Mit tehetek, ha 2021. január 15-ig nem tettem eleget az adatbejelentésnek, hogyan pótolhatom ezt az építményadóban?

Az Adószámla Fizetési Értesítők kézhezvételekor értesülhetnek arról egyes adózók azzal, hogy bár eladták építményüket, ám azt nem megfelelő módon jelentették be, vagy elmulasztották bejelenteni az önkormányzati adóhatóság felé. Az elmaradt adatbejelentés benyújtás pótolható és ennek feldolgozását követen változik az éves építmény-, és telekadó fizetési kötelezettség.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét. Az adóelőírás vagy törlés határozatban történik.

Az építményadóban 2021. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok, akiknek az építményükkel – építmény szolgálhat lakásra vagy minden más nem lakás céljára is – kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt előzőleg, arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kellett teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Azért is fontos az adatbejelentés határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhatott az Önök 2021. évi adófizetése.

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség. Az Elektronikus önkormányzati portálon /portál/ / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap /  az adóbevallási, adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalnál, a nyilvántartott helyi építmény-, telekadó adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve megtegyék. Kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy a változás adatbejelentését megtették-e már és ha nem, akkor ezt mielőbb pótolják!

Az építményadó adatbejelentésének megtételére a portálon az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” nyomtatvány szolgál.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást – használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.pilisborosjeno.hu/adougyek  letölthető „Építmény-, Telekadó adatbejelentési” nyomtatványt is. Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. Honlapunkon további részletekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Pilisborosjenő, 2021. március 2.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága