Mire szolgál az eBEV portálon a HIPA menüpont?

 

A helyi iparűzési adó /HIPA/ menüpontban az iparűzési adóval kapcsolatos, önkormányzati adóhatóság előtti eljárásokra lehet hosszabb távú, állandó meghatalmazást benyújtani egyszerűen és gyorsan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). https://ebev.nav.gov.hu/

 

Az új HIPA menüpont kiválthat több HIPAMEGH (ÁNYK) nyomtatványt, azaz az eBEV felületen egy bejelentésben akár több önkormányzat részére is meg lehet küldeni az állandó meghatalmazást elektronikus formában.

 

A NAV a meghatalmazottra vonatkozó adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatokat nem veszi nyilvántartásba, azokat csak továbbítja az adatlapon megjelölt települési önkormányzatnak.

 

Az adatlap eseti meghatalmazás bejelentésére nem használható.

 

Meghatalmazó az iparűzési adó alanya lehet, az adóalanyok körét az 1990. évi C. törvény helyi adókról szóló törvény határozza meg. A helyi iparűzési adó alanyairól bővebb információt a www.nav.gov.hu  honlapon a HIPA bevallás kitöltési útmutatóban is olvashat.

 

Az adatlapot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz. Az űrlapot mind az adózó, mind a bejelentésben szereplő meghatalmazott benyújthatja hivatalos elektronikus elérhetőségéről (szervezet esetén cégkapujáról, magánszemély a KÜNY tárhelyéről, cégkapu használatára nem köteles szervezet a törvényes képviselő KÜNY tárhelyéről).

 

Az elektronikusan benyújtott adatlaphoz csatolni kell az állandó meghatalmazást elektronikusan hiteles formában. A meghatalmazás csatolása nélkül a NAV az adatlapot nem fogadja be.

 

Az adatlapot az az önkormányzati adóhatóság dolgozza fel és veszi nyilvántartásba, amelyiknél az állandó meghatalmazott a meghatalmazás alapján jogosult eljárni.

 

A meghatalmazás nyilvántartásba vételével, a képviseleti jogosultsággal kapcsolatban ezért nem a NAV, hanem az érintett önkormányzati adóhatóság tud érdemi információval szolgálni.

 

Pilisborosjenő, 2022. május 5.

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága