Gyakran előforduló hibák az Építményadó adatbejelentések kitöltése során

 

Az épület, épületrész utáni építményadó valamint az épülettel be nem épített terület utáni telekadó a magyar adórendszerben 1991. évtől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) való besorolásukat tekintve az úgynevezett vagyoni típusú adónemek körébe tartoznak.

 

Pilisborosjenőn a Htv., valamint 22/2017.  (XI.17.) önkormányzati rendelete értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

  1. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt a 2021. évben, arról 2022. január 17-ig adatbejelentést kellett teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Ennek elmaradása pótolható!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem úgynevezett „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

 

Pilisborosjenő, 2022. 03. 07.

 

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága