2021 első féléve hihetetlen gyorsan elillant, ezért bármi egyéb helyett, a teljesség igénye nélküli, szubjektív visszatekintést írok. Annyi minden történt ebben a félévben, hogy érdemes összefoglalni.

A koronavírus harmadik hulláma sem kímélte falunkat, az önkormányzatnál elvesztettük Prof. dr. dr. Cornelius Mayer díszpolgárunkat és Szollár György közterületfelügyelőt. Nyugodjanak békében!

Elkezdtük az úthibák javítását, az eternitcsőcserét követő útfelújításokat, 1000 négyzetméter kátyúzásba kezdünk (Bor utca, Széchenyi–Fő út sarka, Gárdonyi–Hunyadi sarok, Erdő–Budai út sarok, Temető utca–Kőfuvaros utca sarka a nagyobbak).

Az ipartelepi bekötőút kapcsán döntöttünk a Meditoppal és a Téglagyári út–(10-es főút) Bécsi út kereszteződésénél lévőgazdasági övezet fejlesztésében érdekelt ingatlantulajdonosokkal, hosszas tárgyalássorozat végén. Bízunk benne, hogy hamarosan indulhat a külső településrészre tervezett, 3 gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezeti településrész hosszú távú fejlesztése!

Sok-sok pályázatot adtunk be ebben a félévben: közétkeztetés minőségi és mennyiségi fejlesztése az óvodában, Steinheim és Vincellér utca felújítása, ivóvíz-szolgáltatás fejlesztése, bölcsődeépítés, egy óvodai csoportszoba építése.

Nemcsak gyártjuk a pályázatokat, hanem nyerjük is: közülük talán az idei első félévben az, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) Közlekedésbiztonsági fejlesztések Pilisborosjenőn című pályázatunk nyert, Solymár Önkormányzata, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Pest Megyei Közút támogatásával. Ez 300 millió forintnyi fejlesztést hoz a falu több mint 10 pontjára, külön öröm: a külső településrészre is jelentős mértékben, hiszen buszmegállók cseréje, gyalogjárdák, zebra, közvilágítás fejlesztése, parkoló és útjavítások várhatóak.

Új háziorvosi körzet jött létre, dr. Herczeg Lívia idéntől várja a falubelieket; betöltöttük a régóta csak helyettesítéssel betöltött védőnői pozíciót, új közterületfelügyelőnk van Katona Dávid személyében. Új díszpolgárokat választottunk: Fiál Ferenc, Stankovics János, dr. Venesz Ilona kapta meg ezt a címet. Új egészségügyi szolgáltatással bővül ősztől az Egészségházban már meglévő egészségügyi szolgáltatások köre: dr. Csányi Zsolt kardiológus, belgyógyász szakorvos kardiológiai, dr. Bajkó Nándor radiológus teljeskörú ultrahang, a belgyógyászati magánrendelés keretében pedig Győrfi Tünde diabetes tanácsadás magánrendelést indít.

Terveztetünk: elindult a Kövesbérci út–Panoráma utca kereszteződésébe álmodott, szabadtéri fitneszparkot kiegészítő szabadidőpark tervezése, a focipálya környékének terveztetése, az Ezüsthegyi út újraterveztetett vízelvezetése vízjogi engedélyre vár, új díszkivilágítást terveztettünk a templomnak, forgalomtechnikai tervet készíttettünk, hogy ez alapján várakozási korlátozással sújtott zónákat jelöljünk ki, és elkészíttettük a falu első Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét, hogy pályázhassunk kerékpáros fejlesztésekre is. Épül a falu első bölcsődéje. Nagyobb, korszerűbb és drágább lesz, ezért a többletforrások igénybevételére a VEKOP-ban beadott pályázatunk elbírálását várjuk.

Befejeződött az első tanév a pilisborosjenői Szent Márton Waldorf Iskolában. Brunszvik Teréz-díjra jelöltük a Mesevölgy Óvoda Igazgatóját, Metzlerné Kutvölgyi Esztert, aki júniusban átvehette a díjat, amihez gratulálunk! Pilisborosjenői családok kaptak magánbölcsődéztetési támogatást.

Többszöri látogatásai során volt alkalmunk falunk és a régió fejlesztése kapcsán egyeztetni dr. Vitályos Eszter államtitkár asszonnyal. Járt falunkban Spanyolország Nagykövete, Anunciada Fernández de Córdova y Alonso-Viguera asszony, aki az Olívaműhely bolt megnyitójára érkezett. Ebben a félévben is szomszédoltunk: Laboda Gábort, Üröm polgármesterét látogattuk meg.

Új terasz nyitását engedélyeztünk a Kis-Kevély Sörözőnek, új közvécéket helyeztünk ki a parkolók közelében és új padokat rendeltünk a fiataloknak, kirándulóknak. Új sorompókat helyeztünk ki a falut körülvevő zöldterület védelmére. Új telkek a falu használatában: az önkormányzat két telket vásárolt ebben a félévben: egyiket a tűzoltóság felett, másikat a Várvölgy felé vezető út mentén, konkrét, egymástól eltérő hasznosítási céllal. Új, felújított helyszínt biztosítottunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pilisborosjenői Csoportjának az Iskola utca 2. szám alatt, hogy adományboltjukkal szomszédként tudják segíteni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a falubeliekhez több hasznosabb adomány találjon célba. Új nyári ügyelet: önkormányzati nyári ügyeletet szervezünk helyi óvodásoknak és általános iskolás alsó tagozatosoknak, hogy a koronavírus miatt a korábbiaktól eltérő nyári munkarendre kényszerülő családosokat segítsük. Új falugazdászunk van, Papp Renáta, aki minden hónap első csütörtökén helyben, a pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban is tart ügyfélfogadást. Új kolléga erősíti a Falugondnokságot: dr. Farkas Csaba érkezett a nyugdíjba ment Rozgonyiné Apró Judit helyett. Újra nyári diákmunka lehetőség az önkormányzatnál, ami a Kormány támogatásával valósulhat meg. Új infrastruktúra épül: megkezdődött a lazareth-i közvilágítás fejlesztése, nyár végére világosság gyúl a területen. Új szennyvízhálózat épül az iskola ingatlanán keresztülhaladva, amely ősztől a tornatermet és az iskolát is ki fogja szolgálni.

Önöket kérdezzük, hogy jobban dönthessünk: a falu utcáit járják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének diákjai és munkatársai, akik kérdőívezésen alapuló szociális térképet készítenek a faluról, ami segíti a képviselő-testületnek átlátni, hogy milyen szociális juttatások hasznosak és melyek volnának még szükségesek, illetve milyen szempontokra kell még kitérnünk a szociális rendelet hamarosan esedékes módosítása során. Az Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán elnyert kutatásmódszertani támogatással a 13- 25 éves korosztály számára kérdőívet készítettünk, hogy lássuk, a helyi fiatalok miként vonhatók bele jobban a falu vérkeringésébe, miként fejleszthetők a nekik szóló szolgáltatások.

Változtatási tilalmat rendeltünk el a szőlőben, illetve zöld védősáv fenntartásának céljával éltünk elővételi jogunkkal egy, a szőlő és a lazareth-i telkek közötti sáv tekintetében. A Völgyzugoly bevonásával azon dolgozunk, hogy miként lehet a tájképvédelmi szőlőt megvédeni a túlzott, oda nem illő épületekkel való beépítésektől. Örömünkre közösségi szőlőművelés indult civil kezdeményezésre, figyelemre és támogatásra méltó célokkal, olyanok részvételével, akik két kezükkel tenni is akarnak a falu tájképvédelmi szőlőjéért!

Civil kezdeményezéseket, rendezvényeket, táborszervezéseket támogattunk. Barlangkutatást, helytörténeti kutatást, civil szervezeteink tevékenységét, Szelávi Fesztivál szervezést, nyári táboroztatást. Helyet adtunk három filmforgatásnak és a House Pikniknek.

Elkészült az iskola előtti zebra, egyetlen hivatalos papírra várunk a projekt hivatalos lezárásához és kiértékeléséhez.

Új módon adható le a zöldhulladék: évi három alkalommal korlátlan mennyiségű, előkészített zöldhulladék elszállítását rendeltük meg a hulladékos szolgáltatótól, elektronikai és elektromos hulladékgyűjtést szerveztünk. Támogattuk a civil hulladékgyűjtési akciókat, köztük a Mózer-árok kitakarítását célzó nagyobb akciót is, melyre jelentős mértékű külső forrást nyert a 2097 Csoport Egyesület.

Elbúcsúztattuk Ludasi Évát, aki több évtizedet töltött a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat élén a Talpon Maradni Kft. ügyvezetőjeként, és sokat köszönhet neki a falu. Megváltoztattuk a rendszert és nyártól az önkormányzat saját intézményeként működtetjük a Családsegítőt tovább, Klinger Magdolna vezetésével, Rafai Erzsike, Huszti Zoltán állandó, illetve Bozsódi Bori ideiglenes segítségével. Új szolgáltatás: a Családsegítő által biztosított szolgáltatásokat pszichológiai segítségnyújtással bővítettük Petromán Anikó pszichológus segítségével, aki heti rendszerességgel konzultál a foglalkozásra a Családsegítőnél jelentkezőkkel, erre tanácsoltakkal.

Új Faluház: Megkezdte a koronavírus veszélyhelyzet fokozatos feloldásával párhuzamosan közösségépítő, kultúraközvetítő munkáját a Fiala Krisztina vezette Faluház új csapata is: ősopera előadás, sétálÓRÁK Krisztával és Anitával, könyvtári kérdőív készítés Eszter kezdeményezésére, tárgyanimációs előadás, nyárköszöntő délután, társasjáték klub, nyugdíjas klub, odúkészítés, szabadtéri hangverseny, bolhapiac, játszótéri fabrikák, jógák Leával és Zsuzsival, három ablakos kiállítás, táncoló Borosjenő és Költészet napi videók, kürtőskalács-készítés és még sok-sok minden.

Sétáló fogadóórákat is tartok, hetente videóüzenetben igyekszem összefoglalni, ami a hivatalban és környékén történik.

Ebben a rövid visszaemlékező cikkben néhány kihagyhatatlan ügy, esemény mellett túlnyomó részben a pozitív fejleményekre, az előrelépésekre próbáltam koncentrálni. Ahol nem történt még előrelépés, legalább látják, hogy miért. Mert elsősorban (külső kényszerből vagy belső priorizálás okán) a fenti ügyekben bemutatott eredmények elérésén dolgozott a hivatal, a képviselő-testület, ügyvédünk, a falugondnokság munkatársai és jómagam is.

Most viszont, annak érdekében, hogy hosszú távon tudjuk folytatni ezt a minden egyes nap újabb fejtörőkkel teli munkát, felváltva szabadságon leszünk, sőt augusztusban két hét közigazgatási szünetre be is zár a hivatal. Köszönöm a türelmüket, segítségüket – a kollégáknak pedig a nagy intenzitású, sokszor elsőre alig látható háttérmunkát, amit végeztek az elmúlt 180 napban!

A képviselőtársaknak meg azt, hogy ennyi intenzív közös munka után még mindig egymás szemébe tudunk nézni, a problémákat, véleménykülönbségeket, ahányszor csak kell, át- és megbeszélni, és mindenki konstruktívan, véleményét felvállalva, a problémák megoldására koncentrálva dolgozik a faluért, nem egyszer minden egyebet félretéve!

Töltődjenek fel nyáron Önök is!

Jó pihenést kívánok mindenkinek a nyárra!