Ma Idősek napja van! Fejezzük ma ki megbecsülésünket irántuk! Falunkban pénteken ünnepeltünk, ezekkel a szavakkal köszöntöttem őket:

„Tisztelt Idősek, tisztelt Vendégeink!

Megérkeztek a tavalyi népszámlálási adatok és abból kiderül, hogy településünk fiatalabb a hazai átlagnál. Míg Magyarország 20,6 százaléka idős, addig településünk 17,3 százaléka töltötte be a 65 évet. Ez annak köszönhető, hogy Pilisborosjenőre sok kisgyermekes család költözött az elmúlt években.

Az önkormányzat és a képviselőtestület egyaránt elkötelezett abban, hogy segítse és támogassa Pilisborosjenő idősebb lakóit. Együttműködve a helyi közösséggel, az egészségügyi szolgáltatókkal és más intézményekkel, olyan programokat és lehetőségeket kínálunk, amelyek elősegítik az aktív és egészséges életet. Ezek a kezdeményezések segítenek az időseknek a szociális kapcsolatok kialakításában, egészségük megőrzésében és a kulturális életben való részvételben.

Tapasztaltuk azonban, hogy sok esetben nincsenek tisztában a lehetőségekkel az itt lakók. Ezért próbáljuk ezeket eljuttatni Önökhöz. A Pilisborojenői Hírmondóban például a múlt számban mutatkozott be az ürömi Idősek Klubja és hogy milyen szolgáltatásokat tudnak kínálni. Egy kicsit meg is növekedett a szolgáltatást igénybevevő pilisborosjenőiek száma. Jó, ha tudnak róla, hogy a mi önkormányzatunk is segít szükség esetén a napi egyszeri meleg étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban. Sokan nem tudják, hogy ez az önkormányzatok kötelező feladata, amelynek keretében fizikai akadályoztatás esetén és több más témában kérhetnek segítséget. Például: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, mosogatás, segítségnyújtás házimunkában, tüzelőbekészítés, hóeltakarítás, kísérés, tanácsadás, hivatalos ügyintézés segítése, gondozási, ápolási feladatok (pl. mosdatás, öltöztetés, mozgatás ágyban, gyógyszer adagolás, hely- és helyzetváltoztatás segítése, étkezés segítése, stb.). Fontos kiemelni, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatás nem biztosít folyamatos felügyeletet, hanem kizárólag a szükséges tevékenységek ellátását jelenti (általában maximum napi 1-2 órában). De lehet igényelni segélyhívó készüléket vagy létezik az állam okosóra programja is.

Tudunk anyagilag is segíteni rendkívüli élethelyzetekben, amikor valaki létfenntartást veszélyeztetö rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára, vagy temetés esetén vagy tűzifában. Itt hívom fel rá a figyelmet, hogy október 31-ig lehet igényelni szociális tűzifát. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez pedig települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére. De van a falunkban gyógyszertámogatás is. És karácsony előtt a szépkorúaknak minden évben adunk helyben elkölthető utalványt is. Idén is szeretnénk a szépkorúakat – vagyis akik 1953. december 1. előtt születtek – megajándékozni egy karácsonyi vásárlási utalvánnyal, melyet idén a Kevély-hegyi Kifőzdében (Iskola utca 15.) lehet beváltani, 2023. december 1-je és 2024. március 31-e között.. Szeretnénk kérni Önöket, hogy amennyiben van lehetőségük 2023. október 31. és november 16. közötti időszakban kedden és csütörtökön 10:00 – 12:00 között fáradjanak be érte a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára – így hamarabb és biztosan kézhez kapják.

Talán már hallottak a lehetőségről, hogy holnapig (szeptemberben 30., szombat) lehet ingyenes LED világítótestet igényelni, ez egy interneten elérhető lehetőség, már nincs ügyfélszolgálat, kérjenek segítséget hogyha kell szomszédtól, rokontól.

Mindezekről a honlapunkon részletes tájékoztatás van, de telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálaton is tudunk segíteni, de a Családsegítőt is felkereshetik kérdéseikkel, problémáikkal.

A társas kapcsolatok is rendkívül fontosak az idősek mentális állapotában. Nagy sikerű dokumentumfilm sorozat fut most, amelyben a boldog hosszú élet titkát keresték. A hosszú életű kék zónákat kutatva a világon kiderült, hogy fizikailag és szellemileg aktív élet mellett rendkívül fontos a közösségi élet nagycsaládban vagy lakóhelyen és az önkéntes munka. Van helyben szerdánként nyugdíjas klub, de lehet csatlakozni a helyi Máltai csoport önkénteseihez is. Vannak remek programok a Faluházban, lehet hallgatni komolyzenét, filmvetítéseken résztvenni vagy éppen Etka jógázni.

Fontos számunkra, hogy meghalljuk és megértsük az idősek igényeit. Nyitottak vagyunk az Önök javaslataira és észrevételeire. Szívesen fejlesztjük tovább a falu infrastruktúrát és szolgáltatásokat az Önök kényelme érdekében.

Szeretnék a mai ünnep alkalmából egy apró ajándékkal szolgálni: van 100 jegyünk a Senior Expóra, ami október 27-én és 28-án Budapesten, a Dózsa György úton lesz a BOK csarnokban. Lesznek szűrővizsgálatok, tanácsadások, színpadi műsorok, őstermelői piac. A rendezvény háziasszonya Endrei Judit lesz, pénteken a sztár fellépő Nyári Károly, szombaton pedig Soltész Rezső. Aki szívesen menne helyi nyugdíjastársaival együtt a faluból, jelezze igényét Csonka Írisznél lévő táblázatban, hogy szervezzünk egy közös buszt.

Köszönjük, hogy részt vesznek az Idősek Napján és lehetőséget adnak nekünk arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket. Legyen ez a nap az Önöké, és kívánjuk, hogy továbbra is szép és tartalmas, kinek nyugodt, kinek izgalmas éveik legyenek.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!”