Képviselőként egyik legmeghatározóbb feladatom a Humán Bizottság működtetése, tanácsnokként pedig a nagyobb projektek összefogása. Néhány fontosabb ügyünk alakulásáról szeretnék röviden beszámolni – Bozsódi Borbála képviselő jegyzete.

A Magyar Falu Programban a Faluház kialakítására elnyert pályázat megvalósításával december végéig kell elszámolnia az önkormányzatnak. Elsőként a vizesedő, penészes termek vízszigetelése valósulhat meg, majd a könyvtárhelyiség kialakítása és a könyvtár átköltözése, végül pedig a rendezvényterem kialakítása és a teljes művelődési ház átköltözése. A Művelődési Ház és Könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázatán, amellyel 3.420.000 Ft-ot nyert a leendő könyvtár berendezésére, a meglévő eszközök fejlesztésére. A pályázat lehetővé teszi, hogy korszerű bútorokkal felszerelve indulhasson be a könyvtár az új helyszínen.

Már több körben egyeztettünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetével a falu szociális térképének elkészítéséről. Hamarosan sor kerülhet a szerződéskötésre, amelynek értelmében három kutató szakmai koordinálása mellett az egyetem szociológus hallgatóinak közreműködésével valósulhat meg a tavaszi előkészületi időszak után a nyári terepmunka, amelynek során kérdőívekkel és interjúkkal zajlik majd az adatfelvétel. A várhatóan ősszel elkészülő dokumentum segítségünkre lesz a településfejlesztési irányok meghatározásában, a lakosság igényeinek megfelelő intézményi ellátottság és működés elősegítésében.

A helyi ifjúság támogatása és bevonása fontos célja a faluvezetésnek. Szeretnénk elkészíteni a helyi ifjúsági stratégiát, amelynek megvalósításához pályázatot adtunk be az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által kiírt Felhívás települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok elkészítéséhez szakmai/módszertani tanácsadás igénybevételére című pályázatára. Nyertes pályázat esetén szakmai segítséget kaphatunk a helyi ifjúság igényeinek feltérképezéséhez, cselekvési terv kidolgozásához és konkrét programok megvalósításához. Az ifjúsági stratégia alapján szeretnénk elősegíteni a helyi fiatalok szerepvállalását, aktivitását és kezdeményezéseinek megvalósítását. A járványhelyzet következtében tapasztalhatóan megnőtt a fiatalok igénye a találkozásra, programokra. Az alakulóban lévő Ifjúsági Klub szervezői szabadban is megvalósítható programokkal szeretnék a klub működését mielőbb beindítani, ennek részleteivel hamarosan jelentkezünk.

A Humán Bizottság egyik aktuális témája a Pilisborosjenő Díszpolgára cím és a Pilisborosjenőért emlékérem adományozása. A Képviselőtestület fontosnak tartja, hogy ezeket a kitüntetéseket jól átgondoltan, világos szempontok mentén ítélje oda egy-egy kiemelkedő lakosnak. A bizottság javaslatot tett a korábbi 5/2019 (IV.05.) sz. rendelet módosítására, amelyben az odaítélés szempontjait, a díszpolgári kitüntetéssel járó díjazást, a jelölés módját javasoljuk finomítani, kiegészíteni. A díjátadást is a március 15-i ünnepségen javasoljuk megtartani, bízva abban, hogy így több falubeli jelenlétében kerülhet sor a kitüntetésekre. Februárban dönt a testület a rendeletmódosításról és arról, hogy idén odaítéli-e valakinek a díjakat. A döntés formája a kormányzati előírásoknak megfelelően várhatóan még polgármesteri döntés lesz.

Nagy örömünkre megkereste az önkormányzatot egy családias hangulatú összművészeti fesztivál ötletével a Viprodukció Fesztiváliroda, amelynek vezetője Virág Zsóka helyi lakos. Amennyiben a járványhelyzet is engedi, júniusban egy hétvégén át egy színvonalas és hangulatos művészeti eseménynek, a Szeláví! Fesztiválnak ad otthont a falu a levendulamező környékén. Az önkormányzat és a szervezők közötti együttműködés alapját az az elv adja, hogy a program a lehető legnagyobb mértékben helyieknek szóljon. Ez többek között kedvezményes jegyárat és elővételi lehetőséget jelent a falubelieknek, valamint fellépési lehetőséget ad helyi kötődésű zenekaroknak. A fesztivál gasztronómiai és iparművészeti vásárába is várjuk a falubeli kézművesek és szolgáltatók közreműködését.

Ha kérdésük, észrevételük vagy ötletük van a nagyobb projektek vagy egyéb ügyek kapcsán, keressenek a bozsodi.borbala@pilisborosjeno.hu e-mail címen!

Bozsódi Borbála