Beszámoló a Külső-településrészek Bizottságának (KTRB) elmúlt másfél évéről

A külső-településrészeket érintő problémák gyakran nem kezelhetők egy kalap alatt az ófaluéval. Míg az utak állapota vagy a vízelvezetés hiányossága Pilisborosjenő-szerte gondot okoz, addig az átmenő forgalom, az illegális szemétlerakás, a zebra és járdák hiánya, az ófalubeli szolgáltatások nehézkes elérése leginkább az ezeken a területeken élőket érinti.

A 2019-ben felállt új képviselő-testület azzal a céllal hozta létre a Külső-településrészek Bizottságát, hogy állandó képviseletet biztosítson az ott élőknek, és fókuszáltan foglalkozzon a terület fejlesztésével. Célunk volt, hogy külső bizottsági tagokként itt élőket vonjunk be a munkába, akik felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a helyzet megértésében, egyúttal közvetlenül csatornázzák be a helyi igényeket. Így kértük fel Kiss Ildikót, a Panoráma utcai, és Keresztes Gábort, a téglagyári településrészről.

Munkánkat már a választások előtt megkezdtük: a külső-településrészen tartott lakossági fórumok segítettek átlátni, mi foglalkoztatja a helyieket, mik a legsürgetőbb teendők. Ez a munka volt az alapja a 2020-ban végzett átfogó kérdőíves felmérésnek, amelynek alapján megalkottuk az egyes területek problématérképét, priorizálva a teendőket. Nem volt kétségünk afelől, hogy a terület infrastrukturális felzárkóztatása költséges feladat, ami önerőből nem megvalósítható, így a teendőket fontosságuk mellett költségigényük szerint is csoportosítottuk. A kéthetente tartott bizottsági találkozók során egyszerre foglalkoztunk az önerőből megvalósítható feladatokkal, és dolgoztunk a jelentős beruházási igényű fejlesztéseken.

Nagy álmunk vált valóra, amikor a VEKOP 5.3.2-15 – Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázatra olyan fejlesztési tervet adhattunk be, melyet a problématérkép prioritása alapján készítettünk el. Még nagyobb volt az örömünk, mikor az igényelt 299 millió forint támogatást megnyertük, így a fejlesztések a közeljövőben megindulhatnak; először a konkrét tervezés kezdődik, ami várhatóan eltart ebben az évben, majd a közbeszerzési eljárások jogerős lezárulta után kezdődhet a kivitelezés. Ezzel a pályázattal megoldódik a buszmegállók problémája, járdát, gyalogátkelőhelyeket és közvilágítást fejlesztünk, útfelújítást és parkolóépítést végzünk.

Szintén pályázati pénzből újulhat meg a Tücsök utca az év végéig, mely nem csak új, tartós útpályát, de az alatta elhelyezkedő régi eternitcső cseréjét és a vízelvezetés lokális rendezését is magában foglalja.

Olyan kisebb, önerőből megvalósítható fejlesztéseken is dolgoztunk és dolgozunk a következő időszakban is, mint a Panoráma utcai pihenőpark kialakítása – amely a hiányzó közösségi teret pótolja majd –, az illegális hulladéklerakók felszámolása és a problémával leginkább sújtott területek megfigyelése, az utak rendszeres állagmegóvó karbantartása, vagy a parkolási problémák rendezése.

Azért dolgozunk, hogy a külső-településrészeket minél jobban bevonjuk a falu vérkeringésébe. A választási plakátok elhelyezésére készült, majd később hirdetőtáblává alakított felületekre igyekszünk eljuttatni minden információt, de ugyanúgy figyelünk arra, hogy a falusi rendezvényekbe is szervesen bekapcsolódhassanak az itt élők. Fontosak a területeken tartott személyes fórumok, fogadóórák, melyek megtartását a járvány akadályozta, de talán nem kell sokat várni ahhoz, hogy ismét lehetőség nyíljon ezekre. Nagy öröm, hogy a kezdeti bizalmatlanság után egyre többen keresik meg a bizottság tagjait, és kérik segítségünket, vagy éppen ők ajánlják fel segítségüket annak érdekében, hogy jobb legyen Pilisborosjenő külső-településrészein élni.

Antonovits Bence
KTRB-elnök