Az idei második közmeghallgatást – 2022. november 7. – a Téglagyárnál szerettük volna megtartani, hogy a külső településrész lakosai számára könnyebben megközelíthető alkalomra is sor kerüljön, de sajnos nem volt bérelhető a gyár volt épületében a terem. 

Ennek ellenére felmerült több őket érintő téma is Tömöri Balázs polgármester és Antonovits Bence képviselő elmúlt hónapokat összegző megszólalásaiból:

 • VEKOP közlekedésbiztonság pályázat Bécsi úti zebrákra, buszmegállók cseréjére, Kövesbérci és Budai úti parkolókra: két hatóság még nem adott hozzájárulást. Mivel az engedély a közbeszerzési kiírás alapja, amíg nincs engedély, nem tud előre haladni a projekt
 • Kövesbérci pihenőhely: terepbejárás alapján kaptunk egy 11.838.125 Ft + ÁFA ajánlatot arra a koncepcióra amit megálmodtunk. Az idei évben szerettük volna ennek a tervezését és a kivitelezés első ütemét megrendelni, a váratlan megnövekedett kiadások miatt azonban ezt leállítottuk.
 • Malomdűlő út: Sáhó Tibor építette meg szerződéses kötelezettsége okán. Forgalomszabályozás (a jobb állapotú út miatt sokan felfedezték magunknak): Pilisvörösvárral megállapodtunk, a tervek szerint kiteszünk egy ‘Behajtani tilos kivéve engedéllyel’ táblát idősávval, ahol az engedély a lakcímkártya lesz.
 • Malomdűlő út lejegyzés: megkezdtük a folyamatot, ketten reagáltak pozitívan a megkeresésre, a többiek esetén indul az útlejegyzés.
 • XXL Monster Truck Show: nincs önkormányzati illetékesség, magánterületen zajlik, nem köteles engedélyt kérni, nagyon korlátozottak az eszközeink, hogy fellépjünk ellene. Helyi lakos birtokvédelmi eljárást indított, ez zajlik. Ismereteink szerint a hétvégén már nem lesznek itt. Annyit tudunk tenni, hogy a tulajdonost kérjük, hogy csendesebb felhasználási módnak adjon teret.
 • Laterex: helyi lakosok kéréseit beépítették. 2022 áprilisában végeztek zajterhelés mérést. Ennek eredménye a számítás szerint a berendezések egyidejű működésekor várhatóan LAeq= 23,4 dB a Téglagyári úti magánházak vonalában. A jogszabály szerint a megengedett max. zajterhelés lakott területen nappal 50, éjjel 40 db maximum. Ez az épületgépészetre vonatkozik, aktív üzemi jellegű munkavégzés még nincs, mert az üzemi termelés még nem indult meg. Egyelőre a szennyvíztisztítójuk nem üzemel, szippantják a szennyvizet. A 3 szintes takaró növényzet telepítése kapcsán még tárgyalunk lakossági kérésre. 
 • Tücsök utca: elkészült a felújítás nagyon jó műszaki tartalommal, a vízelvezetés az út előtt és után még ideiglenes, a végleges megoldás az elnyert TOP Plusz pályázatból kerül megvalósításra. Ehhez már kiválasztottuk a tervezőt, zajlik a tervezés, a kivitelezés várhatóan 2023-2024-ben realizálódhat. Az út lejegyzése folyamatban. 
 • Ipartelepi bekötőút: lekerült a napirendről. Viszont az átkötőutat megcsináltattuk és most autóval járható, ezáltal közvetlenebb a kapcsolat a településrészek között
 • Ipartelep fejlesztés: tervezési fázis elején tartunk
 • Kamera: 2022. július 12-én indult a kivitelezés, július óta üzemel a rendszer,a területet két ponton, 3-3 rendszámfelismerő rendszerrel szerelt kamera figyeli. Illegális hulladéklerakás azóta nem volt ott.
 • 0/27-es fejlesztés: nincs változás
 • Tücsök utcai lovarda: készülünk TRSZ-t kötni, az irányt támogatjuk

A jelenlévő Keresztes Gábor kérdésén keresztül is a külterület egyik problémája került szóba, miszerint arra kérte a testületet – a közelmúltbeli XXL Monster Truck Show kapcsán -, hogy keressenek arra megoldást, hogy betilthatóak, szankcionálhatóak legyenek a hangos rendezvények. Válaszban elhangzott a már korábban is említett jogi lehetőségek hiánya. A testület mindenesetre megígérte, hogy rákérdeznek más önkormányzatokra is, hátha ők egyéb lehetőségeket is felfedeztek. 

(Fotó: Szikszai-Bogár Bianka, Facebook)

Aggódó kérdés érkezett még azzal kapcsolatban, hogy sikerülnie fog-e a gondnokságnak jó minőségben hó- és sikosságmentesíteni. Mivel az önkormányzat kényszerűségből – spórolási okokból – vette át a feladatot az eddigi rutinos vállalkozótól, mivel tízmilliókkal drágább árajánlatot kapott tőle, ezért nagy szükség lesz a lakosság megértésére és együttműködésére is. Nagyon fontos szempont volt, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben ne erre költsünk el többletforrást és ha most szükséges is eszközöket beszerezni, ez a költség hamar megtérül. Készülünk útvonaltervvel, plusz sofőrökkel és közterületre kihelyezett, bárki számára hozzáférhető síkosságmentesítő anyag tárolókkal. Vélhetően a második évtől már zökkenőmentesebben tudja ellátni a gondnokság a feladatot. Erre a megoldásra egyébként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének regionális találkozóján jutottak a többi faluvezetővel konzultálva, ahol kiderült, hogy a legtöbben saját erőből próbálják megoldani a feladatot takarékossági okokból úgy, hogy a lakosság megértését és akár részvételét is kérik a folyamatban. Mi is azért vállalunk most kockázatot – és ezért a lakosok is -, hogy ne kelljen a falu lakosságának több millió forint értékben más dolgokról lemondania. Ezért ha idén jelentős hó esik, akkor biztos hogy mindannyiunknak össze kell fognia a helyzet megoldásához. Mi nem zárunk be intézményeket más önkormányzatokhoz hasonlóan, de cserébe valahol takarékoskodni kell.

Az akadózó szemétszállításra – élő közvetítésben – rákérdező online kérdés kapcsán ismét megkérte a polgármester a lakosokat, hogy amikor a Zöld Bicskének írnak hiányos szolgáltatásról, akkor a hulladekszallitas@pilisborosjeno.hu -t is tegyék be másolatba, mert nekünk minden hónap végén igazolást kell kiállítani szolgáltatásról és a Zöld Bicske ez alapján kapja a fizetését a kukaholdingtól (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Zrt.). Sorozatos mulasztás esetén nekik közvetlenül is érdemes írni, volt már rá példa, hogy visszautalták a szemétszállítási díj egy részét. Vélhetően a helyzetre az is befolyással van, hogy jövő évtől a MOL veszi át a szemétszállítást, az ő alvállalkozói lesznek a mostani cégek és az önkormányzatok saját hulladékgazdálkodási rendeletei is meg fognak szűnni, helyette egy egységes központi szabályozás lesz.

A közmeghallgatás visszanézhető a Facebook oldalunkon!

fb