Településfejlesztés

Széchenyi 2020

Mesevölgy óvoda és bölcsőde építése

Mesevölgy óvoda és bölcsőde építése

Mesevölgy óvoda és bölcsőde építése

VEKOP-6.1.1-21-2121-00022

Mesevölgy óvoda és bölcsőde építése

Mesevölgy óvoda és bölcsőde építése

Published On: 2022. 10. 30.Categories: Széchenyi 2020

A VEKOP-6.1.1-21 felhívásra benyújtott, és támogatást nyert projektünk célja a Pilisborosjenőn élő és bölcsődei ellátást igénylő gyermekek intézményi kereteken belüli ellátása. A projektet az Európai Unió összesen 537,2 millió forinttal támogatta.

Széchenyi 2020

Projektazonosító: VEKOP-6.1.1-21-2121-00022
Támogatott: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Fejlesztés tárgya, célja: A Pilisborosjenőn élő és bölcsődei ellátást igénylő gyermekek intézményi kereteken belüli ellátása.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A támogatás összege: 537 200 000 Ft
Projekt befejezésének dátuma: 2022.09.28.

Széchenyi 2020

Pilisborosjenő évek óta a fővárosból kiköltözők célpontja, idén az első tízben van benne, ami a faluvezetés számára egyszerre büszkeség és kihívás. Történik mindez úgy, hogy az új önkormányzati vezetés 2019 óta új belterületbe vonást nem engedélyez, de a már korábban kiadott engedélyek következményeképpen a település népessége továbbra is növekszik. Falunk azon a listán is az elsők között szerepel, amelyik az agglomerációs települések népességmegtartó erejét vizsgálja. A település korfája fiatal, sok a kisgyerekes család, nagycsalád. Jelentős az igény az édesanyák munkába állására gyermekük óvodáskora előtt is, Pilisborosjenőn viszont eddig csak magánbölcsődék működtek.

Pilisborosjenő előző vezetése már 2016-ban pályázott bölcsőde építtetésre – ekkor került kijelölésre a jelenlegi földterület is -, majd később, jobb híján a Fő út 30 alatti régi iskola épületben szerettek volna két bölcsődei csoport helyiséget kialakítani. Közben az önkormányzat ellátási szerződést kötött két magán bölcsődével, összesen 14 férőhelyre. 2019-ben ismét pályázatot nyújtottak be, ezúttal sikeresen és a “Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2018)”, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú Belügyminisztérium pályázati kiíráson (1295/2016 (VI.13.), 1517/2016. (IX.23.) Kormányrendelet) – közel 200 millió forint támogatást nyertek, 38 millió forint önerő biztosítása mellett bölcsőde építésre.

Az új vezetés az örökölt bölcsőde tervet 2020-ban átdolgoztatta korszerűbbre, mégpedig úgy, hogy tervpályázatot írt ki és a feladatra felkérte Kalmár Csaba Bence tervpályázatunkon nyertes tervezőt. Az új terv alapján a tervezett intézmény könnyen bővíthetővé vált (ami az igények várható növekedése miatt fontos szempont) és a csoportszobák épületen belül is jobban megközelíthetőek, korszerűbb és zöldebb, jobban illeszkedik az épített- és természeti környezethez. Reményünk: bölcsődénket a rezsiválság is kevésbé viseli majd meg!

2021. január 6-án adtuk át a munkaterületet a kivitelezésre kiírt közbeszerzésen nyertes Marina Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőinek. Az új terv új időpontban szükséges megvalósításához szükséges többlet költségekre újra pályáztunk: 439 millió forint értékben a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése felhívásra benyújtott VEKOP-6.1.1-21-2021-00022 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket, a Kormány 100 %-os támogatásintenzitással támogatott 2021 augusztusában. Már a pályázat benyújtásakor nyilatkoztunk, hogy ha újabb (magasabb összegű) támogatásban részesülünk, a kettős támogatás elkerülése érdekében, a korábbi, 199.996.245 Ft összegű (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/28) pályázaton elnyert támogatást visszafizetjük, ami 2021. december 8. napján meg is történt. Az európai és hazai gazdasági helyzet, az építőipari nehézségek úgy alakultak, hogy a 2021. augusztusában elnyert támogatás végül nem fedte le az építkezés közben megjelent – előre nem látható – többletkiadásokat (pótmunkák), belsőépítészeti munkákat és az anyagár növekményt, ezért 97 987 395 Ft többlet támogatásért folyamodtunk a kormányhoz, melyet a kormány 1405/2022. (VIII. 16.) számú határozatával hagyott jóvá. Így a jóváhagyott támogatás végső összege: 537 201 293 Ft.

Az infrastrukturális beavatkozás a meglevő óvodai intézményünk bővítéseként valósult meg. A korszerű, modern, akadálymentes, esztétikus épület létrehozásával 2022. októberében településünkön megindulhatott a bölcsődei szolgáltatás. Két csoportszobában és az azokat kiszolgáló helyiségekben 24 kisgyermek ellátására nyílt lehetőség. A beruházással hét új munkahely létesült. Hat új, nagy kapacitású, babahordozóval való kiszállásra alkalmas parkolóhely, és egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló tartozik az épülethez. Az épület a jövőben várható igényeknek megfelelően újabb két csoportszobával bővíthető. Az intézmény teljesen felszerelve, tágas játszóudvarral kialakítva várja a gyermekeket.

A bölcsőde épületének használatbavételi engedélyét szeptember közepén, működési engedélyét 2022. szeptember 28-án kaptuk meg és 2022. október 3-án megérkezhettek az első pilisborosjenői gyerekek az első önkormányzati bölcsődébe beszoktatásra.

A fejlesztés hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerő-piacra való visszatéréséhez. Fenntartható, energiafelhasználás szempontjából hatékony intézmény hozzájárul az intézményi hozzáférés egyenlőtlenségének mérsékléséhez.

A projekt lezárására 2022.09.28-án került sor.

A projektről bővebb információ kérhető:
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Tömöri Balázs
Polgármester

Elnyert pályázataink
Pályázati hírek

Cikk megosztása

Ajánlott bejegyzések