Hatályba lépett az új forgalomszabályozás: csak engedéllyel lehet szabad- és munkaszüneti napokon várakozni a korlátozással ellátott övezetben.

A turizmus által legjobban sújtott területeken a jövőben szabad- és munkaszüneti napokon tilos parkolni, kivéve az önkormányzati engedéllyel rendelkező lakosoknak (az engedélyt a júniusi Pilisborosjenői Hírmondóval kapták meg a lakosok). Hétköznap viszont bárki megállhat ott, helyi lakosok és turisták egyaránt a KRESZ szabályait betartva (lásd a keretes írást).

Az áprilisi tájékoztató cikkhez képest – lakossági észrevételek alapján – annyi változás történt, hogy egy később szabályozni szándékozott területetet is bevontunk az övezetbe, és a közlekedési táblákat már így helyeztettük el.

A parkolási korlátozással kapcsolatos rendelet – (5/2021. (V. 26.) – 2021. június 11-én lépett életbe polgármesteri döntéssel, ezáltal a rendőrség és a közterület felügyelő – a polgárőrség segítségével – elkezdheti a betartatását is. További fontos tudnivaló, hogy a „várakozni tilos” zónában a várakozási tilalom csak az úttestre vonatkozik, leszámítva, ahol eddig is tilos volt. (Önkormányzati rendelet alapján zöldterületen várakozni továbbra is tilos.)

Fontos azt is tudni, hogy zónára érvényes szabályozás azt jelenti, hogy a “zóna vége” tábla oldja fel a várakozási tilalmat, nem szükséges tehát minden útkereszteződésnél ismételni a „várakozni tilos” táblát.

Ha bármilyen kérdésük merülne fel, vagy segítségre van szükségük a témával kapcsolatban, forduljanak hozzánk bizalommal!

Mindannyiunk életét befolyásolja az új rendelet, ezért várjuk a lakosság véleményét augusztus közepéig a hivatal@pilisborosjeno.hu email címre. Szeptemberben a képviselő-testület a tapasztalatok és a lakossági vélemények ismeretében a rendeletet felülvizsgálja.

Az átmeneti időszakban háztartásonként két darabot biztosítunk, melyet, kérjük, hogy helyezzenek ki a szélvédőhöz. Amennyiben több kártyára van szükségük, kérjük, hogy emailben jelezzék INDOKLÁSSAL a jegyzo@pilisborosjeno.hu email címen.

KRESZ ismétlés, mert már olyan régen volt a vizsga

Alapfogalmak:

Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, ha a vezető a járműnél marad, egyéb okból legfeljebb öt percig történő egy helyben tartózkodás.

Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

„Várakozni tilos”: A tábla hatálya alatt meg szabad állni, de csak

 • a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,
 • a folyamatos fel- és lerakodáshoz
  szükséges ideig,
 • egyéb okból legfeljebb öt percig, ha a vezető a járműnél marad.

Mivel a táblán szerepel a ZÓNA felirat, ezért a tiltás nemcsak a következő útkereszteződésig érvényes, hanem egészen addig, amíg el nem megyünk egy “ZÓNA vége” tábla mellett.

A mi kiegészítő tábláink értelmében ez a tiltás csak szabad- és munkaszüneti napokon érvényes, illetve akkor se, ha kiraktuk a szélvédőre a Várakozási engedélyt.

A megállás és a várakozás szabályaiból:

Megállás:

Járművel megállni, ill. várakozni kétirányú forgalomra alkalmas úton, ha a közúti jelzésekből más nem következik:

 • csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén (az úttest széléhez 30 cm távolságon belül),
 • azzal párhuzamosan,
 • egy sorban szabad.

Tilos megállni útkereszteződéstől számított 5 méteren belül, továbbá a járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha

 • azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
 • a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
 • a járdán a gyalogosok közlekedésére
 • legalább 1,5 méter szabadon marad,
  és
 • a jármű tengelyterhelése az 1000 kgot nem haladja meg.

Várakozás:
A megállásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is. Tilos várakozni minden olyan helyen,
ahol megállni is tilos.

Tilos várakozni:

 • ahol a jármű az út menti ingatlanra
  való be-, ill. kihajtást akadályozhatja,
  kivéve abban az esetben, ha az ingatlannal rendelkezni jogosult a várakozáshoz hozzájárul,
 • ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja

Zöldterületek:
A KRESZ nem rendelkezik a zöldterületeken való megállásról, ez az önkormányzatok hatásköre. Esetünkben a közösségi
együttélés szabályainak megfelelő passzusát kell alkalmazni:

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) rendelete az 5/2020. (III. 26.) sz. rendelettel egységes szerkezetben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

8. Zöldfelület, zöldterület védelmével, növényekkel és környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok

23. § (3) Aki zöldfelületen, zöldterületen arra ki nem jelölt helyen gépjárművel parkol, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

A focipálya és a játszótér környékén zöld területnek a Bessenyei-ház és a játszótér közötti terület számít. Ide tehát nem szabad parkolni Várakozási engedéllyel sem. Az utak mentén és a focipályánál továbbra is a KRESZ alapján lehet várakozni, vagyis a tiltási időszakban csak Várakozási engedéllyel lehet belógni az útra, de továbbra is csak orral menetirány felé, autóbeállókat szabadon hagyva és 3 méter széles szabad úttestet biztosítva. Engedély nélkül szintén meg szabad állni ezeken a helyeken, de a gépjármű nem lóghat rá az úttestre hétvégén és munkaszüneti napokon a fenti feltételeket teljesítve se.