A Pénzügyi Bizottság beszámolója

Költségvetés, adózás nyomon követése, fejlesztések fedezetének átgondolása

A Pénzügyi Bizottság szerencsés helyzetben van, mert aHivatalban egy nagyon jól működő pénzügyi osztály támogatja a munkánkat Poros Anikó irányításával. Ők készítik elő az anyagokat a döntések előtt és végzik az összes üzemeltetési és fejlesztési feladat pénzügyi adminisztrációját, könyvelését, jelentését, a költségvetés folyamatos figyelését. Így a Bizottságra valóban csak a helyzetek kiértékelési és döntési feladatai hárulnak.

Egyik fő feladatunk a fejlesztési projektek összegyűjtése, priorizálása és költségvetésbe illesztése volt. Azért, hogy ebben tisztán lássunk, idén egy teljesen „lecsupaszított” költségvetést készítettünk először, amely csak a kötelező fenntartási és karbantartási feladatokat tartalmazta. Így tisztán látszott, hogy mennyi forrásunk maradt a különböző projektekre, pályázatokra és a ötletekre.

Eközben a Képviselő-testület 33 pontban gyűjtötte össze a folyamatban lévő fejlesztéseket és az idei terveket. Ezekhez a pontokhoz rendeltük hozzá a költségvetési igényeket, majd ezt priorizáltuk, rendeztük fontosság, sürgősség szerint sorba.

Így alakult ki az a lista, amelyet a Hírmondó májusi (XXVIII./3.) számában láthattak is, amely tisztán láthatóvá tette, hogy milyen fejlesztésekre fordítjuk idén a pályázati pénzeket és az adóforintokat.

Ezt a táblázatot az októberi költségvetés módosítás mentén vizsgáljuk felül, hiszen évközben több pályázatot is megnyertünk (kb. 790 millió forint értékben), illetve több projektet be is fejeztünk. A korrekcióval egyidejűleg hasonló szemléletben el is kezdjük a 2022-es költségvetés összeállítását is.

A Bizottság másik feladata a bevételek nyomonkövetése a hivatal adócsoportjának segítségével. A csapat – Lapusnyik Judit vezetésével – két éve azon dolgozik, hogy Pilisborosjenőn megvalósuljon az egyenlő közteherviselés elve, azaz mindenki, akinek adózási kötelezettsége van, az kapjon erről pontos értesítést, és be is érkezzen a közös kasszába az így kivetett összeg. Ez a két év igazi dzsungelharc volt, mert szinte újra fel kellett építeni egy korrekt és pontos adózási adminisztrációt a teljes falura, egyeztetni az eltéréseket az érintettekkel, kezelni a felmerült konfliktusokat.

Pénzügyileg az idei évben már jól látszanak az eredmények, mert ugyanolyan adószint mellett szeptember végéig a tavalyi tényadathoz képest 46 millió forinttal (23%-kal) több adó folyt be az önkormányzat kasszájába az összes adónemet figyelembe véve.

Bubik Szabolcs, Dömötörfy Zsolt, Zádor István

Beszámoló a Külső-településrészek Bizottságának munkájáról

Igényfelmérés, tervezés, megvalósítás

Az elmúlt két év az igényfelmérésről, és az erre alapozott tervezésről szólt. A következő évek a tervek megvalósításáról fognak szólni. Lapzártakor már túl vagyunk az elnyert VEKOP 5.3.2-15 – Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázat első munkaközi terv bemutatóján, ahol a tervezők ismertették az eddig elvégzett munkájukat, átbeszéltük a további lépéseket, illetve egyes pontokon módosítást kezdeményeztünk. Emlékeztetőül: a pályázatból felújítjuk a Kövesbérci utca alsó szakaszát; a felső szakaszon 20-25 autónak elegendő párhuzamos parkolót alakítunk ki; kicseréljük, illetve pótoljuk a buszvárókat és kiépítjük az odavezető járdát közvilágítással, illetve gyalogátkelő helyeket létesítünk a megállók megközelíthetősége érdekében. A kivitelezés a tervek szerint 2022 tavaszán indul, a teljes projekt befejezése az ófalui helyszínekkel együtt 2023 tavaszára várható.

2021. szeptember 3-án, pénteken tematikus fórumot tartottunk a Tücsök utcai lakosok számára a helyreállítási tervek bemutatása céljából, illetve annak eldöntése érdekében, hogy a helyreállított útszakaszt milyen forgalmi renddel adjuk át a forgalomnak. Az eseményen a meghívott tervezők a műszaki ellenőrrel együtt ismertették az úthelyreállítás és a vízelvezetés terveit, továbbá bemutattak három forgalomtechnikai javaslatot, melynek betarthatóságáról, várható hatásairól Apáti Szabolcs körzeti megbízott rendőr, valamint Katona Dávid közterületfelügyelő is ismertette véleményét. A Tücsök utca helyreállítása a tervek szerint október folyamán megindul és november végéig lezárul.

A nyár folyamán elvégeztük a Tücsök utca geodéziai felmérését, és elkészült az utca rendezésének terve. Mint ismert, az út jelenleg használt nyomvonala nem mindenhol fedi az út térkép szerinti nyomvonalát és hivatalosan nem ér össze az ürömi Tücsök utcával. Ennek rendezése több szempontból is sürgető feladat, melynek megvalósítása ezzel a lépéssel elindult.

Véglegesítjük az A típusú sportpark és a köré tervezett pihenőpark helyszínét. A Kövesbérci út–Panoráma utca–Bécsi út által közrefogott, háromszög alakú, 3157 hrsz-ú önkormányzati területen belül a lapzárta hetében kerül kijelölésre a sporteszközök pontos helye, mivel a korábban tervezett helyszín beleesett a gázvezeték védősávjába. Ennek véglegesítése után írható ki az ajánlattételi felhívás. Bízunk benne, hogy 2022-ben már igénybe vehetik a helyi lakosok az új parkot!

Kérjük, a területet érintő specifikus problémákkal forduljanak továbbra is bizalommal a bizottsághoz az antonovits.bence@pilisborosjeno.hu címre küldött levéllel!

Antonovits Bence, Bozsódi Borbála, Dömötörfy Zsolt, Kiss Ildikó, Keresztes Gábor

A Humán Bizottság beszámolója

Szeretettel várunk minden falunkbelit!

A Humán Bizottság munkája alapvetően két területre osztható, egyrészt a folyamatos működéshez kapcsolódó kötelező feladatokat látjuk el, másrészt a területeinkhez kapcsolódó (oktatás, kultúra, szociális, egészségügy, sport, ifjúság) különböző projektekben veszünk részt. Az éves működéshez kapcsolódó témáink között szerepel például az intézmények beszámolóinak és éves munkaterveinek véleményezése, javaslatot teszünk a civil csoportok pályázatainak elbírálására, öszszefogjuk az önkormányzati kitüntetések pályázatának folyamatát, részt veszünk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszeri találkozókon. Időről-időre átnézzük a humán területekhez kapcsolódó rendeleteket, és ha szükségesnek ítéljük, javaslatot készítünk a rendeletmódosításra.

Rendszeres kapcsolatban vagyunk az intézményekkel és a civil csoportokkal, és igyekszünk bevonni őket a döntéselőkészítés folyamatába, illetve különböző projektekbe. Így került sor a szociális rendelet (3/2015.) és a kitüntetésekről szóló rendelet (5/2019.) módosításának előkészítésére, illetve a civil csoportok támogatásáról szóló rendelet (15/2019.) megalkotására. Az intézmények munkájához kapcsolódva szerveztünk jótékonysági gyűjtést, ünnepi programokat, kulturális eseményeket.

A másik jelentős tevékenységünk a bizottság területeihez tartozó, különböző kezdeményezések segítése. Az elmúlt két évben több civil kezdeményezést támogattunk, de vannak saját, bizottsági indítványaink is. Részt vettünk a régi iskolaépület hasznosítása kapcsán a Faluház projekt és pályázat folyamatában, és egyeztetéseket folytattunk a Waldorf iskola alapítóival. Önkormányzati kapcsolattartóként részt vettünk a nyár folyamán megvalósult Szeláví Fesztivál egyeztetésein.

Közreműködünk a focipálya környékének megújítási folyamatában, amelynek egyik következő lépcsőjeként tervpályázatot írtunk ki a terület hasznosítására. Reményeink szerint az ősz folyamán beérkező tervekkel hamarosan pályázhatunk a megvalósításra.

Az idei év egyik kiemelt témája számunkra a faluról készülő szociális térkép, amelynek eredményei szintén az ősz folyamán várhatóak. Ez alapján szeretnénk megújítani az elérhető szolgálatásokat és a támogatási rendszert.

Több kezdeményezés is elindult már a témában, de szeretnénk több figyelmet fordítani a jövőben fiatalok megszólítására és bevonásába, illetve szorosabbra fűzni a kapcsolatot a környező településekkel és megismerni falunkban is hasznosítható jó példákat.

Szívesen fogadjuk a humán területekre vonatkozó kezdeményezéseket és észrevételeket. Fogadóóránkat keddenként 17 órától tartjuk, amelyre előzetes bejelentkezés után szeretettel várunk minden falunkbelit.

Bozsódi Borbála, Buzás István, Nevelős-Forgács Ildikó