A testület támogatta az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotását, ugyanis az önkormányzati gazdálkodási rendszer jelentősen átalakult, a helyi adók szerepe tovább nőtt az önkormányzati költségvetésben, a pénzügyi stabilitás megteremtésében. Az önkormányzati bevételek nagy részét, biztos bevételi forrását a helyi adóbevételek képezik, ezért a kintlévőségek hatékony beszedése, az ellenőrzési munka eredményessége, az adófelderítői tevékenység egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az önkormányzatot megillető adóbevétel hatékony beszedése az adóügyi dolgozók munkájának függvénye, és az adóigazgatásban dolgozó köztisztviselők terhelése folyamatosan nő. A megnövekedett és széleskörű ismereteket igénylő államigazgatási, végrehajtói, ügyfélfogadási és ellenőrzési tevékenység szakszerű és hatékony ellátása érdekében fontos az erkölcsi és anyagi megbecsülés. Fontos megjegyezni, hogy az adóérdekeltségi juttatás alapját csak azoknak az adóbevételeknek a bizonyos százaléka képezi, amelyek érdekében külön végrehajtási intézkedést kell tenni, külön lefolytatott adóellenőrzés során megállapított adóhiányból és bírságból származnak, illetve felderítés eredményeként lettek előírva és befizetve. Az adóellenőrzés és felderítés során feltárt adózók, illetve az adókülönbözet a következő években már előírásként szerepel, mely bevételre biztonsággal lehet számolni és javítja az önkormányzat gazdálkodási helyzetét. A fentiek miatt az új rendelet az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából, Pilisborosjenő Önkormányzatának képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltségi célú jutalék keretet hoz létre.

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2020. évben került utoljára átfogó módosításra, annak rendelkezései időt és helytállóak. Az R. módosítására vonatkozó javaslat lényegét tekintve az R. szövegezésének finomhangolását szolgálja (pl.: a segély szó helyett a támogatás szó került a szövegbe), illetve, a rászorulók körét pontosította, terjesztette ki, pl. az egyedül élők körét bővítette a gyermekét(eit) egyedül nevelőkkel. Az R. módosítására irányuló javaslat az időközben elszabadult és száguldó infláció hatásait szándékozik csökkenteni, tompítani a támogatásra rászoruló lakosság körében, az egyes támogatásokhoz rendelt forint összegek felemelésével. Új támogatási formaként jelenik meg a tervezetben a beiskolázási támogatás, amelynek költségvetési kihatása legkorábban 2023. évben várható. A polgármester évi 500. 000. Ft. összegű támogatásra fordítható keretét a javaslat ideiglenes jelleggel a 2023. évi költségvetés elfogadásáig 2.000.000. Ft-ra emeli a téli fűtési időszakra is tekintettel, az energia árak brutális emelkedésének ellensúlyozása céljából.

Az elmúlt években külső vállalkozó látta el településünkön a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat, megfelelően, jó minőségben. Tavalyi évben ezt a feladatot a vállalkozó nagyjából 20 millió forintért végezte el, erre az évre a beküldött árajánlat alapján a tavalyi téllel számolva közel 31,2 millió forintért látná el, illetve, ha a tél a 2012-es évre hasonlít akkor az összeg akár 66 millió forintot is elkérhez. Tekintettel az önkormányzat megnövekedett költségeire a testület elfogadta Komlós Tibor alpolgármester előterjesztését, melynek értelmében – egyeztetve több település polgármesterével – ezt a feladatot el tudná-e látni önkormányzat saját hatáskörben. Az előzetes felmérések és számítások szerint az látszik, hogy a beruházás és a feladat is megvalósítható, mely első évben akár nullszaldós, a következő évektől jelentős megtakarítást eredményezhet. A vállalkozónak fizetendő összegből szükséges a megfelelő síkosságmentesítő anyagok beszerzése, sószóró berendezések, egy Pickup típusú kisteherautót és a hozzá tartozó felszerelések beszerzése. Ezek a járművek a téli hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen kívül a többi évszakban is használhatóak, nagyobb munkákat is lehet vállalni külső segítség nélkül a falu területén, vagy katasztrófa elhárítási munkára is használhatóak lehetnek.

A képviselők elfogadták a javaslatot, hogy a 2023. évi téli igazgatási szünet december 18. napjától 2023. december 29. napjáig legyen (8 munkanapot érint). Első munkanap 2024-ban január 2. kedd.

A testület ezután felhatalmazta a hivatalt a NÉBIH tüzifa pályázatán való indulásra.

Ezt követően a képviselő testület úgy döntött, hogy az „Együttműködési Megállapodás a Pilisborosjenő 714/1-10 hrsz-ú ingatlanokat érintő közmű-, és út kivitelezése tárgyában” elnevezésű és „Ingatlan Ajándékozási Szerződés” elnevezésű okiratokat elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás és Ajándékozási szerződés aláírására.

A képviselők elfogadták javaslatot a 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan út lejegyzésének indítására. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete már 2016. január 28-án megtartott testületi ülésén 7 főből: 7 igen szavazattal az alábbi 4/2016. (I. 28.) KT határozatot hozta: „Tárgy: 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út kiszabályozásához szükséges ingatlan kisajátításának megindítása Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisborosjenő 3013 hrsz-ú ingatlant kisajátítását kezdeményezi a Kormányhivatal előtt helyi közút céljára történő lejegyzés céljából.” A kisajátítás nem indult meg, így a bíróság a kisajátítás kikényszerítése érdekében már pénzbírságot is szabott ki. Sokan ingyenesen az önkormányzatnak ajándékozták a tulajdonukban lévő – jellemzően kis területű és csekély értékű – tulajdonrészt. Akik az adásvételtől, vagy az ajándékozástól elzárkóztak, azokkal szemben viszont az útlejegyzési eljárás megindítására van szükség.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezután köszönettel elfogadta a MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott kettőmillió forint támogatást és vállalja, hogy a nyújtott támogatás összegéből Pilisborosjenő településen élő szociálisan rászoruló személyek rezsiválság és az élelmiszerár-növekedés miatt nehéz helyzetbe került helyi családok támogatására fordítja.

Sajnos 8 percenként felvétel időkorlát elérését jelezte és leállt. Ez eleinte nem tűnt fel, ezért vannak nagyobb szünetek az elején két snitt között. Mint kiderült, a problémát a felvételt végző telefon tárhelyének betelése okozta.

 

https://youtu.be/OpLJ6gDrVRo