A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók a 2021. évi helyi iparűzési adókedvezményt legkésőbb 2022. január 17-ig a NAV-hoz benyújtott helyi iparűzési adóbevallás benyújtásával vehetik igénybe!

 

Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így több ezer adózót érinthet az év eleji iparűzési adóbevallási határidő. (Általános szabályként a bevallás határnapja 2022. május 31-e.)

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete /Ör./ értelmében azon vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. §, vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot 1%-os mértékű helyi iparűzési adókedvezményre jogosult.

 

  1. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.

 

A nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban érhető el. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóbevallási nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az állami adóhatósághoz.

 

Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése – valamennyi hivatkozott tényállás esetében – csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos esetektől eltekintve – bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

 

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania [Htv. 39/B. § (6) bekezdés]:

 

– ha az adóévben a kata alany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna,

 

– a kata alany az önkormányzat által rendeletben biztosított kedvezményt kíván utólag igénybe venni vagy a költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az állandó jellegű tevékenységéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségét a bevallást az adóévet követő év január 15-ig (2022. évben január 17-ig) kell benyújtani.

 

Pilisborosjenő, 2021. december 8.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Adóhatósága