Sok víz lefolyt az előző önkormányzati választás óta a Borosjenői-patakon és sok minden megváltozott. 

Míg az előző ciklus egészen 2020 márciusáig inkább a forrásbőség időszaka volt, mára pénzügyi nehézségekkel küzd az ország és politikai konfliktusa van uniós döntéshozókkal, meghatározó tagállamokkal. Ennek és a szomszédban zajló háborúnak sok következménye van. A gépjárműadók korábban az önkormányzatnál maradó 40%-át is elvonta a covid járvány kezdetén a kormányzat, majd a teljes gépjárműadó-bevétel a koronavírus miatti járványügyi helyzet enyhülését követően is az államnál maradt. Az önkormányzati utakon a behajtási díjak szedésének lehetősége megszűnt, ami szintén évi több tízmilliós kiesést jelent. Ezeken felül még évi több tízmilliós mértékű szolidaritási adót is fizetünk, hogy a nálunk rosszabb helyzetben lévők is túléljenek. A rezsiválság, az infláció csökkenti a munkabérek értékét, többen kérik az önkormányzat szociális támogatását. A pedagógusok új életpályamodelljéről szóló törvény életbe lépése a mi intézményeinkben is okozott nehézségeket és pedagógushiányt. A  néhány,z egy-egy hazai forrásból finanszírozott pályázatra olyan mennyiségű pályázat érkezik, hogy járásonként csupán egy-két önkormányzat örülhet csak elnyert támogatásnak. Egy ilyen időszakban mondhatjuk el, hogy 2 milliárd forinthoz közelít a ciklusban pályázatokon elnyert, célzott fejlesztési források, támogatások mértéke.

Eközben szintet léptünk az idei nyáron és a beadott hazai pályázatok mellett három, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból közvetlenül finanszírozott szlovák-magyar Interregionális pályázatban is szerepel Pilisborosjenő Önkormányzata. Nagy elmaradásban voltunk a nemzetközi kapcsolatok terén, ezt nyáron kellett behozni és megbízható szlovák partnereket találni, mert a közvetlen uniós finanszírozású támogatások esetén a nemzetközi együttműködések alapfeltételként szerepelnek. Ha nincs együttműködő nemzetközi partner, akkor gyakorlatilag be sem fogadják a pályázatot.

Uniós vidékfejlesztési (LEADER) források igénybevételére nyújt esélyt a Dunakanyar Kincse Vidékfejlesztési Egyesület, aminek szeptemberben önkormányzatunk is alapító, aktív tagja lett. Az egyesületnek helyi fejlesztési stratégiát kell alkotnia, majd annak elfogadása esetén arról is az egyesület dönt, hogy milyen pályázati célok megvalósítására írjon ki a következő évben pályázatot, és az elbírálás is helyben, az egyesületen belül történik. Az összes kiosztható támogatás 400 millió forint körül várható, de oda kerül, ahol szükség van rá: a helyi vállalkozásokat, civil vagy egyházi szervezeteket, az önkormányzatokat és intézményeiket segíti.

A nemzetközi kapcsolatok építéséhez kapcsolódó örömhír, hogy 2023. november 9-12. között újra steinheimi delegációt fogad falunk. Polgármester, alpolgármester, képviselők és hivatali kollégák érkeznek hozzánk Németországból, és a személyes ismerkedést követően látjuk majd, hogy merre alakul tovább ez a testvértelepülési kapcsolat. Nem túlzás: gyakorlatilag az intenzív osztályról kellett visszahozni a kapcsolatot, de nagyon bizakodó vagyok!

Zajlik a helyi építési szabályzat (HÉSZ) egyszerűsített eljárású módosítása, a Vincellér utca felújítása, három csoportszoba és az óvodai főzőkonyha-bővítés megvalósítása, új burkolatot kapott az Ilona utca alja, vízelvezető árokba jut a Mária utca csapadékvize, átadjuk a VEKOP pályázatból megvalósult közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, az utolsó módosításokat vezeti át a Pilisborosjenő Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervére (ITVT) a tervező csapat, a vízügy engedélyét várjuk az Ezüsthegyi út vízelvezetésének terveihez, feltételes közbeszerzési kiírásra kapott zöld utat a Pilisborosjenő fővárosi szennyvízhálózatra csatlakozás projekt, megjött 38 erdei köbméter szociális tűzifa, és még sorolhatnám a folyamatban lévő, jelentős ügyeket.

Szóval, dolog van bőven, úgyhogy jó lesz megállni, értékelni és újratervezni egy kicsit – akár a szüret környékén vagy még inkább utána, a téli időszakban.

Jó egészséget kívánok minden pilisborosjenőinek és köszönöm bizalmukat, türelmüket!