Tömöri Balázs szubjektív visszatekintése a 2020. október 13 és 2021. október 13 között eltelt időszakra, a második faluvezetésben töltött évre

Három éve merült fel az, hogy egyesületünk, a 2097 Csoport Egyesület állítson jelölteket a következő önkormányzati választásokra. Sokak biztatására egy tettrekész csapat állt össze, és a falu elé, hogy megmutassa: másként képzeljük el a falu jövőjét, a faluvezetést. Két éve, 2019. október 13-án a falu szavazókorú lakosságának nagy része támogatta az egyesület jelöltjeit, és a korábbi faluvezetést egy fiatalabb, szervezett, lendületes csapat váltotta. Vállaltuk, hogy a korábbi évtizedekben elért eredményeket, értékeket megtartjuk, a zavaros, félresiklott ügyeket pedig rendbetesszük. Két éve számomra hihetetlen energiákat mozgósítunk ennekc érdekében mind a heten, sőt hivatali kollégáink, a bizottsági tagok, az egyesület tagjai, és a számos, egyesületen kívüli falubeli szakértőből álló méretes csapat is.

Ha végigsétálok a falun, akkor a munkánk eredménye még nem látszik annyira, mint amennyit dolgozunk a változáson, és mint amennyire azt mindannyian szeretnénk. Az elnyert, elbírálás alatt lévő és előkészítés alatt álló projektjeinket, pályázatainkat tekintve már sokkal jobb a kép. Mint a frissen ültetett gyümölcsfa csemeték, – melyek ugyan még keveset teremnek, de jövőre másképp lesz – egyre több, nagyobb projekt fordul kivitelezési fázisba. Ezért kérem türelmüket, együttműködésüket!

Az évfordulók arra is valók, hogy kicsit visszatekintsünk, hogy mi történt az elmúlt időszakban, esetünkben konkrétan a 2020. október közepe óta eltelt egy évben. Tovább nőtt a falu lélekszáma. 2021. szeptember 1-én 4221 pilisborosjenői lakos van, 357 gyerek kezdte meg a tanévet az általános iskolában, az óvodánkban egy csoportnak már nem jutott csoportszoba, mindkét falubeli magánbölcsőde tele, háziorvosunk egészsége majdnem ráment a megnövekedett körzet ellátására, korábban alig ismert parkolási és közlekedésbiztonsági ügyek merültek fel. Majdnem dupla annyian lettünk, mint 30 éve. A rendszerváltáskor még alig 2300 lakos élt a faluban.

Mindezt úgy, hogy már a választási kampányban sem titkoltuk: elsősorban nem lakóingatlan fejlesztéseket szeretnénk bővíteni, új lakók beköltözését elősegíteni, hanem az itt élőkért, jobb életminőségükért fogunk dolgozni. Azért, hogy utolérjük magunkat az infrastruktúra és intézményeink fejlesztésével, miközben a még meglévő értékeinket megóvjuk.

A korábban megkezdett lakóingatlan-fejlesztés projektek azonban nem tűntek el, a korábban szerzett földterületek és jogok nem vehetők el súlyos pénzügyi következmények nélkül, a főváros közeli falusias lakóövezet a koronavírus alatt sem lett kevésbé vonzó, sőt! Az ingatlanárak gyorsan nőnek. Tisztában voltunk vele, hogy nem lesz könnyű a feladatunk és nagyok az elvárások – így is lett.

Bár nem sikerült mindenben már látható változást elérni ennyi idő (két év) alatt, szerencsére sok területen van miről beszámolni az elmúlt 365 napra visszatekintve – erre teszek most kísérletet.

Egészségügy

Előrelépés egészségügyi ellátás terén: márciustól második háziorvosa és októbertől helyben elérhető államilag támogatott fogorvosa is van a falunak

Idén februárban elindult dr. Herczeg Lívia, falunk második háziorvosának rendelése. Berendeztünk egy fogorvosi rendelőt, és az államilag támogatott fogászati alapellátás bármelyik nap elindulhat – egy hatósági engedélyre várunk csak. Emellett új magánrendelések beindulása várható a közeljövőben: úgy alakítjuk ki az Egészségház helyiségeit, hogy kardiológia, ultrahang, dietetikai tanácsadás és talán bőrgyógyászati rendelés számára is alkalmas legyen.

Szociális térkép és ifjúsági kérdőív

Felkértük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetét, hogy készítsék el falunk lakosaival a szociális rendelet módosítását megalapozó felmérést. Az eredményt hamarosan láthatjuk, ez alapján fogjuk módosítani szociális rendeletünket, hogy a koronavírus által felkavart gazdasági, társadalmi folyamatokra, változó szociális viszonyokra jobban tudjunk reagálni.

Iskola

Elkészült, és használatba vettük az iskolai gyalogátkelőt, felújításra került az iskola épületének faluhoz közelebbi szárnya. Épül a tornaterem, várhatóan februárban kap használatbavételi engedélyt. Addig is béreljük tovább a szülőknek/tanároknak a Szajkó utca felőli parkolót. Kicseréltettük az iskola ingatlanán átmenő szennyvízhálózatot, új földgázhálózatot fektettek a tornateremhez. Új közétkeztető céggel, a BioGastro Kft-vel szerződtünk, és a tavasztól működő internetes ebédbefizetési szoftverrel előre látható és rendelhető az iskolai menü.

 

Faluház

Fiala Krisztinát választottuk a művelődési ház új vezetőjének, az új könyvtáros pedig Darabos Eszter lett. Számos új, színvonalas kulturális programot köszönhetünk nekik – nem akármilyen, a koronavírus által nehezített körülmények között is!

Egy földszinti, szép, tágas, felújított, modern könyvtárba költöztettük át falunk könyvtárát. Felújíttattunk több földszinti klubszobát is, ahol már voltak is foglalkozások, próbák és órák. Hamarosan elkészülnek a folyosók, és a vizes blokkokat is igyekszünk még idén megszépíteni. Szenior Akadémia előadássorozat indult (nemcsak) a helyi idősebbek örömére.

 

Utak

Több mint 1200 m² úthibát javíttattunk meg, több utca problémás szakaszai jelentős részben megújultak. A nagy mértékben felújított utak alatt kértük a DMRV-től az eternitcső cseréjét. Felszíni vízelvezetési problémákat orvosoltunk a falu több pontján. Folytatjuk októberben és jövőre is: a Tücsök utcával, a Steinheim utcával és még több előkészítés alatt lévő útfelülettel. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és államtitkár asszonnyal, Laboda Gábor ürömi polgármester úrral és a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságával egyeztetünk a Fő utca felújításának lehetőségéről, mert komoly pályázati források nyílnak rá.

 

Korlátozott várakozási övezet bevezetésével reagáltunk a koronavírus alatt érkező kirándulók megnövekedett autóforgalma által okozott parkolási feszültségekre. Közel 20 helyre forgalomkorlátozó táblákat rendeltünk, burkolatjeleket, fekvőrendőrt újítottunk fel. Ideiglenes parkolóhelyeket hoztunk létre a Tájház melletti falugondnoki telken, hogy a hivatali munkatársak autóitól tehermentesítsük az Egészségház és óvoda előtti parkolót.

Infrastruktúra

Megrendeltük és átvettük az elkészült lazareth-i közvilágítás fejlesztését, hamarosan a falu többi részének közvilágításával együtt gyúlnak majd ki az esti fények.

Konszolidációs pályázati ügyek

A Temető utca korábban meg nem épített vízelvezetésének kivitelezése lezárult, így a szükséges dokumentáció összeállítását követően a forgalomba helyezési és használatba vételi eljárás lefolytatásának minden akadálya elhárult. A Temető utca használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében az összeállított dokumentációt az eljárás lefolytatása érdekében 2021. augusztus 31. napján küldte meg hivatalunk a Hivatali Kapun keresztül a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály részére. A hátráltató tényezőket sikerült elhárítani, ezért nagy megkönnyebbülés számunkra, hogy sikerült kezdeményeznünk az eljárás megindítását.

Az Ezüsthegyi út fennmaradási és továbbépítési engedélyének megszerzése érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal felé benyújtásra került a kérelem, mely során a hiánypótlási eljárás folyamata zajlik. A szükséges dokumentumok megszerzése és benyújtása is megtörtént.

Pályázatok

Idén már 792 millió forint külső támogatást kaptunk: 300 millió forintból járdát, zebrát, buszmegállót, parkolót, 440 millióból korszerű bölcsődét építhetünk

Idén szeptember közepéig 792 353 619 Ft értékben sikerült külső forrást bevonni falunk fejlesztéséhez. Két pályázatunk is nyert a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív programban, 300 millió forintból járdát, zebrát, buszmegállót, parkolót tudunk fejleszteni, 440 millióból korszerű bölcsődét építünk, valamint kaptunk a Belügyminisztériumtól útfejlesztés és vis maior támogatást, nyertünk forrásokat könyvtárfejlesztésre és a Magyar Falu Programban orvosi eszközök beszerzésére.

Kezdeményeztük, hogy Üröm Község Önkormányzata is kerüljön be a Pilisborosjenő fővárosi szennyvízhálózatra való csatlakozása uniós projektbe, és így szennyvízhálózatának a pilisborosjenői szennyvíz elvezetése miatt szükséges fejlesztéseire kaphasson uniós forrást.

Az érintett cégekkel és ingatlantulajdonosokkal több körben egyeztetve támogattuk és segítjük, hogy a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. a Bécsi út – Téglagyári út mentén lévő gazdasági övezetben tudjon fejlődni úgy, hogy ezzel az egész övezetet fejleszti.

Nagy szomorúságunkra két munkatársunkat, Szollár Györgyöt és Hersics Lajosné Erzsébetet és két díszpolgárunkat, Zsitnyányi Attilát és Prof. Dr. Dr. Cornelius Petrus Mayert is elvesztettük idén. Elbúcsúztattuk Bajáczky Dórát, Pappné Fehér Annát, Katona Dávidot. Új kollégák érkeztek: Boros Gábor és Radványi Judit.

Új védőnő is érkezett: Duduschné Balogh Mária személyében, s falugazdászunk is új: Papp Renáta.

Elbúcsúztattuk Ludasi Évát és a Talpon Maradni Kft-t is tavasszal, és új intézményt hoztunk létre: nyár elején megalakult Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Klinger Magdolna vezetésével és Rafai Erzsike közreműködésével, pszichológiai tanácsadással kibővített tevékenységgel.

Új díszpolgárokat választottunk: Fiál Ferenc, Stankovics János és dr. Venesz Ilona kapta a falu elismerését. Kutvölgyiné Metzler Eszter óvodavezető állami elismerést, Brunszvik Teréz-díjat kapott.

Az első évhez hasonlóan 2021 nyarán is fogadtunk lelkes nyári diákmunkásokat, akik segítettek mind a hivatal irodai munkájában, mind a falugondnokság feladatiban.

Második éve úgy támogatjuk falunk közel 400 szépkorúját, hogy azzal a helyi gazdaságot is élénkítjük: helyben levásárolható élelmiszerutalványok formájában (első évben helyi Coop-ban, másodikban Pöttöm ABC-ben).

Közelebb a közteherviseléshez: második éve rendületlenül dolgozik adócsoportunk azon, hogy mindenkit felszólítsunk adóbevallásra, és minden pilisborosjenői befizesse az adót. Ez nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is. Sok ingatlanra sajnos évekig indokolatlanul nem volt kivetve adó, ami a közvagyont csökkentette.

Szelektív kukákat osztottunk, évente háromszor korlátlan mennyiségű zöldhulladék elszállítást és elektronikai hulladékgyűjtő napot szerveztünk, használt sütőzsiradék átvevő pontot hoztunk létre. Lakossági, civil hulladékgyűjtést és önkéntes zöldfelület fejlesztési projektet támogattunk pénzzel, eszközökkel, logisztikával.

Kerékpárforgalmi hálózati tervet készíttettünk a közeljövő kerékpárút fejlesztést támogató pályázataihoz. Lépcső és korlát készült a hivatal melletti OTP bankautomatához. Padokat tettünk ki a levendulásnál lévő óriás gesztenyefa alá és a Kevélyhegyi út végén lévő sorompóhoz, hogy a Kevélyhegyi úti pihenő mellett újabb beszélgető- és pihenőhelyek jöjjenek létre a falu közelében, a zöldben.

Változtatási tilalmat rendeltünk el a tájképvédelmi szempontból fontos szőlő megmentése érdekében. Új rendeletet alkottunk a magánterületen lévő fák védelméről. Sorompókat helyeztünk ki a Várvölgy felé tartó utak elejére, hogy csökkentsük az engedély nélkül behajtó gépjárművek vszámát. Engedély nélküli, vagy helyi építési szabályokat be nem tartó építkezések ügyében eljárásokat kezdeményezünk a hatóságoknál.

2021 őszén elkezdtük a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft-vel a közösségi tervezést, a településfejlesztési koncepció kialakítását előkészítő fórumok szervezését, hogy közösen találjuk ki, milyen faluban szeretnénk élni.

Az önkéntes tűzoltóság feletti telek, a Várvölgybe menő út mentén lévő nagy kiterjedésű telek, és a 380 hrsz alatti (Budai út 11. szám alatti) telek az eladók által felajánlott részének megvásárlásáról döntött a képviselő-testület.

Megkezdődött a bölcsőde kivitelezése, mely ugyan elszenvedte az építőipari árrobbanást, de nyertünk plusz forrásokat az új terv teljes megvalósítására – így remélhetőleg még idén minden elkészül.

Tervpályázatot írtunk ki a focipálya környékének megtervezésére, októberben kiválasztjuk a tervezőt, hogy pályázhassunk a tervek megvalósítására.

Legszebb konyhakert pályázatot és kiskert (föld) bérlési lehetőséget hirdettünk, sőt két fóliasátornak is adtunk bérbe önkormányzati területet.

Több tematikus lakossági fórumot tartottunk, a házhoz menő és a sétáló fogadóórát is kipróbáltam, elindítottuk a heti videóösszefoglalót, melyet a pilisborosjeno.hu honlapunkon is meglelnek péntekenként, hétvégenként. Négy közmeghallgatást tartottunk az elmúlt 365 napban: 2020. október 19-én, 2020. október 26-án a Téglagyárban, a külső településrészen, 2020. november 2-án és 2021. szeptember 20án, egy pedig elmaradt a koronavírus miatt: 2021. március 29-én.

Őszintén szólva, így utólag visszatekintve, meglehetősen mozgalmasra sikeredett a második év is! Szeretném megköszönni a türelmét, segítségét, támogatását mindenkinek, de mindenekelőtt képviselő társaimnak, a hivatali kollégáknak, a bizottsági tagoknak, az egyesületi és külső szakértőknek és főképpen családjaiknak, akiktől a köz érdekében oly’ sokat voltunk távol az elmúlt egy esztendőben!

Kívánom mindenkinek, hogy legalább ennyit tudjunk előre lépni a következő évben is, de remélem, hogy a tervezés-forrásteremtés-megvalósítás-elszámolás terhei az ideinél élhetőbben oszlanak majd el! Az előrelépésre igenis jó esély van, hiszen több jelentős projekt kerül kivitelezési fázisba: a Tücsök utca megújítása, közvilágításfejlesztéses nyomógombos gyalogátkelők a Bécsi úton, járda- és buszmegálló felújítások, parkolóépítés, út- és vízelvezetés fejlesztések, a fővárosi szennyvízhálózatra csatlakozás, s elkészül a bölcsőde éskörnyéke is.

Kísérjék figyelemmel munkánkat jövőre is! Sőt, szóljanak hozzá, vegyenek részt benne Önök is – minden építő jellegű vélemény, kitöltött kérdőív, támogató önkéntes munka, szakmai tanács aranyat ér!

Tömöri Balázs

Az írás eredetileg a Hírmondóban jelent meg