Mariháziné Dombi Annamária, tanácsadó szakpszichológus vagyok.

Több, mint tíz éve dolgozom pszichológusként a felsőoktatás és közoktatás világában. 2015-ben tanácsadó szakpszichológusi végzettséget szereztem. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen oktatom a jövő pszichológusait, pedagógusait és igyekszem befejezni doktori kutatásaimat. Korábban hét évig iskolapszichológusként dolgoztam.

Érdeklődési körömet fémjelzi, hogy az egyéni és csoportos tanácsadás mellett élénken érdeklődöm a társadalmi folyamatok iránt, munkám során ezeket az irányvonalakat ötvözöm. Vallom, hogy az ember egyedisége csak az őt körülvevő társas, társadalmi közegre való reflektálással érthető meg. Munkám során hitelességre, empátiára, elfogadásra törekszem. Vallom, hogy mindenkiben ott rejlik a képesség, hogy személyiségét kibontakoztassa az értő figyelem hatására. Leginkább általános iskolásokkal, az ő szüleikkel és fiatal felnőttekkel dolgozom. Szívesen indítok különböző csoportokat többek között tanulásmódszertani, stresszkezelési, társas kompetenciafejlesztési témakörökben. 

A pilisborosjenő családsegítővel együttműködve egyéni esetvezetéseket folytatok pszichológiai tanácsadás keretei között, valamint magánúton az alábbi témákban kereshetnek: önismeret, tanulásmódszertan, stresszkezelés, iskolai beilleszkedés, nehézségek élethelyzetváltással kapcsolatban. 

Fontos számomra a pszichológiai ismeretterjesztés is. Cikkeimet a Dombi Annamária tanácsadó szakpszichológus Facebook-oldalamon olvashatják.