 380 000 380 000 0 Van A támogatási összeggel elszámolt.

A fenti táblázatból látható, hogy minden támogatott szervezet elszámolt. A képviselők a beszámolót elfogadták.

–> Javaslat civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására

A pályázat benyújtási határideje 2024. március 24. volt, amelyre 20 pályázat érkezett. 

Pályázati célok 2023. évi megítélt összeg 2024. évi igényelt összeg Humán Bizottság javaslata:
Nebuló Alapítvány Nyári táborok, tanulmányi kirándulások, jutalmak 1 226 890 2 000 000 500 000
Deutschklub Pilisborosjenő 

2024-évi kórustalálkozó

táncpróbák

380 000 865 000 200 000 
Üröm-Pilisborosjenő Református Társegyház Hajdúszoboszlói kirándulás, református imaház felújítása, bécsi kirándulás, Gyulafehérvári kirándulás, torony rendbetétele 380 000 3 000 000 90 000

Pilisborosjenő Weindorf

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2024-évi feladatok, autók karbantartása,  2 500 000 5 600 000 3 000 000
Pilisborosjenő Polgárőr Egyesület 2024-évi működési , fenntartási feladatok, 30 éves az egyesület 2 500 000 2 800 000 2 500 000
Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesület Tornaterem bérleti díj, steinheimi utazás útiköltség 100 000 1 200 000 200 000
Nyugdíjas Klub 2024-évi programok 380 000 450 000 200 000
2097 Csoport Egyesület Működési ktg. +programok 300 000 500 000 200 000
FesztiVár

könnyűzenei minifesztivál

eszközbérlés

200 000 400 000 200 000
Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány Gumitégla csere, különböző programok 473 110 2 184 000 500 000
Peltzer Ferenc Gyermekkultúra fesztivál  380 000 400 000 200 000
Pilisborosjenői Kerekes Táncegyüttesért Alapítvány nyári tánctábor, terényi hétvége 200 000  90 000
Jenői Kamasz-Klub tábori kézműveskedés, munkadíj 380 000 0
Pécsi Konnektor Egyesület  bábfesztivál  –  600 000 200 000
Kevély Diáksport Egyesület eszközök beszerzése 380 000  657 200 200 000
Összesen:     21 236 200 
Keret: 8 281 000 8 280 000

A testület a civil szervezetek táblázat szerinti támogatását elfogadta azzal, hogy az év további részében egy esetleges költségvetés módosítás során újra fel kéne mérni az igényeket.

–> Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásra, önrészének biztosítására

A testület úgy döntött, hogy a szociálisan rászorult lakosok támogatásához Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja és a pályázati kiírás alapján kemény lombos fafajtára vonatkozó 21 000 Ft + áfa/erdei m3 tűzifa támogatási összeg igénylésére pályázatot terjeszt elő a Magyar Államkincstár felé és a pályázat keretein belül 38 erdei m3 tűzifára terjeszt elő igényt. A képviselők az igényléshez 96 520 Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kormányzati funkció, 0548122 Átmeneti segély” költséghelyének terhére. A Pénzügyi Bizottság a rászoruló lakosság fűtéstámogatásának felülvizsgálatához teendő listát állít össze a következő rendes testületi ülésre.