Amit az előzményekről – a teljesség igénye nélkül – feltétlenül tudni érdemes: 

Az Ezüsthegyi út szilárd burkolatát két részletben építtette az előző testület. A kettőben ami a közös, az a szabálytalan eljárás.

Alsó 150 fm – a Lucfenyő térig (Térkő Gép Kft.)

Az Ezüsthegyi út alsó szakaszának megépítése a Konszolidációs pályázat keretéből épült. A 2015. évi pályázati pénzek felhasználási zárásának határideje 2018. december 31., a szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2019. február 28. volt. A felvett 81.300.853 Ft támogatás elszámolásához a Magyar Államkincstár az Ezüsthegyi út forgalomba helyezési engedélyének megküldését kérte. Az önkormányzati választásokat követően, az átadás-átvétel pótlása után derült ki, hogy az út – elsősorban annak felső szakasza – szabálytalanul és rendkívül gyenge minőségben épült meg, így forgalomba helyezési engedély rá nem adható meg.

Felső szakasz: 694,61 fm (Gold Partner Komplett út Kft.)

Az Ezüsthegyi út felső szakaszának szerződése kapcsán szembeötlő, hogy míg az ajánlattétel tartalmazza, addig a kivitelezésben már hiába keressük az árokrendezést, és a vízelvezetésről annak ellenére nem gondoskodtak, hogy ismert tény, hogy maga az utca kulcsfontosságú vízelvezető funkcióval bír. 

A vállalkozók egyetlen szerződés kapcsán sem vezettek építési napló, miközben a vállalkozási szerződés alapján erre kötelesek lettek volna. A megépített utak műszaki tartalma jelentősen eltér a terveken szereplő műszaki tartalomtól. Az előző vezetés tényleges műszaki ellenőrzés nélkül vette át az utakat, a jótállási időszakban egyetlen helyszíni bejárást sem tartottak, legalábbis ennek dokumentációja nem található. A műszaki ellenőr azért kapott megbízási díjat, hogy a kivitelező cég által végzett munkákra a teljesítési igazolásokat vakon – az építkezések bejárása nélkül – aláírja. Ezt a műszaki ellenőr maga is elismerte. Az út kivitelezése silány, például sok problémát jelent a kocsibeállók szintbehelyezésének mellőzése, ami miatt számos lakosnak használhatatlanná vált a bejárója.

A felső szakasz a 2016-os konszolidációs pályázati pénzből épült, de mivel a munka a felhasználási időszakon kívül esett, továbbá az előző önkormányzat többszöri felszólítás ellenére sem tudott elszámolni a felvett 142.699.147 Ft nagyjával, így a MÁK 116.684.851 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg (a pályázati pénzek elszámolási szabálytalanságai kapcsán ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség). 2020. első felében az vette el az időt és energiát, hogy az önkormányzat próbálta elérni tárgyalásos úton, hogy minél később inkasszálják az összeget. Hatalmas lobbitevékenységet folytattunk. Írtunk majd az összes miniszternek és államtitkárnak, Orbán Viktor miniszterelnöknek is, jártunk bent az Államkincstárban és a Belügyminisztériumban is. Ennek eredményeképpen, bár le kellett emelni tőlünk az összeget, egy kormányhatározattal vissza is adták támogatásként.  Amikor ez sikeresen megtörtént, akkor tudtunk ráfordulni a szabálytalanul megvalósított beruházás kijavítására, ugyanis 2020. nyarán, a vízjogi engedély és a megvalósulási terv hiányában megszüntetésre került az Ezüsthegyi út forgalomba helyezésre vonatkozó hatósági eljárás.

Az eljárás újraindítása és sikeres lefolytatása érdekében az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályával.

A tárgyalás során az Önkormányzat vállalta, hogy elkészítteti az Ezüsthegyi út csapadékvízelvezetésének tervét, hogy jogerős vízjogi engedély kaphasson az út. Továbbá vállalta azt is,, hogy a megvalósulási terveket is elkészítteti az Ezüsthegyi útra vonatkozóan, annak érdekében, hogy fennmaradási és tovább építési engedélyt adhasson a Kormányhivatal.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata felkérte az UK Generál Kft-t, az Ezüsthegyi út vízjogi engedélyéhez szükséges tervek elkészítésére, valamint a megvalósulási tervek megtervezésére.

Az UK Generál Kft. elkészítette a megvalósulási tervet, valamint az elkészített vízelvezetést tartalmazó terveket benyújtották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A helyi lakosokkal egyeztettük és hozzájárulásukat kértük, hogy a felszíni vízelvezetésnek a telküket érintő részletei is megvalósulhassanak. Nem mindenki járult hozzá, ezért némileg módosítani kellett a tervet. Emiatt hiánypótlás zajlik, mely megnöveli az engedélyeztetési eljárás idejét.

Lakossági bejelentést követően – egy utcában lakó bejelentette a hatóságnál a fennmaradási engedély nélküli útnak a tényét – 2021. április 08. napján a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztálya végzést küldött önkormányzatunk részére, melyben kifogással élnek az Ezüsthegyi út forgalomba helyezési engedély hiányban történő forgalomban tartása miatt. A Kormányhivatal által indított eljárás eredményeként az utca lezárására kötelezhetik az önkormányzatot, mivel engedély nélkül a közlekedési hatóságot terhelheti a felelősség az itt bekövetkező balesetek miatt.

Amennyiben az önkormányzat önként lezárja ideiglenesen az úttestet, az eljárás 6 hónapig szüneteltethető, mely elegendő idő a fennmaradási-, forgalomba helyezési és továbbépítési engedély megszerzésére. De gyakorlatilag egy-két hétre vagyunk az engedélyek megszerzésétől, és akkor a lezárást is megszüntethetjük. Az engedélyeztetési eljárást követően következik a forrás költségvetési elkülönítése és kivitelezés megkezdése. Az örökölt ügy okozta kellemetlenségek miatt a lakosság megértését kérjük!