Őrült sok minden történt az újság legutóbbi számának megjelenése óta! Remélem, mire megjelenik a falubeli postaládákban, addig még marad lelkierejük sajtótermékeket forgatni, és egészségesen, stabilan várni az újabb és újabb kihívásokat.

Gondolom, nemcsak mi vagyunk úgy vele, hogy vélhetően más programmal készülünk a választásokra, ha előre tudjuk, hogy a ciklus feléig a faluvezetést a koronavírus világjárvány illetve az orosz-ukrán háború, és azok társadalmi, gazdasági következményei nagymértékben uralják majd. Emellett nemcsak az építőipari árak szálltak el, szakértők szerint a nagyon közeli jövőben érkező legújabb kihívás az élelmiszerek, a takarmány és az energia árának várható nagymértékű növekedése lesz (van).   

Mindenesetre azt remélem, látszik, hogy nem a hivatalban búslakodunk, hogy “ezekről nem volt szó!”, hanem igyekszünk kezelni az új helyzeteket, illetve a falu különböző területére fejlesztési terveket, pályázatokat kidolgozni, forrást teremteni, majd megvalósítani ezeket. A ciklus feléig (kb. az áprilisi országgyűlési választásokig) a források megszerzése, pályázatok beadása volt a fő cél, innentől az elnyert, előkészített projektek színvonalas megvalósítása lép előre.

Nagyon köszönöm a türelmüket, mert elképzelem, hogy kívülről, a terveket, engedélyeket, pályázatokat, ajánlattételi felhívásokat, közbeszerzést nem látva, csak a terepi valóság alapján, messze nem látszik minden abból, amiken eddig dolgoztunk. Jó terveket készíttetni, azokra forrást teremteni egyáltalán nem sétagalopp, ráadásul idő- és erőforrásigényes, arról nem is beszélve, hogy nem mindenhol, nem minden területen és ügyben sikerült a szükséges beavatkozásokra forrást teremteni ennyi idő alatt.

Mely projektekre gondolok elsősorban?

A pilisborosjenői szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése KEHOP projektből fővárosi szennyvízhálózatra való csatlakozás projekt lett. Igen sokat hátráltatta a Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NFP) által koordinált projektet az a tény, hogy Üröm Község Önkormányzata nem került be a konzorciumi együttműködésbe korábban, pár hónapja sikerült megállapodni hármas (Pilisborosjenő, Üröm, Budapest + az NFP) együttműködésről. A pilisborosjenői szakasz költsége jelen állás és a tervezői költségbecslések szerint mintegy 2,9 milliárd forintra nőttek, melyből a pilisborosjenői szakasz 877,6 millió forint, aminek 15 %-a, azaz 131,6 millió forint elvileg önerő kellett volna legyen. Az NFP igazgatója, dr. Módos István elmondta, hogy mivel nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítését célozza a szennyvizes projekt, így az önerőt támogatja a kormányzat. Köszönjük, nagy segítség! Még az első évi 116,7 millió forintos, a korábban szabálytalanul megvalósított útépítések miatti visszafizetési kötelezettség miatt kapott kormányzati támogatásánál is nagyobb összeg. Reméljük, mire az újságot kezükben fogják, addigra már kiírásra került a tervezésre és kivitelezésre kiírt közbeszerzés, és a következő lapszám megjelenéséig a közbeszerzés győztese is meglesz!

A Tücsök utca felújítása megkezdődött, március 18-án adtuk át végre a munkaterületet. agyon kellemetlenül hosszan elnyúlt a kezdés, mert az általunk tervezett megoldás talán nem egyszerű és olcsó, viszont ha teljes mértékben megvalósul, akkor tartós megoldást hoz, és a problémák okára is reflektál, nemcsak tüneti kezelésként az út visszaépítését célozza. A DMRV nagyon hamar kicserélte az útszakasz alatt az eternit csövet, ezen nem múlt. Köszönjük nekik és minden érintett lakosnak, cégnek a türelmét! 

A Bécsi úttól induló szűk, első 200 méteres Tücsök utcai szakaszt több folyamatban lévő projekt is érinti. Így egyáltalán nem volt könnyű úgy összehangolni ezeket, hogy a legtartósabb, legjobb műszaki megoldást valósítsuk meg úgy, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön plusz pénzébe és az utat ne kelljen a többi projekt miatt felbontani – miközben az építőipari árak alakulása sem kedvezett a folyamatnak. Szerencsére mind a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságának szakemberei és igazgatója, dr. Magyari László Endre, mind a DMRV szakemberei, Virág László vezérigazgató, Balogh Zsolt műszaki igazgató és kollégái mindvégig támogatóak voltak, mert számukra is nagyon fontosak az ezen a szakaszon megvalósuló fejlesztések.

Ugyanilyen támogató volt e két szervezet (a Pest Megyei Közút és a DMRV Zrt), és teret adtak kérésünknek egy másik ügyben is. A TOP Plusz pályázatoknál megjelent 4-5 számjegyű utak felújítása kiírásra a ürömi településközpontot a pilisborosjenői buszfordulóval összekötő, 11105-ös számú mellékút nagy részének felújítására adtak be pályázatot úgy, hogy alatta a rendszeresen csőtörést és műszaki problémákat jelentő, és emiatt gyakori útfelbontást okozó eternitcső cseréjét is szakaszolva, az új burkolat előtt megvalósítják. Fontos volt, hogy az út minősége a Volánbusz számára is rendszeres műszaki problémákat okozott, illetve az is, hogy dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, EMMI államtitkár támogatta kezdeményezésünket. Nagyon reméljük, hogy nyerhet a pályázat!

Falunk külső településrészén nemcsak a Téglagyári úttól érkező új szennyvízvezeték, nemcsak a Tücsök utca megújulása, hanem a tavaly elnyert VEKOP Közlekedésbiztonság fejlesztése Pilisborosjenőn pályázat megvalósulása hozza talán a legláthatóbb fejlesztést, legnagyobb változásokat. Felújított buszmegállókat, Bécsi úti gyalogátkelőket, létrejövő és megújuló járdákat és parkolókat hoz majd oda, ahol évtizedek óta alig történt fejlesztés. A tervek már tavaly elkészültek és az utolsó hozzájárulásokra várunk a közműcégektől, az érintettektől, és indul a közbeszerzés, év végéig pedig a megvalósítás.

Nagyon várjuk, hogy kivitelezési fázisba forduljanak ezek a nagy projektek, és nemcsak a tornaterem, nemcsak a bölcsőde épüljön, hanem a fent említettek is: csatlakozzunk a fővárosi szennyvízhálózatra, és a külső településrész eddig csatornázatlan területei is rá legyenek kötve. Kerüljön kicserélésre a Fő utca alatti eternitcső, és újuljon meg az út felülete, készüljenek a Bécsi útra gyalogátkelők, a 10-es út menti faluszakaszon lévő buszmegállókhoz vezető járdák, és újuljanak meg maguk a buszmegállók is!

Még nem is beszéltem arról a két nagyobb TOP Plusz keretében benyújtott, összesen 1 milliárd forintnyi fejlesztéseket célzó pályázatról, amelyeket esélyesnek remélünk, és lehet, hogy már az újság lapzártája után kiderül, hogy kap-e támogatást valamelyik.

Az óvodabővítés 3 csoportszobával, óvodai konyhai kapacitásbővítés és felújítás, ételszállító jármű beszerzése, udvari wc és az alvógalériákat összekötő folyosón wc építése, és még sok apróbb fejlesztésre beadott pályázatunk sorsa dőlhet el a napokban. Nagyon kellene ezen a területen fejlesztenünk, mert kinőttük a meglévő épületeket, kapacitásokat. A másik pályázat, a kék infrastruktúra fejlesztése pályázatunk témája is hasonlóan fontos: az Ezüsthegyi úton és a Tücsök utcánál a víztározással kombinált vízelvezetés kiépítésének hiánya szintén súlyos, megoldanó örökségünk, talán nem túlzás és remélem nem értik félre, dekicsit falunk szégyenfoltja is.  

A focipálya és a játszótér közötti részt sem szeretnénk, ha még sokáig agyaghalom maradna – a tervpályázaton kiválasztott tervezők elképzelései mentén megkezdődött a forrásteremtés munkafázis, hogy mielőbb és lehetőleg egyben valósulhasson meg az egész. Köszönet a játszóteret látogató családosok, anyukák és apukák türelméért és két helyi civil szervezetnek, a Pilisborosjenő Sportegyesületnek és a Pilisborosjenői USC-nek a forráskeresésben nyújtott segítségért!

Örömteli, hogy a március 16-án átadott Faluházban viszont már beindult az élet: a könyvtárba naponta új  beiratkozók jönnek, de ezen  túl pingpongozás, társasozás, kártyázás hangja is hallik, előadásokat tartanak, mozgásos foglalkozások, klubélet kezdődött. 

Mindenkinek szép tavaszt, jó egészséget, türelmet, empátiát és – talán ami a legfontosabb volna – térségünknek pedig békét! És, ha lehet kérni, akkor kicsit kevesebb stresszt kívánok!

Tömöri Balázs