Helyi adónak minősülő építmény-, és telekadóban – 2018. évtől bevallást helyett – adatbejelentést kell tenni, így ennek elmulasztásával érintett adózók kiértesítését folyamatosan végzi az önkormányzati adóhatóság. Az önkormányzati adóhatóság vizsgálja a helyi építmény-, és telekadó adatbejelentés elmulasztásával érintett ügyfeleket, és értesíti azon adózókat, akik 2021. évben adóköteles adótárggyal érintettek, azonban adatbejelentést nem nyújtottak be. Az adózók értesítést annak függvényében, hogy elektronikus ügyintézésre kötelezettek vagy sem, elektronikus tárhelyükre vagy postai címeikre kapnak.

 

Az önkormányzati adóhatóság felkéri az adózókat a saját nyilvántartásuk felülvizsgálatára és az esetlegesen felmerült mulasztás pótlására. Jelen értesítéssel – bízva 15 napon belüli az önkéntes teljesítésben – önkormányzati adóhatóságunk az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 221. §-ában előírt hiánypótlási eljárást kívánja megelőzni! Ennek során az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség – jelen esetben adatbejelentés – jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási bírság nem kerül előírásra, így ha az adókötelezettséget (adatbejelentést) az adózó teljesíti nem éri hátrányos szankció.

 

Legfontosabb jogszabályok: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint Pilisborosjenő Község Önkormányzata Közgyűlésének 22/2017. (XI. 17.) számú önkormányzati rendelete az építmény-, és a telekadóról.

 

  1. január 1-jei állapotnak megfelelőenazon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel – építmény szolgálhat lakásra vagy minden más nem lakás céljára is – kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt, arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kellett teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó alanyának minősülnekés a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése Pilisborosjenő közigazgatási területén található.

 

Az építmény-, és a telekadó alanya lehet, aki a naptári év első napján az adóköteles épület a tulajdonosa vagy, ha vagyoni értékű jog áll fenn az épületen a vagyoni értékű jog jogosítja.

 

Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét. Tájékoztatjuk arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

 

gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó, nonprofit szervezetek stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség, azonban személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  az adóbevallási, adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi építmény-, telekadó adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve megtegyék.

 

Az adatbejelentés pótlására az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” nyomtatvány szolgál.

 

Azon magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást – használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.pilisborosjeno.hu/hu/adougyek  letölthető „Építményadó adatbejelentési”, továbbá a „Telekadó adatbejelentési” nyomtatványt is.

A formanyomtatványok és azok kitöltési útmutatói a jelzett honlapon megtalálhatók, letölthetők.

 

Kérjük, ha információt, felvilágosítás vagy formanyomtatványt szeretnének, elsősorban használják a Portált, illetve honlapunkat. Ha a szabályokkal kapcsolatban kérdéseik vannak, általános tájékoztatásért hívhatják központi telefonszámunkat +36 (26) 336-028 és munkaidőben kollégáink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!

 

Lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni, az itt feltett kérdésekre – az adótitok szabályainak betartása mellett – néhány napon belül választ kap az érintett ügyfél. E-mail cím: ado@pilisborosjeno.hu

 

Pilisborosjenő, 2021. november 25.

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága