Útkarbantartást rendeltünk meg több murvás útra, melyek kivitelezése fagymentes napokon várható. A lazareth-i úttervezést elnyert vállalkozóval a szerződéskötés lapzártánk után történik meg. Korábban arra készültünk, hogy a tornatermet november közepéig készre jelentik, kijön a helyszínre a megrendelő BMSK, hiba- és hiánylistát készít, ezt egy hónapon belül orvosolja a kivitelező, és indulhat az átadás-átvétel. Ehhez képest a kivitelező jelezte, hogy a gázóra felszerelése és a próbaüzem pontos időpontja még nem látható, így akadályt közölt – ami szerződésmódosítást jelent, ezáltal némi csúszás várható. Ha az üzemeltetőnek sikerül a közüzemi szerződéseket megkötni, akkor indulhat az átadás-átvétel. A bölcsőde építése jó ütemben zajlik (egy ellenőrzésen is túl vagyunk, ami sikeresen zárult), arra számítunk, hogy április végére elkészül, és elindulhat a beiratkozás. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda megküldte az önkormányzatnak falunk fővárosi szennyvízhálózatra csatlakozása ügyében a  Kehop-projekt közbeszerzési kiírását előkészítő anyagot véleményezésre, hamarosan indul a tervezésre és a kivitelezésre a közbeszerzés. A VEKOP közlekedésfejlesztési beruházás kapcsán megindult a tulajdonosi hozzájárulások és engedélyek begyűjtése, és előkészítjük a márciusban kiírandó közbeszerzést. TOP Plusz pályázati rendszerben két komoly, nagy előkészítést igénylő pályázatot nyújtottunk be (a falu felszíni víz elvezetésének, vízmegtartásnak javítására, az Ezüsthegyi út hiányzó vízelvezetésére és óvodabővítésre), összesen 1 milliárd forint értékű fejlesztésekre. Leadtunk pályázatot falugondnoki traktorra is, és az útfejlesztés témájú pályázatokra is ráfordultunk. Elkészült a Faluház alsó szintjének a felújítása is, és ráccsal/korláttal levédték a gondnokok a Kossuth téri átereszhez vezető mélyebb árkot.