Tisztelt Lakosok!

Solti András tulajdonostól az alábbi tájékoztatást kaptuk:

Február utolsó hetében a 059/3 hrsz-ú ingatlanon természetvédelmi kezelés keretében cserjeirtást végeznek.

A terület Natura 2000 védettségű ősgyep. A munkálatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával és engedélyével történik.

A terület ökológiai állapotának fenntartása érdekében a szabályozott módon történő cserjeirtás természetvédelmi kezelési beavatkozás.

Az elérni kívánt eredményt egy hagyásfás, ligetes gyep kialakítása, helyreállítása. Ez a tisztítás nem jár fák kivágásával.

Szemléltető kép más természetvédelmi területekről

Galagonya egyedekből a madarak fészkelésére alkalmas idősebb egyedeket, illetve idősebb egyedekből álló csoportokat meghagyják.

Természetvédelmi szempontból legfőbb veszély a nem őshonos cserjék terjedése, valamint a fenntartó kezelés híján a gyepek teljes kiszorítása, ezért van szükség a degradált gyepek helyreállítására a cserjék visszaszorítására.

A múltban itt gazdálkodás folyt, viszont ennek megszűnése miatt a területen erősen érzékelhető a gyepek cserjésedése és gyomosodása, amely a száraz gyepek védett fajai és értékes állományai szempontjából igen kedvezőtlen, ezért a beavatkozás nem mellőzhető.

Mint maga a beavatkozás, úgy annak időzítése is természetvédelmi szempontok alapján alakult így, ahogy a természet irányítja az életet. Az erősen csapadékos ősz/tél miatt eddig a terület nem volt alkalmas gépi munkavégzésre, viszont még a vegetációs/költési időszak előtt kell elvégezni azokat.