Az új faluvezetés számos jogi útra terelt ügyet örökölt és sok váratlan, tudomására nem hozott jogi problémával szembesült, ezért az önkormányzat egy éve dr. György Péter ügyvédi irodáját bízta meg a helyhatóság teljes körű jogi képviseletével.

Péter helyi lakos, 4 gyermekes családapa és aktív önkéntes, közösségi ember, akit ideköltözése óta aggasztja az önkormányzatokat jellemző folyamatos pereskedés. Visszatekintve a 12 hónapra, kértem, hogy vázolja fel az elmúlt egy évet az ő szempontjából. Nem gondoltam, hogy több részletben, órákon át szükséges beszélni a sok-sok ügyről, melynek csak szegényes kivonata fér el egy újság lapjain.

Egy éve Péter a Budai Tégla kárpótlási igényét jelző, 1,7 milliárdos bírósági meghagyás ügyével ugrott fejest abba a fajta önkormányzatiságba, amelyik az előző vezetéseket jellemezte, és aminek következtében ki sem látszottak a peres ügyekből. Külön pikantériája az esetnek, hogy hanyagság következtében csak véletlenül szerzett tudomást a falu számára lehetetlenül magas kárpótlási összegről, amikor egy másik ügy kapcsán vett részt egy bírósági tárgyaláson. Történt mindez egy olyan időszakban, amikor az új önkormányzat éppen próbálta kiismerni magát az örökölt témák között úgy, hogy rengeteg irat hiányzott, ráadásul az iktatás is hiányosan működött. Azzal a problémával is szembesülniük kellett, hogy a korábbi faluvezetés nem számolt el időben az útfelújítási állami támogatásával, ezért körülbelül 130 millió forintot kellett volna befizetni az Államkincstárba. Az ügy szövevényes, többszört hírt is adtunk róla. Visszakanyarodva a Budai Tégla ügyéhez elmondható rá, hogy a jogi krimikbe illő történetben megtalálható nem teljesített megállapodás, nem kézbesített és nem iktatott kereset, jogi mulasztások és legfőképpen egy elmérgesedett viszony. Jogi szakértelemmel, áldozatos munkával és egy másfajta attitűddel sikerült az évek óta húzódó ügy végére pontot tenni. Ezzel megszűnt 187 per és az önkormányzati vagyon gyarapodott 5 telekkel 435 millió forint értékben. A tárgyalásos megoldással először sikerült azt a választási ígéretet megvalósítani, hogy a falu peres ügyeit lehetőleg párbeszédes úton, pereken kívüli tárgyalásokkal igyekszik az új falufevetés rendezni.

Lazareth

Lazareth évek óta húzódó és igen szerteágazó ügye sem tűnt könnyű terepnek, igen nagyfokú kitartás és elszántság kellett hozzá. De a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsági tagjai itt is számíthattak Péterre. Kidolgozták a stratégiát, jelenleg a kivitelezése zajlik. Felkeresnek minden szereplőt, egyenként megnézik, hogy ki hol tart a közművesítésben való hozzájárulásban, készpénzes befizetés vagy telekleadás terén. Zajlik az online adategyeztetés, de ezt nehezítik a tulajdonoscserék és különböző motivációk. Az adategyeztetést követően mindenkit tájékoztatnak írásban az ingatlantulajdonát terhelő közművesítési kötelezettség költségéről és az ebbe beszámítható csökkentő tételekről. A Lazaréti Víziközmű Társulattól a vagyonátvétel is célegyenesben van, ami komoly sikertörténetnek tekinthető az elmúlt évtizedek után, és lapunk megjelenésekor már múlt időben beszélhetünk róla. Mint ahogy folyamatban van egy egyszerűsített szerződés is azokkal, akik le szeretnék vetetni a jelzálogot az ingatlanjukról. Ők a befizetők közül kerülnek ki, ezért különbözeti elszámolásban vannak. Zádor István külső bizottsági tagnak nagy munkája van abban is, hogy felállt egy munkacsoport helyi lakosokból, melynek révén egyre több lakost tudnak bekapcsolni az egyeztetésbe, mely egyben a helyi közösséget is építi, és pereskedések helyett közvetítő szerepet lát el.

Az önkormányzat ügyvédjenként a faluvezetést elkíséri olyan megbeszélésekre is, ahol szükség lehet a segítségére, így például szomszédos településekkel folytatott tárgyalásokra, melyekkel közös megoldandó feladatok vannak. Állandó segítője – nemcsak fentebb említett témákban – a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságnak, de követi a COVID-19 járvány miatt folyamatosan változó törvényeket és tájékoztatja róla a Koronavírus Koordinációs Csoport tagjait. Ő köti a szerződéseket a külső felekkel, így például a Völgyzugoly Műhellyel is, amelynek tagjaival jövőre folytatódik a településfejlesztési koncepció és stratégia közösségi megalkotása a falu lakosságának részvételével. Pénzügyi, gazdasági és műszaki témák kerülnek főleg elé, így volt szerencséje év elején a nem megfelelő módon elkészült utakhoz is és az azokból fakadó kártérítési perekhez is. A Moderndorf fejlesztés ügye meg azért került asztalára, mert 4 telek és egy játszótér illeti ott meg az önkormányzatot, és vagyonvesztést az önkormányzat nem könyvelhet el. A közművesítéssel kapcsolatos gondokban az önkormányzat csak közvetítőként tud fellépni, ennek volt része a tulajdonosok számára létrehozott fórum.

Egész napja a falunkról szól, ráadásul problémás aspektusból, számított is erre, gyakorlata is van benne, mert egy városi önkormányzatnál látott már el ügyvédi feladatkört hosszú éveken át. De egészen más intenzitású a feladat akkor, ha valaki az adott településen él, mindenki mindig elérhetőnek gondolja és ő is saját magát, mert “nem hagyhatom cserben a fiúkat”, indokolta. Valóban nem gondolták, hogy ennyi ügy lesz egyszerre, de megtanult priorizálni: “Semmire nem mondtuk azt, hogy nem, ami helyes és semmire nem mondtuk azt, hogy majd, ami viszont helytelen.” Szerencsére nagyon jó munkakapcsolata van dr. Horti István jegyzővel, bármiben számíthatnak egymásra. Kitartásra viszont szüksége van, mert az örökölt ügyek, fejlesztések (a 027-es és a malomdűlői fejlesztésekről helyhiány miatt már nem tudunk itt bővebben szót ejteni) számát és az azóta keletkezett ügyeket elnézve kitöltik a ciklus végéig a mindennapokat.

Nem hivatalos minőségében pedig Péter a Jenői Advent egyik szellemi atyja, koordinátora. Nem jól éli meg, hogy idén elmarad, tele voltak  ugyanis elképzelésekkelés tervekkel. De úgy gondolja, hogy fontos a lakosok védelmében az ajánlások és rendelkezések értelmében eljárni, amihez ő – a jog embereként – egyébként is szigorúan tartja magát. Maszkban egymásra mosolyogni és forralt bort inni egyébként sem érdemes. Őrizzük meg magunkban inkább a felszabadult Jenői Adventek emlékét, melyen jövőre annál nagyobb öröm lesz részt venni. A kézműveseket támogatandó viszont kézműves bolt nyílt a helyszínen (Fő utca 50, rózsaszín ház), ahol december 1-től (decmeber 19-ig) minden héten csütörtöktől vasárnapig lehet majd helyi készítésű ajándékokat vásárolni.

Frivaldszky Bernadett