Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az önkormányzati adóügyek intézése. Különösen fontos ez a koronavírus járvány szakaszában.

A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) által szabályozott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), mely a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván.

Ügyintézéssel összefüggő rendelkezést nagykorú természetes személyek tehetnek. További feltétele az RNY használatának az, hogy a természetes személy valamely személyi alapnyilvántartásnak (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanya legyen.

Az ügyindításhoz kérjük kattintson itt https://rendelkezes.gov.hu  a Bejelentkezés gombra, és azonosítsa magát a Központi Azonosítás Ügynökön (KAÜ) keresztül.

Itt nyilatkozhat arról, hogy ügyintézése során az elektronikus utat választja.

Célszerű az összes, csatlakozott együttműködő szerv és piaci szereplőt kijelölni. Ám, ha csak az önkormányzatnál kíván elektronikus ügyintézést, úgy a „Helyi önkormányzatot” kell bejelölnie.

Az ügyfélnek /adózónak/ minden esetben először a kapcsolattartásra vonatkozó jognyilatkozatait kell rögzítenie erre szolgáló ún. e-Profiljában. Ennek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás tekintetében.

Az ügyintézési rendelkezéseket elektronikus úton (online vagy telefonon) vagy személyesen tehetik meg az ügyfelek. Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu  oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

Az Rendelkezési Nyilvántartás /továbbiakban: RNY/ felületén megtalálja a korábban megtett meghatalmazásait és egyéb rendelkezéseit, valamint továbbiakat is rögzíthet.

Az E-ügyintézési törvény meghatározza az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek körét. Ezen szervek kötelesek az eljárásaik során lekérdezni és figyelembe venni az ügyfél RNY-ben tett rendelkezéseit, melyhez csatlakozniuk szükséges az RNY-hez. Az RNY-ben tett rendelkezések kizárólag az RNY-hez már csatlakozott szervezetek ügyintézése során alkalmazhatóak.

Az Elektronikus önkormányzat portál (Portál) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap , ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Így kérjük, ha információt, felvilágosítás vagy valamilyen adóval összefüggő nyomtatványt szeretne, elsősorban használja az Elektronikus Önkormányzati Portált  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap , illetve honlapunkat https://www.pilisborosjeno.hu/adougyek!

Ha információt szeretne, hívhatja központi telefonszámunkat +36 (26) 336-028 és munkaidőben kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!

Lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni, az itt feltett kérdésekre néhány napon belül választ kap az érintett. E-mail cím: ado@pilisborosjeno.hu

Ha Ön nem elektronikus ügyintézésre kötelezett és valamilyen űrlapot, nyomtatvány, csekket szeretne papír alapon megkapni, úgy javasoljuk, hogy ezt is személyes jelenlét nélkül kérjék, említett honlapokról letöltve, telefonon vagy emailen! Szükség esetén a kérést postai küldeményben teljesítjük Önnek.

  1. november 12-től a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség.

Ez összhangban van más hivatalok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések betartását szolgálja.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyintézéshez célszerű az ELEKTRONIKUS ÖNKORMÁNYZATI PORTÁL https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  elektronikus szolgáltatásait használni.

Előzetes időpont egyeztetésre – akár három hétre előre is – a https://pilisborosjeno.hu/onkormanyzat/on-line-idopontfoglalasok/, továbbá a központi telefonszám felhívását követően van lehetőség (+36 (26) 336-028.)

 

Pilisborosjenő, 2021. február 11.

Pilisborosjenő Község Önkormányzati Adóhatósága