A kiválasztott javaslat rövid bemutatása

Pilisborosjenő Község Önkormányzata megbízásából a közigazgatási területre vonatkozóan 2021. márciusában készült el a parkolási rend felülvizsgálata és a rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tanulmányterv.

Időszerűvé vált a parkolási rend felülvizsgálata a település igényeihez és elképzeléseihez illeszkedő parkolási rend kidolgozásával. A problémák megoldására végül Rozsiné Lukács Linda – feladattal megbízott – tervező négy övezeti javaslatot készített. Az egyes változatokat a korlátozások erőssége különböztette meg egymástól.

A változatok kidolgozása során több alapelvet vett figyelembe, például:   

  • a helyi lakosok és a hozzájuk érkező vendégek számára (meghatározott mértékben) továbbra is biztosítani kell az ingyenes parkolást, az intézményekhez, szolgáltatásokhoz való korlátozások nélküli hozzáférést a hétvégi időszakban is; 
  • az ingyenes parkolókat igénybe vevő turisták számára közvetített szolgáltatások nyújtása: lovaskocsikázással, kerékpárkölcsönzéssel, esetleg elektromos buszokkal juthassanak el a kiválasztott turistaútvonalaikhoz;
  • általunk korlátozással érintett utak csak a helyi közúthálózathoz tartozó szakaszok lehetnek; az országos közúthálózaton a helyi önkormányzat nem rendelkezhet.
  • A község területén működő közcélú, forgalomvonzó területek korlátozása ne legyen túlszabályozott (például temető legyen elérhető nem helyiek  számára is)
  • A sűrűn beépített lakóterületeken, védendő területeken, szűkebb útszakaszokon kell a várakozást a legszigorúbb szabályozással korlátozni.

Komlós Tibor alpolgármester, Apáti Szabolcs körzeti megbízott és azóta elhunyt munkatársunk, Szollár György közterület felügyelő – egyeztetve a polgárőrökkel – a négy verzió közül kiválasztotta a település számára a megvalósítandó koncepciót, és a tervezővel azt is több ütemre osztották. Döntésükben az alábbi szempontok vezették őket:

  • figyelembe vették a Köles Gabriella önkéntes által összegyűjtött, szisztematikusan rendszerezett, hatalmas mennyiségű online lakossági panaszt és véleményt. 
  • az övezeti szabályozás kevesebb táblát igényel, mint az utcánkénti, ami nemcsak olcsóbb, hanem a faluképet is jobban kíméli;
  • olyan megoldásra törekedtek, amit könnyebb megszoknia a lakosoknak;
  • szabálysértési eljárás keretében lehet szankcionálni, amely rugalmasabb, mint a közigazgatási eljárás, ismeri a figyelmeztetést is;
  • 0. ütemként a parkolási gondokkal leginkább sújtott területen kezdik el bevezetni az új szabályozást, és megnézik, hogy milyen hatással lesz ez a falu egyes részeire. Ennek függvényében döntik el, hogy szükség van-e a többi ütem minden elemére.

0. megvalósítási ütem

Az azonnal megvalósítható fejlesztés a korlátozott várakozási övezet bevezetése a Papi földeken és a Kevélyhegyi úton, ezáltal a parkolás szempontjából gócpontnak számító Levendulás környéki terület védett övezetbe vonható (lásd lilával jelölt terület). Ezen időszakban kell a település parkolási rendeletét megalkotni. 

0. ütem: Papi földek szabályozási terve

0. ütem: Kevélyhegyi út környéke

A 0. ütem érintett területeit az alábbi táblákkal szeretnénk megvédeni. Ezek azt jelentik együttesen, hogy az ezekkel szabályozott területen szabad- és munkaszüneti napokon parkolni tilos, kivéve az önkormányzati engedéllyel rendelkező lakosoknak. Hétköznap viszont bárki megállhat ott, helyi lakosok és turisták egyaránt a KRESZ szabályait betartva. A rendszer bevezetése után (a türelmi idő alatt) lehet a parkolási bérletet és a  vendégkártyákat az önkormányzattól igényelni. 

1. megvalósítási ütem 

Az 1 éven belül megvalósítható fejlesztések: ha nem elégséges a 0. ütemben megvalósuló parkolási korlátozás, akkor a korlátozott várakozási övezetet ki lehet terjeszteni szükség szerint az ábrán látható, lilával jelölt területekre is (az Agyagbánya utcával, Mózer árokkal, Szent Donát utcával és Lucerna utcával határolt terület akár a 0. ütemben is levédhető). A parkolási rendeletet majd ehhez kell igazítani, és a zöldterületre való behajtást, az  ott történő várakozást kimondottan tiltó és  szankcionáló rendeletet is szükséges megalkotni. Szóba jöhet a Fő út és a Budai út mellett mindkét oldalon vonali korlátozás, várakozni tilos-, esetleg megállni tilos táblák elhelyezésével. Ezeknek a tábláknak a kihelyezéséhez a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulását be kell szerezni.  

2. megvalósítási ütem

Az 1-2 éven belül megvalósítható fejlesztések során az építési engedéllyel megvalósítható beruházásokat javasolt végrehajtani. Ilyenek az új, település központi részétől távolabbi parkolóhelyek engedélyeztetései és kiépítései. A korlátozott várakozási övezetet tovább lehet terjeszteni a lilával jelölti területekre.

3. megvalósítási ütem

A 2 éven túl megvalósuló fejlesztések főleg az anyagi forrásokat igénylő, költségesebb beruházásokat tartalmazzák. Ez leginkább a fizető várakozási övezetek bevezetése (2021-ben járvány miatti intézkedések miatt tiltva van a parkolási díj szedése az év végéig.)

A fizető várakozási övezetek bevezetése során 3 zóna kijelölése javasolt:

1. zóna: a bekötő utaknál (Budai út, Fő utca), a település elején kialakított parkolók: Legalacsonyabb parkolási díj. Ebben a zónában vagy ingyenes lenne a parkolás vagy alacsony lenne a parkolási díj. Ez ösztönözné a turistákat, hogy itt parkoljanak. A helyi lakosok számára a parkolás itt ingyenes lenne.

2. zóna: a településközpontban az intézményeknél: Közepes parkolási díj szabad- és munkaszüneti napokon 8 és 20 óra között. Elsődleges cél, hogy itt azok tudjanak parkolni, akiknek dolguk van a központban. Amennyiben kialakítható az igényeken túl többlet hely, oda jöhetnek a turisták,de magasabb díjért. A helyiek parkolási ingyenessége ebben a zónában egyértelműen érvényes lenne.

3. zóna: Levendulás környékén (opcionális): Legmagasabb parkolási díj szabad- és munkaszüneti napokon 8 és 20 óra között. Csak a turistáknak lenne kijelölve, helyieknek nem lenne kedvezmény vagy csak nagyon indokolt esetben (feltételek később kerülnek kidolgozásra).

Tetszőleges ütem: Bécsi út (10. sz. főút) – Hegyalja út – Tücsök utca által határolt terület. A Bécsi út érintett szakaszának a lakóterületen és a Tücsök utcán keresztül történő kikerülése miatt javasolt intézkedés bevezetése bármelyik ütemben megvalósítható.

Behajtani tilos, kivéve célforgalom

 

A teljes tanulmány és az ábrák nagyobb méretben az alábbi olinken tekinthető meg: 

https://pilisborosjeno.hu/wp-content/uploads/2021/05/RLL_02_2021_PBJ_Parkolas_20210428.pdf