A testület elfogadta a javaslatot a 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 7/A. szám alatti ingatlan ¾-ed tulajdoni hányada ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 7/2023. (I. 25.) KT. Határozat módosítását, aminek eredményeképpen az óvoda udvarának területe nagyobb lehet. A módosításban hivatkoznak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontjára is és az önkormányzat vállalja, az ingatlan támfalának helyreállítását, amelynek egy része átdőlt a szomszédos ingatlan területére.

Az ülés felvétele:

https://m.youtube.com/watch?v=R4JtSvRPpiw&feature=youtu.be