A hatályos jogszabályok szerint az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.

A lakosság segítése érdekében Pilisborosjenő Község Önkormányzata – figyelemmel a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás megvalósulására, valamint községünkben a jogkövető magatartás biztosítására –, közösségi szervezéssel segíteni kívánja a  lakosok régen, ill. engedély nélkül létesített ásott és fúrt kútjainak fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetését. Szakmai tudással és tapasztalattal is rendelkező, a piaci ár töredékéért dolgozó szakemberek: Ringhofer János geográfus, valamint Gerstenkorn András vízkészlet-modellezési szakértő a jelentkezők tulajdonában lévő kutak felmérését az alábbi napokon végzik:

2020. december 11. (pénteken)
8:30 -12:00 között

2020. december 12. (szombaton)
8:30 -12:00 között

Természetesen egyénenként, később is lebonyolítható a vízjogi engedélyeztetés-de már most is csak többszörös áron lehet találni erre jogosult szakembert – , ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy most végeztesse el. Az összeírás környezetünk védelmét és az erőforrásainkkal való felelős gazdálkodást szolgálja.

A jegyzői hatáskörben engedélyezett fúrt kutak engedélyeztetésének vállalási díja ebben az esetben csak 11.000 Ft/kút, ásott kutaké 6.000 Ft/kút. (Illetéktől, igazgatási és szolgáltatási díjtól, egyéb járulékos költségektől mentesen.)

JELENTKEZÉS MÓDJA

Kérjük a telek valamennyi tulajdonosa otthon töltse ki az önkormányzat ügyfélszolgálatán, vagy a honlapon található kútengedélyeztetési adatlap személyes adatait a kútvizsgálat időpontjáig, és adja át a helyszínen a szakembereknek. A Hivatal műszaki ügyintézőjénél a boros. gabor@pilisborosjeno.hu e-mail címen, vagy a 06-26-336-028/118 telefonszámon 2020. december 4. napjáig lehet jelentkezni, hogy melyik idősáv lenne Önöknek megfelelő, amikor a szakemberek megvizsgálhatják az engedélyeztetni kívánt kutat.

Reméljük, hogy a lakosság minél nagyobb arányban él ezzel a lehetőséggel! Bővebb információ: info@kutengedelyeztetes.hu.

További információ, egyéb feltételek, tudnivalók:

Emlékeztetőül: a település jegyzője saját hatáskörében az alábbi feltételek mellett járulhat hozzá a fennmaradási engedély kiadásához:

– magánszemély a kérelmező
– 500 m3/év vízigénybevétel alatti
– a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

Jegyzői hatáskörön túl, katasztrófavédelem által elbírált fúrt kút engedélyeztetése 19.000,- Ft/kút, ásott kúté 14.000,- Ft/kút.