Ezúton gratulálunk Marton Ferencnek és családjának, ugyanis házuk helyi védett épületté nyilvánítási kérelmüket ellenszavazat nélkül támogatta a Településkép-védelmi Tervtanács és a képviselők is. A kőről-kőre újrarakott Marton-házról sokan gondolták, hogy védett építészeti emlék, de valójában 2021. február közepén lett az. A kérelem fő oka, hogy a ház teteje méltó módon újulhasson meg egy helyi védettséget élvező épületek tulajdonosai számára kiírt népi építészeti támogatás révén.

Helyi védelemre bármely épület esetében Ön is tehet javaslatot. Várjuk indoklással alátámasztott javaslatát a foepitesz@pilisborosjeno.hu e-mail-címen!

3/2021. 1. 16. határozat

Társv: helyi egyedi érték védettség alá helyezéséről

1) A tulajdonos kérelmét, az épület leírását és dokumentációját figyelembe véve a
Pilisborosjenő, Templom utca 12 szám alatti, 136/3 hrsz-ú ingatlant, mmt egyedi
értéket, helyi védett értékké nyüvánítom. A helyi védelem alá helyezés szabályait a
településkép védelméröl szóló 17/2018. (VIII. 31.) rendelet 2. § (2) bekezdése
szabályozza. A kérelem, leírás és dokumentáció megfelel ajogszabályi előírásnak,

2) Felkérem a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan nyilvántartásba vételéröl a
településkép védelméről szóló 17/2018. (VllL 31.) rendelet 1. melléklet 3. fejezetében
felsorolt helyi egyedi védelem alatt álló „elemek” közé.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző

Határidő: 2021. február 28.

Pilisborosjenö, 2021. febmár 16.

Polgármesteri döntés: https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/HIV/hatarozatok/H-3-2021.pdf