Miközben minőségi műfüves focipálya épül és az iskola tornatermének helyén lévő közműáthelyezést készítjük elő, sok energiát fordítunk arra, hogy lehetőleg minden 100% támogatottságú (önrészt nem vagy csak nagyon kis mértékben igénylő, de értelmes és falunk számára hasznos) pályázaton elinduljunk. Hiszen siker esetén külső forrásokat vonhatunk be a falu fejlesztésébe.

Az elmúlt hetekben, hónapokban a következő célokra adtunk be pályázatot:

1. Egészségház bővítése egy OEP/NEAK által támogatott fogorvosi rendelővel és lehetőleg még két újabb orvosi rendelő számára.
2. Steinheim utca javítása meglévő, kész tervek alapján.
3. Régi iskola épületében megvalósítani tervezett Faluház nagytermének és olvasóteremmel ellátott könyvtárának kialakítására, az épület egyes felújítási munkáira.
4. Közterület karbantartását szolgáló multifunkcionális munkagép beszerzése.
5. Óvodai játszóudvar fejlesztése mindkét óvodai udvaron.

Mindegyik beadott pályázat 100%-os támogatottságú, befogadták időben leadott pályázatunkat, az első háromnál már a hiánypótlási szakaszon is túl vagyunk, az eredményeket várjuk.

Korábban beadott pályázataink, amelyekről még nincs hír:

1. Rendkívüli költségvetési helyzetbe került önkormányzatok pénzügyi támogatására kiírt pályázat (REKI).
2. Korábbi faluvezetés által beadott vis maior pályázatok elbírálását is várjuk a következő tartalmakkal:
– a Tücsök utcai támfal helyreállítása;
– a Tücsök utca, Bor utca burkolat bontása, stabilizálás, új burkolat készítése;
– a Borosjenői-patak (Hrsz: 010) meder szélének helyreállítása, Kossuth tér áteresz elbontása és új kialakítása, több utca vízelvezetésének kiépítése.
3. Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem, tornaszoba és sportpálya felújításos-építéses pályázatára beadott anyagunk eredményéről, ahol két pályázatunk is segítheti a helyi sportolási lehetőségek bővülését: szabadtéri kézilabda pályára és tornaszoba felújításra pályáztunk.

Előkészületben vannak a következő pályázatok:
– önkormányzatoknak kiírt fásítási programban faültetésre;
– önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztések támogatására (Szent Donát u. – Szőlő u. – Bor u.találkozásánál lévő leomló, télen közel beszakadt útszakasz helyrehozatalára);
– óvodabővítésre