A kérdőívet az alábbi linken lehet kitölteni: 

https://survey.alchemer.eu/s3/90352991/Pilisborosjeno 

Ifjúsági stratégia készül Pilisborosjenőn, amelynek megalapozásához online felmérést készítünk a 13-25 éves korosztály körében. Az Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán elnyert kutatásmódszertani támogatás fő célja, hogy olyan átfogó ifjúsági helyzetképet adjon a településnek, amely jelentős mértékben hozzájárul a települési jövőkép megvalósításához. Vagyis megmutatja, hogy a helyi fiatalok jelenleg mennyiben tudnak kapcsolódni egymáshoz és a falu életéhez, helyben töltik-e szabadidejüket, követik-e a közügyeket, illetve milyen programokra és fizikai térre lenne szükségük. Abban bízunk, hogy a kutatás eredményeként kirajzolódnak azok az irányok, igények és konkrét célok, amelyek alapján fejleszthetjük a fiataloknak szóló szolgáltatásokat, illetve elősegíthetjük az ifjúság bevonását a falu vérkeringésébe. 

A kérdőív főbb tématerületei az ifjúság önképe, jövőképe, a szabadidő, közösségi programok és szolgáltatások ismertsége, hiányzó szolgáltatások és lehetőségek, igények felmérése, a közösségi részvétel, települési értékek, önszerveződés, társadalmi szerepvállalás, képviseleti demokrácia. 

A projekt megvalósításában aktív szereplőként részt vesz Hangyel Orsolya és Jávor Csaba a Német Nemzetiségi Általános Iskola részéről, Molnár Margit az Ifi Klubtól, Molnár András a 2097 Csoport Egyesülettől és Bozsódi Borbála az Önkormányzat részéről.

Bátorítunk minden 13-25 év közötti fiatalt a kérdőív kitöltésére, hogy valós igények mentén fejleszthessük az ifjúságnak szóló szolgáltatásokat!