=> Javaslat helység bérbeadására a Nemzeti Művelődési Intézet kihelyezett irodájának céljára és telephely engedélyezésére

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. szeptember 1. napjától 2024. május 1. napjáig bérbe adja a Nemzeti Művelődési Intézet részére kihelyezett iroda működtetése céljából a Pilisborosjenő Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár épületében, a határozat mellékletében látható, 9-es számú, 20,44 m2 nagyságú iroda megnevezésű helyiséget bruttó 30.000 Ft/hó bérleti díjért. A bérleti díj közüzemi díj átalányt is tartalmaz.

Háttér: a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) Pest Megyei Igazgatója megkeresett minket, hogy az NMI Pest megyében, a 18 járáson összesen 9 db kihelyezett irodát kíván létrehozni. Egy-egy kihelyezett iroda két járás településeinek nyújt kulturális, közművelődési, művészeti támogatást közel 80 témakörben. A támogatások elérhetők az Önkormányzatok, művelődési intézményeik, könyvtáruk számára, de elérhető a településeken működő civil szervezeteknek is. Azt a felkérést kaptuk, hogy a Szentendrei és Pilisvörösvári járás tekintetében Pilisborosjenőn legyen a kihelyezett központ, ami ismerve a két település kulturális, közművelődési, művészeti múltját – igazán megtisztelő. A kihelyezett iroda működésének feltétele, hogy biztosítsunk számukra – egyelőre jövő év elejéig – egy 18-20 m2-es helységet, melyben két NMI munkatárs fog dolgozni. A bérleti díj fizetése mellett havi egy rendezvény, esemény, képzés megszervezését vállalták.

=> Javaslat 60/2023. (VII. 14.) KT határozat (vis maior támogatási igény) módosítására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 60/2023. (VII. 14.) KT határozatában megjelölt vis maior támogatás igényét fenntartja, ám a keletkezett károk helyreállításának összköltségét – 60/2023. (VII. 14.) KT határozatban igényelt 13.907.585 forint helyett – 14.436.863 forint összegben állapítja meg.
  2. 2023. évi költségvetésének terhére a támogatási igény 10 %-át képező 1.443.686 forintot önrészként biztosítja.
  3. Nyilatkozik, hogy a keletkezett károk helyreállításának tervezett összköltsége nem tartalmaz védekezés költségeket.
  4. Hozzájárul ahhoz a bérelt időszakra a bérleményt székhelyként bejelenthessék.

Háttér: A 2023. június 6-án délután településünket elérő felhőszakadás jelentős károkat okozott mind az önkormányzati közutak, mind pedig a magántulajdonba lévő, de közlekedésre megnyitott utak vonatkozásában. A képviselő testület 60/2023. (VII. 14.) KT határozatában úgy döntött, hogy támogatja Belügyminisztériumhoz benyújtandó 13.907.585 forint összegű vis maior támogatás igényt, illetve a 2023. évi költségvetésének terhére a támogatási igény 30 %-át képező 3.929.275 forintot önrészként biztosít. A benyújtott pályázatunkat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda II. Önkormányzatok Pályázatos Támogatása és Építtetői Fedezetkezelési Osztálya elbírálta és az előterjesztés mellékletét képező hiánypótlásra szólított fel. A hiánypótlás keretében módosítani szükséges a korábbi testületi döntést is, az alábbiak szerint: „Az 5. sz. melléklet 22. pontja értelmében a helyreállítási és védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatás igényelhetnek. Kérjük a képviselő-testületi határozatban a saját forrás és a támogatási igény összegének feltüntetésekor ezt fígyelembe venni. A képviselőtestületi határozatból hiányzik a károk helyreállításának tervezett összköltsége, illetve kérjük kiegészíteni a védekezés helyszíneire vonatkozó információkkal is.” Az ellenőrző szervezet kérésére a korábbi 70 %-os támogatási igényünket 90 %-ra módosítottuk, a határozati javaslatban nyilatkozunk a védekezésről, illetve a határozati javaslat mellékleteként szerepeltetjük azt a 21 helyszínt, amelyre helyreállítás igényt nyújtottunk be.

Helyszín HRSZ Káresemény
Bor u. 20 A Bor u. alsó szakaszán a murvás padkát mosta ki az eső, mélyen alá ásva ezzel a süllyesztett szegélyt
Budai út postával szemben 324 A Bodza u. irányából a Budai útra olyan mennyiségű víz érkezett, hogy a Postával átellenben az út padka teljesen kimosódott, továbbá egy vízelzáró akna kimosódott, mely a közmű épségét veszélyezteti.
Budai út – Waldorf iskola parkoló 324 A Bodza u. irányából olyan mennyiségű víz érkezett a Budai útra, hogy a Waldorf i. előtt elhelyezkedő murvás parkoló burkolatának felső rétegét teljes mértékben elmosta.
Ezüsthegyu út – Alma köz 2368/2 A Kevély hegyen összegyűlt hordalék jelentős része az Ezüsthegyi utcára érkezett először, mely nagy kárt okozott az Alma köz kereszteződésében.
Ezüsthegyi út – Barack köz 2421/12 és 2368/2 Az Ezüsthegyi úton végig pusztító ár, eróziós hatásai jól láthatóak a Barack köz kereszteződésében, ahol a kanyarodó ív alá kardinális mértékben vájt mélyedést.
Ezüsthegyi út 2368/2 Az Ezüsthegyi út teljes hosszában nagy mennyiségű hordalék halmozódott fel, mely közlekedésbiztonsági szempontból balesetveszélyes.
Határ u. 092/2 A Határ út teljes szakaszát komoly erózió sújtotta. kb 300 m hosszan a nyomvonalon au út stabilitást biztosító murva burkolat szakaszosan tűnt el. Egy részét lentebbi utcákra hordta a víz, egy jelentős részét azonban a nemrég kitisztított vízelvezető és szikkasztó árkokba telepítette, ami által annak funkcionális jellege szűnt meg.
Ilona u 335 Az Ilona utcát érte a legjelentősebb kár. A felső szakaszon a Budai út irányából olyan mennyiségű víz és hordalék érkezett, hogy a Fő u. irányába haladva bal oldalon a vízelvezető árok feltöltődött, az útszegély kimosódott, az áteresz előfejét alámosta. A bal oldalon nem csak az útszegélyt mosta ki, hanem az aszfaltburkolatot is felbontotta az egyik kocsibeálló előtti szakaszon. Az Ilona u. középső szakaszán a szegélyt mindkét oldalon elmosta, valamint az út felületére balesetveszélyesen nagy mennyiségű hordalékot helyezett el. Az Ilona u. – Búza u. kereszteződésénél a kanyarodási íveket szétmosta a víz, szegélykövek kimozdultak, átereszek, vízelvezető árkok feltöltődtek. Végső, de nem utolsó sorban a Fő utca csatlakozásnál és a híd kapcsolatnál a kanyarodó íveket megrongálta, és az út felületén hordalékot pakolt le.
Kőfaragó u. 246/1 A Kőfaragó u. burkolatát mintegy 100 méter hosszan rongálta meg a víz. Az út közepén elhelyezkedő vízelvezető csatorna aknát kimosta víz, amely közlekedés szempontjából is veszélyes, továbbá a közműbiztonságot is veszélyezteti.
Kőfuvaros u. 2479 A Kőfuvaros u. vezette el a Kevélygerinc felől érkező nagy mennyiségű vizet, mely során jelentősen megrongálódott a korábban Remix stabilizációs technológiával megerősített útalap murvás borítása hosszirányban, hozzávetőlegesen 200fm hosszan. A nagy vízmennyiség megrongálta a Tölgyfa u. – és Szőlő u Kőfuvaros utcára csatlakozó kereszteződésénél található átereszeket ezért a vízelvezető árokba nem jutott el a víz, ami így az útpadkát is jelentősen megrongálta. Az utca alsó szakaszán egy ponton az út szélét annyira alámosta a víz, hogy az részben beomlott, itt mederstabilizáció szükséges.
Kőfuvaros .u. Szőlő u. 2479 A Kőfuvaros u. -Szőlő u. kereszteződésénél található épített áteresz teljesen kimosódott és lényegében teljes mértékben megrongálódott a lezúduló vízmennyiség következtében. Mivel feltöltődött hordalákkal, az útcsatlakozás íve is jelentősen alámosódott, amely közlekedésbiztonsági szempontból is kritikussá vált.
Kőfuvaros u. – Tölgyfa u. 2479 A Kőfuvaros u. -Tölgyfa u. kereszteződésénél található épített áteresz teljesen kimosódott és lényegében teljes mértékben megrongálódott a lezúduló vízmennyiség következtében. Mivel feltöltődött hordalákkal, az útcsatlakozás íve is jelentősen alámosódott, amely közlekedésbiztonsági szempontból is kritikussá vált.
Lazareth – Őzláb u. 564 és 512/1 A Lazaréth településrész gyűjtőútja az Őzláb u, amely a Kevélyhegy hegyoldalról és a településrész mellékutcáiról gyűjtötte össze a lezúduló csapadékot, melyet a vízelvezető árok irányába és a Fő u. útcsatlakozása felé terelt. Az út felületét jelentős eróziós hatás érte. mély, hossz irányú mélyedések keletkeztek az út felső rétegében hozzávetőlegesen 100 fm hosszan. Továbbá jelentős kár érte a Fő u. Őzláb út csatlakozását is.
Mindszenti J. u. 2862 A Mindszenti József u. az első olyan mélypontként szolgáló csomópont, ahova a Települést körülölelő vonulatok határolta vízgyűjtőjében keletkező csapadék összpontosult, ezért it kritikus mennyiségű hordalék rakódott le. A víz megrongálta a Mindszenti József u. – Prohászka Ottokár u. kereszteződésében lévő Óvoda melletti kanyarodó ív, és zöldfelület határát. A Lovarda u. – Mindszenti József u. kereszteződését is vízkár érte.
Napos tér 2121 A Napos térbe torkolló utcák a Szilva utca és a Szellő köz által vezetett víz a murvás parkoló burkolatába mély árkokat vésett, a kanyarodó íveket megrongálta, valamint a fentebbi területek hordalákát pakolta le a tér területén
Prohászka Ottokár u. – Bölcsőde mellett 3340 A Prohászka Ottokár u. Mindszenti József u. – Sorompó közötti, szakasza a mi a bölcsőde és óvoda előtti területet foglalja magában, jelentős károkat szenvedett. A murvás burkolat több helyen lemosódott, megsüllyedt. Néhol 40-50 cm mély árkok keletkeztek benne.
Rákóczi út – Csobolyó u. 512/1 A Rákóczi út Csobolyó u. kereszteződésénél az útcsatlakozások rongálódtak meg. A burkolat lemosódott.
Széchenyi u. 488/27 A Széchenyi u. alsó szakaszán a Fő út csatlakozásához közel, az útszegélyt olyan szinten alámosta a lezúduló csapadék, hogy a süllyesztett szegély kimozdult, az úttest megtámasztását segítő padka megszűnt. A lemosott hordalék az egyik személygépjármű első kerekét is félig betemette. A hordalék az átereszt is feltöltötte.
Szent Donáth u. 21 A Szent Donáth utca teljes szakaszán nagy mennyiségű hordalék rakódott le, azonban szakaszosan, néhol 100-150 fm hosszan a szegély súlyosan károsodott, útcsatlakozások, kanyarodó ívek alámosása figyelhető meg.
Szent Donáth u. – Lucerna köz 2368/2 A Szent Donáth utca – Lucerna köz kereszteződése különös mértékben sérült meg a zivatarok következtében, mert az Ezüsthegyi út és a Kevélyhegyi út is ide vezeti az összegyűjtött csapadékot. A nagy mennyiségű víz, nagy mértékben rongálta meg az útburkolatot és a szegélyt.
Szilva u. 2474 A Szilva utcán keresztül zúdult le a Napos tér irányába a Lucerna-Eper-Cseresznye-Dió köz által összegyűjtött csapadék, aminek következtében az út széle kimosódott.
Temető u. 2477/2 A Temető u. alsó szakaszán a temető kerítése mellett elhelyezkedő vízelvezető csatorna megsérült. Az útcsatlakozás kanyarodó ívében a süllyesztett szegély alámosódott. A Temető u. középső részénél a partfal támfal megsüllyedt, a beton elemek leszakadtak. Mind ezeken túl nagy mennyiségű hordalék kupacok keletkeztek az út számos részén.
Tölgyfa u. 2475 A Tölgyfa u. sajátos terepviszonyai miatt az utca egyik felén hatalmas egybefüggő vízfelület alakult ki, több helyen víz által épített kavicsos homok padok keletkeztek, a burkolat szakaszosan sérült meg.
Tücsök u. 024/26 és 2041 A Tücsök u. nagy része vízkárral érintett, mert a Kövesbérc Bécsi út felőli részé t körül ölelő lejtős mezőgazdasági területekről nagy mennyiségű vizet, lényegében egyedüli vízelvezető csatornaként vezeti le a Bécsi út irányába az Aranyhegyi patakba. A szántókkal közvetlenül határos mart aszfalt burkolattal ellátott út felületét erősen erodálta a víz. a lemosott hordalék és nagy mennyiségű víz az utca középső szakaszánál kezdődő aszfalt burkolatú út mellett lévő vízelvezető földárkot részben feltöltötte és az aszfalt burkolatot alámosta. Lokális gócokban hordalékkupacok alakultak ki az útfelületen és a parkolókban. A víz erejének csillapítása céljából korábban kialakított övárkok, szikkasztómedencék részben feltöltődtek. Miután már az vízelnyelő kapacitás megszűnt a lezúduló víz az újonnan épített bazaltbeton szerkezetű utcán szaladt le a Bécsi út irányába. A víz nem tett kárt az út felületben, azonban az út szegély mellől kimosta a stabilizációs kitöltő anyagot 20 fm hosszú szakaszon. A Víz, a termőföldekről származó humuszréteget lehordta a Bécsi út és Tücsök utca kereszteződésében, ezzel komoly problémát okozva a Bécsi út közlekedésében. A hordalék és víz, megtelítette a szikkasztó árkokat is. A Tücsök utca alsó szakaszánál kiépített áteresz szerelőaknájának nyílását felszakította a felgyülemlett csapadékvíz okozta nyomás.
Vicellér u. 168/13 A Vincellér u. területén az útszegély sérült meg, néhol az útpálya közepén víz által vájt árkok fedezhetőek fel. Az útcsatlakozásnál hordalékot rakott le a víz.
Viola u. – Tölgyfa u. 2475 A Viola u. teljes szakaszán részlegesen lemosta a víz a murvás burkolatot.