Egyes esetekben záró HIPA bevallást és Bejelentkezést is adni kell a helyi iparűzési adóban is KATA adózást választóknak

Ha KATA-s adózóra vonatkozóan olyan adózói, vagy NAV adatszolgáltatás kerül feldolgozásra önkormányzatunknál, amely egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés kezdetére vonatkozik (Bejelentkezés űrlap IV. 6. pontja alapján), az adózó adóköteles tevékenységei közé bejegyzésre kerül az Adóköteles tevékenység szüneteltetése.

Ekkor az adózónak záró bevallási kötelezettsége van az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. napig.

A záró bevallás feldolgozásával bejegyzésre kerül a KATA adóalanyiság vége adóköteles tevékenység, és ezzel együtt törlésre kerül az adózó ezt követő időszak(ok)ra előírt KATA adója.

A szüneteltetés végét követően az adózó bejelenti a KATA adózás újrakezdését a Bejelentkezés nyomtatvány V. 1.1 kitöltésével (a KATA adóalany a Htv. 42/E. § (2) b) alapján a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül nyilatkozhat az adóhatóság felé arról, hogy KATA-alanyként a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja választani).

Ennek hatására ismét bejegyzésre kerül KATA adóalanyiság kezdete adóköteles tevékenység, és előírásra kerül az ezt követő időszak(ok)ra vonatkozó KATA adó. Ebben az esetben a KATA újrakezdést követő évben automatikusan kivetésre kerül az adózóra vonatkozóan a KATA adó.

Fontos tehát, hogy a záró bevallások és bejelentések megtörténjenek, mivel ezek feldolgozásával rendeződik a 2021. és 2022. évi KATA adózása az adózónak.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Kata tv.) 3. §-sa értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet – az egyéni vállalkozó,
– az egyéni cég, – a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, – a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, – az ügyvédi iroda, ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény II. Fejezet rendelkezései szerint teljesíti.

A helyi iparűzési adóztatásban is van lehetőség arra, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban: kisadózó vállalkozás) bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint lehet. /Erre vonatkozó szabályozás a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) „Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása” fejezete /Htv. 39/A-39/B §-sai/ tartalmazza részletesen./

A KATA választás szorosan összefügg azzal is, hogy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az adózó milyen formában és módon adózik, ugyanis csak az lehet és választhat az iparűzési adóban KATA adózást az önkormányzati adóhatóságnál, aki az állami adóhatóságnál is ebben a formában adózik.

Ezt az adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. Tehát érdemes tudni azt is, hogy ennek az adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól – az önkormányzati adóhatóság felé is van egy egyszeri bejelentési kötelezettsége.

Könyvelőknek és az adózóknak fontos azt is tudni, hogy a szabályozásból eredően a bejelentési határidő jogvesztő, azaz 45 + 45 napon (igazolási kérelem) túl ez már nem jelenthető be, azaz a KATA adózási módot választását elvesztheti az adózó.

Erre azért is érdemes figyelni, mivel ezt követően az általános szabályok alapján számított HIPA adóbevallást kell az adózónak benyújtania, melyben, ha és amennyiben nem gyűjti külön is a számláit az adóalap csökkentés lehetőségét elveszíti és a teljes bevétel lesz egyben az iparűzési adó alapja is. Ennek következtében jelentősen megnőhet az iparűzési adófizetése.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás.

Tételes KATA adót fizetők esetében 2022. évre az adószámláinkon az előlegfelezés már megtörtént, más (nem tételes KATA) adózóknál a jogszabálymódosításból adódó előleg felezése, 2022. február végére várható, így adózók, vállalkozások a 2022. március 15-ig fizetendő előlegeiket a benyújtott KKV nyilatkozatok alapján már csökkentett mértékben fizethetik.

Pilisborosjenő, 2022. február 09.

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága