Az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes ukrán személy a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti idegenforgalmi adót nem kell megfizetnie.

A veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerint 2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.

A fenti jogszabályhely értelmében tehát azon magánszemélyek, akik 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra Ukrajnából, s ott az érkezést megelőzően jogszerűen tartózkodtak, nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi hatálya nem terjed ki rájuk.

Mindez azt jelenti, hogy amennyiben ezen magánszemélyek megszállnak valahol Magyarországon, – függetlenül attól, hogy létesítenek-e a szálláshely fekvése szerinti településen lakóhelyet (tartózkodási helyet) vagy sem – tőlük az idegenforgalmi adót nem kell, nem lehet beszedni. Ezen túlmenően nem kell ezen megszálló magánszemély vendégeket a beszedésre kötelezett szállásadónak az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adóbevallásában adómentességet élvező vendégként sem feltüntetni, figyelemmel arra, hogy ez a személyi kör nem az idegenforgalmi adómentessége, hanem az adó hatálya alól történő kiemelés okán nem fizet idegenforgalmi adót. Az adókötelezettség alóli kiemelés azt is jelenti, hogy esetükben nem kell a számlán az idegenforgalmi adót vagy adómentességet jelölni, szerepeltetni.

A fenti rendelkezés hatálya alá tartozás tényének bizonyítására minden olyan igazolás elfogadható a megszálló vendégtől, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy 2022. február 24-én vagy azt követően lépett Magyarországra Ukrajna területéről, s a határátlépést megelőzően jogszerűen tartózkodott ott. Az első körülményt igazolhatja – többek között – a határátlépésről szóló útlevél-bejegyzés, -pecsét, irat, míg a másodikat (a jogszerű ukrajnai tartózkodást) – egyebek mellett – az ukrán lakcímről kiállított irat, ukrán diákigazolvány vagy tanulói jogviszonyt igazoló irat is.

 

Pilisborosjenő, 2022. május 2.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága