A napirendet a testület megváltoztatta a megjelent lakosokra tekintettel, majd döntöttek a településen lévő két magánbölcsődében férőhely kvóták változatlan mértékű támogatását a következő tanévre annak ellenére, hogy lesz önkormányzati bölcsőde is szeptembertől, mert egyrészt már jelenleg is oda járnak, jó lenne ha nem kéne közösséget váltaniuk, másodrészt bármikor közbe jöhetnek váratlan események az önkormányzati bölcsőde megnyitásánál is, ráadásul az előzetes jelentkezések alapján meg is teltek már a csoportok. Ezután a testület döntöt árajánlat bekéréséről a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására, hogy a Völgyzugoly Műhely Kft. ajánlatán felül szerezzen be az Önkormányzat legalább kettő – szintén jelentős településrendezési gyakorlattal rendelkező – tervezőtől vagy tervező intézettől ajánlatot a településrendezési eszközök módosítására, különösen az önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó 51/2021. (VI.23.) KT határozat végrehajtása és a helyi lakosok évek óta bejelentett igényének megvalósítása érdekében. Ezt követően lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, majd intézmények beszámolóit fogadták el a jelenlévők. A Budai út Pilisborosjenőhöz tartozó részét viszont csak akkor szeretnék kezelésbe átvenni a Magyar Közúttól, ha elkészült hozzá a jelenleg hiányzó padka, és befejeződött a Fő út felújítása. Pilisborosjenő Fő utca 14. szám alatti ingatlan megvételével (“Celladam ház”, néhai Kovács Ádám ingatlana) kapcsolatban felkérték a polgármestert a tárgyalásokra vételi szándék kifejezése mellett. A képviselők ezt követően rábólintottak a Család és Gyermekjóléti Szolgálat Polgármesteri Hivatalba való költözésére és két önkormányzati ingatlan értékesítésére elnyert pályázatok megvalósításához a menet közben megemelkedett építőanyag árak miatt, hisz amúgyis a falu fejlesztésére lettek leadva. Módosították a közbeszerzési tervet is az elnyert pályázatok miatt. A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetésére a kiírt pályázat érvényes, viszont eredménytelen, mert a feltételeknek egyik pályázó sem felelt meg teljes mértékben, ezért arról határoztak, hogy az új pályázat lefolytatásáig Lovag Melinda ideiglenes vezetői megbízatását meghosszabbítják. Ezt követően elfogadták Metzlerné Kutvölgyi Eszter kinevezését újabb öt évre. A többrétű kutatással megalapozott (lakossági kérdőíves felmérés, intézményvezetőkkel interjúk…) Szociális térképet is elfogadták, melyet szociológusok készítettek településünk számára. Mindenki számára olvasható a közeljövőben a könyvtárban és a honlapon is, és ennek alapján lehet majd módosítani a szociális rendeleteket is. Módosítani volt szükséges a behajtási rendeletet is, mert csak a Magyar Állam szedhet pénzt behajtásért, ezért átalány kártérítési díjat állapítottak meg nagysúlyú teherautóknál az utakban bekövetkező okozott kárért. Elfogadták a Porosné Pataki Anikó Pénzügyi és Gazdasági Irodavezető által készített és Pénzügyi Bizottság által tárgyalt 2021-es zárszámadást is. Ezt követően zárt ülésre tértek át, melynek témája a Meditoppal való együttmükődés.