Mivel a főépítész hetenként csak egy napot tölt a faluban, és azt az időt is fogadóórák töltik ki, ezért munkáját Hangya Zsolt okl. építőmérnök segíti, aki járja a falut és nézi az építkezéseket, beleértve a föld feltöltéseket, kerítés elhelyezéseket és azt is ha nem történt meg a településképi bejelentés. Ez utóbbiról sokan nem tudják, hogy akkor kötelező, ha olyan változtatás történik, ami az utcáról látszik, még akkor is, ha nem engedélyköteles tevékenységről van szó. Ilyen esetekben a felkért szakértő felméri a munkálatokat és beszél a tulajdonosokkal is, majd az észlelt szabálytalanságot dokumentálja és megküldi főépítésznek, aki így célzottan tud intézkedni. Először levélben felhívja a tulajdonos figyelmét és megkéri a szabálytalanság elhárítására. Ha a kérésnek nincs pozitív eredménye, akkor megküldik az Építési Hatóságnak, aki hivatalból fog eljárni, szükség esetén bírságot kiróni, mint ahogy az már többször meg is történt. Ha a tevékenység nem építési engedély köteles, akkor településképi kötelezési eljárást folytat le a Polgármester határidő és bírság kilátásba helyezésével.