A hulladékszállító Kommunál-Junk ügyvezető igazgatója a tegnapi napon jelezte, hogy több utcában (Petőfi Sándor utca, Kevélyhegyi út, Szent Donát utca, Lucerna köz, Szilva köz, Szellő köz) anyagi kárt okoztak a kilógó fák a járművekben, ezért kérjük, hogy a magánterületről közútra kilógó fák igazítását végezzék el a tulajdonosok. A közterületen álló fák ápolását az önkormányzat intézi, a munkálatok a mai napon – 2021. január 20. – megkezdődtek..

Kérjük a többi utcában lakókat is, hogy növényeik ületésekor és igazításakor vegyék figyelembe a helyi közösségi együttélés szabályait (lásd lent), hogy az utak úttest feletti űrszelvényei szabadok maradhassanak (szűkebb utcákban az egész út űrszelvénye) a nagyméretű járművek számára is.

Köszönjük az együttműködést! Közös érdek, hogy például a tűzoltó vagy kukás autó akadálymentesen tudjon közlekedni.

9/2017.(III.31.) rendelete az 1/2020. (III. 26.) sz. rendelettel egységes szerkezetben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről